Στις 4 Ιουλίου η συζήτηση στο ΣτΕ  για τις τηλεοπτικές άδειες

Στις 4 Ιουλίου η συζήτηση στο ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες

Προσδιορίστηκε για τις 4 Ιουλίου σε εμβόλιμη δικάσιμο η συζήτηση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας των αιτήσεων των τηλεοπτικών σταθμών κατά των κανονιστικών πράξεων του διαγωνισμού για τις 4 τηλεοπτικές άδειες.
 Οιτηλεοπτικοί  σταθμοί AlphaAntennaEpsilon TV (ETV),  Mega  ChannelSkai, Star Channel και η   Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών στρέφονται   κατά όλων των αποφάσεων του κ. Παππά  για το θέμα των αδειών και κατά κύριο  λόγο, την από 1.3.2016 απόφαση του (4297/2016) υπουργού Επικρατείας, με την οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της διαγωνιστικής διαδικασίας των αδειών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής «ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου στη  Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» και παράλληλα ρυθμίζονται    τα ειδικότερα θέματα της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Στη μείζονα σύνθεση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (συμμετέχουν 28 μέλη) και σε εμβόλιμη δικάσιμο της 4ης Ιουλίου 2016, θα συζητηθούν οι αιτήσεις ακυρώσεως των μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών της χώρας κατά των κανονιστικών πράξεων του διαγωνισμού για τη χορήγηση 4 τηλεοπτικών αδειών.
Στις 17 Ιουνιου θα συζητηθεί η αίτηση αναστολής του τηλεοπτικού σταθμού
 Mega  Channel.
 Ο πρόεδρος του ΣτΕ Νικόλαος Σακελλαρίου όρισε την εμβόλιμη αυτή δικάσιμο (μετά τη λήξη του δικαστικού έτους που είναι 30 Ιουνίου 2016), στην οποία θα συμμετέχουν εκτός των συμβούλων Επικρατείας και αντιπρόεδροι, ενώ επίσης όρισε εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Γεώργιο Παπαγεωργίου.  Να σημειωθεί ότι ένας εκ των συνηγόρων των τηλεοπτικών σταθμών είχε αποστείλει επιστολή στον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά για επίσπευση εκδικάσεως των υποθέσεων αυτών. Με την επιστολή του αυτή ο δικηγόρος -η οποία κοινοποιήθηκε και προς άλλους (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κ.λπ.), αλλά και στον κ. Σακκελλαρίου- ζητούσε για την προστασία των Θεσμών αλλά κυρίως της αξιοπιστίας του ίδιου του διαγωνισμού, να υποβληθεί αίτηση (όπως προβλέπει σχετική διάταξη) από τον υπουργό ως διάδικο, κατά προτίμηση εκδίκαση της υπόθεσης.  Χαρακτηριστικά στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι η αποδοχή του αιτήματος «είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας του διαγωνισμού τόσο έναντι των διαγωνιζομένων και των Ελλήνων πολιτών, όσο και έναντι των Ευρωπαϊκών Θεσμών.
Η έκδοση δικαστικής αποφάσεως μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας θα αποτελέσει καίριο πλήγμα στη λειτουργία του κράτους δικαίου στο σύνολό του».  Υπενθυμίζεται ότι κατά τις εκδικάσεις πλέον των υποθέσεων στον ΣτΕ, ο εισηγητής των υποθέσεων δεν εκφράζει τη νομική του θέση επί των αιτήσεων ακυρώσεως (όπως γινόταν στο παρελθόν), δηλαδή εάν πρέπει αυτές οι προσφυγές να απορριφθούν ή όχι, αλλά απλά αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσής, τα αιτήματα των προσφευγόντων και τα νομικά ζητήματα που προβάλλονται.
 Πάντως, το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχηματισμό Ολομέλειας, με πρόεδρο τον κ. Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο, με την υπ΄ αριθμ. 113/2016 απόφασή του απέρριψε την αίτηση αναστολής του Κυπριακού τηλεοπτικού σταθμού «Ο Λόγος» (Μega Κύπρου), με έδρα τη Λευκωσία. Ο εν λόγω κυπριακός τηλεοπτικός σταθμός στρεφόταν κατά του Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και ζητούσε να ανασταλεί η άρνηση του να του απαντήσει στην αίτηση του να εκπέμψει ψηφιακά στην Ελλάδα με την Κυπριακή άδεια που έχει. Βασικό επιχείρημα του είναι ότι εφόσον έχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού από άλλη Ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να εκπέμψει και στην Ελλάδα.
 Τέλος, έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί, κεκλεισμένων των θυρών, στις 17 Ιουνίου 2016 σε σχηματισμό Ολομέλειας του ΣτΕ (πρόεδρος ο κ. Σακελλαρίου και εισηγητής ο κ. Παπαγεωργίου) η αίτηση αναστολής του Mega Channel για το ζήτημα των αδειών. Στην αίτηση του το Mega Channel , μεταξύ των άλλων, επικαλείται ότι «σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο η όλη διαδικασία αδειοδότησης, πλέον του ότι είναι αντίθετη στα Ευρωπαϊκά νομοθετικά δρώμενα είναι και αντισυνταγματική, λόγω της παράκαμψης του ΕΣΡ».
Διαβάστε επίσης:


Σχόλια