Στο μικροσκόπιο του ΥΠΟΙΚ τα συστήματα εισροών-εκροών στα βενζινάδικα

Στο μικροσκόπιο του ΥΠΟΙΚ τα συστήματα εισροών-εκροών στα βενζινάδικα

Με εξαιρετικά επείγον έγγραφό του, προς τις περιφέρειες όλης της χώρας, το Υπουργείο Οικονομίας ζητάει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να έχουν αποσταλεί στη Γενική Γραμματεία Εσόδων (και να ενημερωθούν και οι δικές του υπηρεσίες), «τα αποτελέσματα της διασταύρωσης των στοιχείων για την τοποθέτηση και τη λειτουργία των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων».

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, «μέχρι σήμερα, παρότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μας έχετε αποστείλει την αναφορά ελέγχου που προβλέπεται αναφορικά με τον έλεγχο τοποθέτησης του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια της περιφέρειας σας. Υπενθυμίζεται η σοβαρότητα του θέματος δεδομένου ότι το σύστημα αυτό αποτελεί σημαντικό κομμάτι των ενεργειών της πολιτείας για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας στα καύσιμα».

Έλεγχος σε τρία μέρη

Το Υπουργείο Οικονομικών, μαζί με το σχετικό έγγραφο απέστειλε σε ηλεκτρονική μορφή τον πίνακα των πρατηρίων που είναι καταχωρημένα στη βάση του συστήματος εισροών – εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων μέχρι και τις 8 Ιουλίου 2015, ζητώντας να γίνει:

α) διασταύρωση και έλεγχος με τα στοιχεία που διατίθενται στις υπηρεσίες της περιφέρειας και
β) αυτοψία (όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη).

Η αναφορά ελέγχου που θα αποσταλεί, θα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος θα περιέχει τα στοιχεία των πρατηρίων που δεν είναι στον πίνακα εισροών – εκροών του Υπουργείου Οικονομικών αλλά διαθέτουν άδεια λειτουργίας μέχρι 08-07-15, σύμφωνα με τα αρχεία της κάθε περιφέρειας.

Το δεύτερο μέρος θα περιέχει τα στοιχεία των πρατηρίων που είναι στον πίνακα εισροών – εκροών αλλά δεν έχει εκδοθεί μέχρι της 08-07-15 άδεια λειτουργίας που να περιέχει το συγκεκριμένα σύστημα και το τρίτο μέρος θα περιέχει τις ενέργειες που έγιναν από την κάθε αρμόδια υπηρεσία αναφορικά με την επιβολή προστίμων, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.Σχόλια