Στο 9,22% προσωρινά η εισφορά στα μπλοκάκια – Δείτε την εγκύκλιο του υπ. Εργασίας

Στο 9,22% προσωρινά η εισφορά στα μπλοκάκια – Δείτε την εγκύκλιο του υπ. Εργασίας

Στο 9,22% περιορίζεται η ασφαλιστική εισφορά, ποσοστό που επιμερίζεται σε 6,67% για την κύρια σύνταξη και σε 2,55% για την υγειονομική περίθαλψη.

Η ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αφορά δύο κατηγορίες:

  1. ασφαλισμένους που αμείβονται μόνο με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν έως δύο εργοδότες
  2. καθώς και όσους έχουν μισθωτή εργασία αλλά παράλληλα αμείβονται και με μπλοκάκι από τον ίδιο εργοδότη ή από έως δύο άλλους.

Το υπουργείο αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών-ΔΠΥ («μπλοκάκι»), με γνώμονα πάντα την προστασία των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, «η καλυμμένη παροχή εξαρτημένης εργασίας από έναν εργαζόμενο που εμφανίζεται ως αυτοαπασχολούμενος, συνιστά παράνομη πρακτική που απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που θέτει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, εις βάρος των εργαζομένων. Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 αποσκοπεί στον περιορισμό των συνεπειών αυτής της παράνομης μορφής απασχόλησης στην κοινωνική ασφάλιση».

Τι προβλέπει η εγκύκλιος

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η σχετική εγκύκλιος που δημοσιεύεται σήμερα, προβλέπει τα εξής:

«Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος-εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ και ο ΕΦΚΑ ενημερωθεί, μέσω υπεύθυνης δήλωσης από τον εργαζόμενο με ΔΠΥ, τότε ο εργαζόμενος καταβάλλει εισφορές μισθωτού, (δηλαδή 6,67% για κύρια ασφάλιση και 2,55% για υγειονομική περίθαλψη, σύνολο 9,22%), μέχρι την επίλυση της διαφοράς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το διάστημα αυτό, ο εργαζόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση μισθωτού που εκδίδει παράλληλα ΔΠΥ σε -μέχρι δύο αντισυμβαλλόμενους-εργοδότες. Και εδώ, σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος-εργοδότης δεν υποβάλλει ΑΠΔ, ισχύουν, όσα αναφέρονται στο σημείο 1 και ο εργαζόμενος καταβάλλει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε μισθωτό».

Διαβάστε επίσης:

Πετρόπουλος: Στο 10% η εισφορά με μπλοκάκι, για περίοδο δύο μηνώνΣχόλια