Τελικά επτά οι βόμβες που βρέθηκαν στο Ίλιον

Τελικά επτά οι βόμβες που βρέθηκαν στο Ίλιον

Καθώς βρέθηκε μία βόμβα στο Ίλιον και ο κόσμος πραγματικά ταράχτηκε, αποφασίστηκε να γίνει περαιτέρω έρευνα. Τελικά οι βόμβες του Β’ Π.Π. που βρέθηκαν είναι επτά.

Οι ναρκαλιευτές αφού έλαβαν υπόψη τους την ασφάλεια των πολιτών και των εγκαταστάσεων, προχώρησαν στις δέουσες ενέργειες για την απομάκρυνση του πολεμικού υλικού που είχε εντοπισθεί κατά τη διάρκεια χωματουργικών εργασιών στο συγκεκριμένο δρόμο.

Η επιχείρηση ξεκίνησε την Τρίτη 13 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε δύο μέρες αργότερα και το πολεμικό υλικό καταστράφηκε σε πεδίο βολής της Αττικής.


Σχόλια