Τα πάντα, εγώ!

Τα πάντα, εγώ!

Σε μια αποκάλυψη που θα συζητηθεί προχωρά άμεσα το ereportaz. Πρόκειται για εγκύκλιο κυβερνητικού στελέχους με την οποία ουσιαστικά ζητεί να του δοθούν όλες οι εξουσίες παραβλέποντας το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να λαμβάνει γνώση ιδιαίτερα ευαίσθητων υποθέσεων που είναι υπό έλεγχο. Τουλάχιστον στα ευνομούμενα κράτη.Σχόλια