Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση – Μέτρα-«ανάσα» για την Ελλάδα

Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση – Μέτρα-«ανάσα» για την Ελλάδα

Τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση ανακοίνωσε σήμερα στις Βρυξέλλες ο αρμόδιος για τη μετανάστευση επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, με μέτρα που αποβλέπουν στην δικαιότερη αντιμετώπιση του προβλήματος και στην καλύτερη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Μεταξύ των μέτρων, προβλέπεται ο τριπλασιασμός των οικονομικών πόρων που προορίζονται για τη Frontex, καθώς και η μετεγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χαμηλά ποσοστά ανεργίας.

Τα συγκεκριμένα μέτρα είναι καθοριστικής σημασίας για την Ελλάδα, η οποία μαζί με τις άλλες μεσογειακές χώρες, αντιμετωπίζει το σημαντικό πρόβλημα εισροής μεταναστών, καθώς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υποδοχής των μεταναστευτικών κυμάτων.

Μάλιστα, το μέτρο που προβλέπει ότι ένα από τα κριτήρια για την μετεγκατάσταση των μεταναστών στις ευρωπαϊκές χώρες θα είναι και το ποσοστό ανεργίας των κρατών μελών, θεμελιώνει για πρώτη φορά ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης που αναγνωρίζει τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν οι χώρες υποδοχής.Σχόλια