Τέλη ταξινόμησης – Πόσο θα κοστίσουν οι αλλαγές

Τέλη ταξινόμησης – Πόσο θα κοστίσουν οι αλλαγές

Nέες διατάξεις, νέες ανατροπές, νέα βάρη στα αυτοκίνητα με το πολυνομοσχέδιο να περιλαμβάνει και αλλαγές στον υπολογισμό των τελών ταξινόμησης.

Ειδικότερα το νέο Τέλος Ταξινόμησης θα υπολογίζεται σε ποσοστό:

– 4% για ΙΧ με Αξία Λιανικής έως 14.000 ευρώ
– 8% για αυτοκίνητα με αξία από 14.001 έως και 17.000 ευρώ
-16% για ΙΧ με Αξία Λιανικής από 17.001 έως 20.000 ευρώ
– 24% για αυτοκίνητα με Αξίες από 20.001 έως 25.000 ευρώ
– 32% για ΙΧ με Αξία Λιανικής άνω των 25.001 ευρώ.

Σύμφωνα με τους παραπάνω συντελεστές αν ένα αυτοκίνητο έχει Αξία Λιανικής προ Φόρων 13.999 ευρώ τότε το Τέλος Ταξινόμησης υπολογίζεται σε 560 ευρώ.Σχόλια