Τις 27.000 έφτασαν μέσα σε 10 ημέρες οι αιτήσεις για το πρόγραμμα βοήθειας σε απόρους

Τις 27.000 έφτασαν μέσα σε 10 ημέρες οι αιτήσεις για το πρόγραμμα βοήθειας σε απόρους

Τις 27.000 κοντεύουν να φτάσουν οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για την ένταξη στο πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους, δέκα ημέρες μετά την έναρξη υποβολής.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων μέχρι στιγμής φτάνει τις 26.962, οι οποίες αντιστοιχούν σε 61.351 άτομα, ενώ από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων, οι 10.994 υποβλήθηκαν ιδιωτικά, ενώ οι 15.968 υποβλήθηκαν από τους εταίρους Κοινωνικής Σύμπραξης.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την καταβολή αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η 5η Αυγούστου 2015.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν είτε στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eiead.gr/ επιλέγοντας τον σύνδεσμο ΤΕΒΑ, είτε, ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία διαμένουν, από τον επικεφαλής εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, από τους Εταίρους αυτής και από τις άτυπες Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ είτε ιδιωτικά από τον προσωπικό τους υπολογιστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.idika.org.gr/teba/, είτε στα σημεία που έχει ορίσει ο επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, είτε στις άτυπες Δομές.Σχόλια