ΣτΕ: Εκτός Εθνικού Θεάτρου ο καλλιτεχνικός διευθυντής Σωτήρης Χατζάκης

ΣτΕ: Εκτός Εθνικού Θεάτρου ο καλλιτεχνικός διευθυντής Σωτήρης Χατζάκης

Παύθηκε από την θέση του ο καλλιτεχνικός διευθυντής Σωτήρης Χατζάκης έπειτα από απόρριψη του αιτήματος του ίδιου στο Συμβούλιο της Επικρατείας .

Ο κ. Χατζάκης ανέλαβε το πόστο του καλλιτεχνικού διευθυντή το 2013, ενώ στις 21 Απριλίου του 2015 και με απόφαση των Αριστείδη Μπαλτά και Νίκου Ξυδάκη, ανακλήθηκε η προγενέστερη απόφαση διορισμού του κ. Χατζάκη στην θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Σύμφωνα με το νόμο 2273/1994, η θητεία του διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου μπορεί να παυθεί πρόωρα, από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 2/3 των μελών και με αιτιολογημένη απόφαση. Ο κ. Χατζάκης προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση με την οποία παύθηκε από καθήκοντά του.

Το Δ’ τμήμα του ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή του κ. Χατζάκη, κρίνοντας ότι η πρόωρη λήξη της θητείας του αιτιολογείται νόμιμα, καθώς διέπραξε δύο σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν το Εθνικό Θέατρο. Το ΣτΕ ερμηνεύοντας τη νομοθεσία στο πλαίσιο των σκοπών του δημοσίου συμφέροντος, έκρινε ότι ο υπουργός Πολιτισμού μπορεί να αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφαση του, την πρόωρη λήξη της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή και «για οποιονδήποτε άλλο σοβαρό λόγο». Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, ο κ. Χατζάκης το 2014 υπέγραψε τρεις συμβάσεις έργου (για σκηνοθεσία παραστάσεων, κ.λπ.) με το Εθνικό Θέατρο συνολικού ύψους 4.000 ευρώ, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι δύο και το 2015 υπέγραψε και πάλι τρεις συμβάσεις, συνολικού ύψους 31.000 ευρώ, ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι δύο.Πάντως, ο κ. Χατζάκης, μεταξύ των άλλων, επικαλέστηκε ότι για τη σκηνοθεσία του έργου «Μυστικοί Αρραβώνες» δεν έλαβε αμοιβή. Να σημειωθεί, ότι μειοψήφησε ο σύμβουλος Επικρατείας Ηλίας Μάζος.

 Σχόλια