Την Τετάρτη η συζήτηση στη Βουλή για δανειοδότηση κομμάτων και ΜΜΕ

Την Τετάρτη η συζήτηση στη Βουλή για δανειοδότηση κομμάτων και ΜΜΕ

Για την προσεχή Τετάρτη 13 Απριλίου ορίστηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής σχετικά με την πρόταση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προκειμένου να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή που θα διερευνήσει τη δανειοδότηση κομμάτων και ΜΜΕ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 68 του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής, η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα δύο πέμπτα (2/5) του όλου αριθμού των Βουλευτών». (δηλαδή 120 βουλευτές).

Η συζήτηση της ανωτέρω πρότασης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται ότι θα αποτελέσει πεδίο σύγκρουσης μεταξύ της συγκυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.Σχόλια