Στη δημοσιότητα τα ονόματα 15.000 οφειλετών του Δημοσίου

Στη δημοσιότητα τα ονόματα 15.000 οφειλετών του Δημοσίου

Η ΓΓΔΕ πρόκειται άμεσα να δημοσιεύσει τα ονόματα από περίπου 15.000 οφειλέτες του Δημοσίου που έχουν χρέη άνω των 150.000 ευρώ και οφείλουν συνολικά 65 δισ. ευρώ. Μάλιστα οι 5.500 περίπου έχουν χρέη άνω των 1,5 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, η σχετική λίστα με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και όνομα πατρός) αναμένεται να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ως μέτρο πίεσης για να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Στους οφειλέτες του Δημοσίου έχει δοθεί προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών, προκειμένου είτε να προβούν στην τακτοποίηση της οφειλής του, με βάση τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, είτε να προβάλουν αντιρρήσεις.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» τα στοιχεία περνούν από δεύτερο έλεγχο προκειμένου να μην προστεθούν σε αυτή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν πεθάνει έχουν πτωχεύσει ή έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

Όπως αναφέρουν μάλιστα θα πρέπει η λίστα να είναι άρτια, ώστε να μην εγείρει ουδείς εκ των οφειλετών οποιαδήποτε ένσταση.Σχόλια