Την αρτιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας διαπίστωσε ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

27 0

Στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας βρέθηκε ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αθανάσιος Γιαννόπουλος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ελέγχου επαγρύπνησης και διασφάλισης από τον Οργανισμό, της Δημόσιας Υγείας από κάθε κίνδυνο και απειλή, την υπεύθυνη πληροφόρηση τη…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.com



Join the Conversation