Στην Ολομέλεια του ΣτΕ η συμφωνία συμβιβασμού με τη Siemens

Στην Ολομέλεια του ΣτΕ η συμφωνία συμβιβασμού με τη Siemens

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας παραπέμφθηκε από το αρμόδιο Τμήμα του ΣτΕ η «συμφωνία συμβιβασμού» που ολοκληρώθηκε το 2012 μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου και της Siemens.

Συγκεκριμένα, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την Ειρήνη Σαρπ και εισηγητή τον πάρεδρο Ν. Μαρκόπουλο, λόγω της μείζονος σπουδαιότητας των ζητημάτων που ανακύπτουν από «συμφωνία συμβιβασμού», παρέπεμψε το ζήτημα στην Ολομέλεια του ΣτΕ για οριστική κρίση.

Πλέον, η Ολομέλεια του ΣτΕ καλείται να κρίνει τη συνταγματικότητα ή μη των διατάξεων του νόμου 4072/2012 που αφορά στην επίμαχη «συμφωνία συμβιβασμού».

Εισηγητής της υπόθεσης ορίστηκε ο σύμβουλος Επικρατείας Κ. Κουσούλης, ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Σημειώνεται ότι το Δ’ Τμήμα έκανε δεκτό ότι οι φορολογούμενοι και το μη κερδοσκοπικό Σωματείο «Έλληνες Φορολογούμενοι» έχουν έννομο συμφέρον να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη και να αμφισβητήσουν τη συνταγματικότητα και τη νομιμότητα της «συμφωνίας συμβιβασμού».

Στη δικαστική απόφαση σημειώνεται ότι η Siemens, από τις δεσμεύσεις που αποδέχθηκε με την υπογραφή της «συμφωνίας συμβιβασμού», δεν έχει ακόμη υλοποιήσει τους όρους που αφορούν στις επενδύσεις της γερμανικής εταιρείας στην Ελλάδα και την παροχή 90 εκατ. ευρώ για «υποστήριξη φορέων και δραστηριοτήτων της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Όπως είναι γνωστό με το νόμο 4072/2012 προβλέφθηκε η «συμφωνία συμβιβασμού» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Siemens, και στη συνέχεια εκδόθηκε απόφαση του υπουργού Οικονομικών με το περιεχόμενο της σύμβασης

Τη «συμφωνία συμβιβασμού» υπέγραψαν από το Ελληνικό δημόσιο ο τότε υπουργός Οικονομικών Ι. Στουρνάρας, εκ μέρους της Ελληνικής Siemens Α.Ε. ο διευθύνων σύμβουλος Π. Ξύνης και ο γενικός νομικός σύμβουλος Robert Sikellis, και από την Siemens AG οι γενικοί νομικοί σύμβουλοι Peter Solmssen και Dr Sebastian Brachert.

Όπως προβλεπόταν, με τη «συμφωνία συμβιβασμού» επιλύθηκαν συνολικά όλες οι διαφορές και οι εκκρεμότητες από κάθε είδους αξιώσεις, κλπ. που συνδέονται με τη δραστηριότητα διαφθοράς, πληρωμές ή υποσχέσεις πληρωμών προς τρίτους, ή άλλες παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της Siemens, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που διερευνήθηκαν από τις αρχές της Ελλάδος, της Γερμανίας, των ΗΠΑ, κλπ.

Σημειώνεται τέλος ότι στο ΣτΕ έχει προσφύγει το Σωματείο «Έλληνες Φορολογούμενοι» και Έλληνες φορολογούμενοι, υποστηρίζοντας ότι η «συμφωνία συμβιβασμού» είναι αντισυνταγματική.Σχόλια