Την Τετάρτη η διεξαγωγή κρίσεων της ΕΛ.ΑΣ

Την Τετάρτη η διεξαγωγή κρίσεων της ΕΛ.ΑΣ

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου αναμένεται η προγραμματιμένη διεξαγωγή κρίσεων της ΕΛ.ΑΣ σύμφωνα με το ΦΕΚ που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

«Σας γνωρίζουμε ότι, απογευματινές ώρες της χθες, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 8 – Τεύχος Α΄) το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 4, που αφορά τροποποιήσεις στην Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (π.δ. 24/1997) και Τοποθετήσεις, μεταθέσεις αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού (π.δ. 100/2003)», σημειώνει και συνεχίζει:

«Επίσης, στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ως άνω δημοσιευθέντος π.δ. ορίζεται ότι: » Η συγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσεων και η κατάρτιση του πίνακα κρινόμενων Αξιωματικών για το έτος 2016, εφόσον δεν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, θα πραγματοποιηθούν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος»».

 Σχόλια