ΣτΕ: Απορρίφθηκε το σύνολο των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των καναλιών

ΣτΕ: Απορρίφθηκε το σύνολο των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των καναλιών

Προδικαστικές προσφυγές κατέθεσαν σήμερα – τελευταία ημέρα πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας – και οι δέκα εταιρίες που κατέθεσαν φάκελο υποψηφιότητας για την απόκτηση πανελλαδικής τηλεοπτικής άδειας, κατά της υπ΄ αριθμ. 1/2016 προκήρυξης του υπουργού Επικρατείας για  τη διαγωνιστική  διαδικασία δημοπρασίας των 4 αδειών τηλεοπτικών σταθμών.

«Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κατατέθηκαν εντός της 1Οήμερης προθεσμίας, από τους εκπρόσωπους και των 10 εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τις 4 άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition), προδικαστικές προσφυγές κατά της απόφασης 178/19-7-2016 με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αρ. 9/18.7.2016 Πρακτικό προεπιλογής της Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού», αναφερόταν συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία προσέθετε ότι οι προσφυγές διαβιβάστηκαν στην Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων του Διαγωνισμού, η οποία στη συνέχεια θα εξετάσει τη βασιμότητά τους.

Η απόφαση του ΣτΕ

Με το επιχείρημα ότι «επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την ταχεία ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών», η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας, Γεώργιο Παπαγεωργίου, δημοσίευσε σήμερα  σειρά αποφάσεων της με τις οποίες απέρριψε ως αβάσιμους και αλυσιτελείς όλους του νομικούς ισχυρισμούς των ιδιοκτητών των τηλεοπτικών σταθμών οι οποίοι προβάλλονταν στις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στις  υπ΄  αριθμ.  129 έως 131/2016 και 146 έως 148/2016 του ΣτΕ «επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος («κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τη διοίκηση»)  επιβάλλουν την ταχεία ολοκλήρωση της επίμαχης διαγωνιστικής διαδικασίας».

Στις αποφάσεις του ΣτΕ γίνεται εκτενής αναφορά στο καθεστώς αδειοδότησης των καναλιών, όπως και στην νόμιμη ή μη λειτουργία τους, ενώ παράλληλα γίνεται επίκληση παλαιότερης απόφασης της Ολομέλειας (3578/2010) όπως και άλλων αποφάσεων του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ, που αναφέρουν ότι προσκρούει στις συνταγματικές επιταγές (αρχή κράτους δικαίου και αρχή ισότητας) «η επ΄ αόριστον ανοχή λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών που ιδρύθηκαν και λειτουργούν παρανόμως».

Παράλληλα, η Ολομέλεια του ΣτΕ επισημαίνει ότι «τυχόν αποδοχή των λόγων που προβάλλουν  οι τηλεοπτικοί σταθμοί περί αντισυνταγματικότητας της προκήρυξης, θα οδηγούσε σε ματαίωση του διαγωνισμού» και έτσι «προεχόντως για το λόγο αυτό» είναι απορριπτέοι οι προβαλλόμενοι λόγοι, ως «προβαλλόμενοι άνευ εννόμου συμφέροντος».

Σημειώνεται τέλος ότι οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ αφορούν στους τηλεοπτικούς σταθμούς Antenna, Mega Channel, Alpha, Star, Epsilon και ΣΚΑΪ, που στρεφόντουσαν κατά της υπ΄ αριθμ. 1/2016 προκήρυξης του υπουργού Επικρατείας για τη διαγωνιστική διαδικασία δημοπρασίας των 4  αδειών τηλεοπτικών σταθμών.

 Σχόλια