Τι είναι το Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο και πώς σχετίζεται με τη φλεβική θρόμβωση;

Τι είναι το Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο και πώς σχετίζεται με τη φλεβική θρόμβωση;

Το μεταθρομβωτικό σύνδρομο μπορεί να αποτελέσει αιτία σοβαρών προβλημάτων κινητικότητας, πόνου και χρόνιων ελκών, τα οποία ελαττώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής πολλών ασθενών, οι οποίοι υπέστησαν θρόμβωση στο παρελθόν.
Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο «μεταθρομβωτικό σύνδρομο» περιγράφονται οι συνέ…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια