Το Εφετείο ακύρωσε πρόσθετο φόρο ύψους 2 εκατ. ευρώ που είχε επιβληθεί στην «Μοτορ Οιλ»

Το Εφετείο ακύρωσε πρόσθετο φόρο ύψους 2 εκατ. ευρώ που είχε επιβληθεί στην «Μοτορ Οιλ»

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε πρόσθετο φόρο συνολικού ύψους 2.007.200 ευρώ που είχε υποβληθεί στην εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ».

Η εταιρεία είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της πράξης του προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) που επέβαλε τον πρόσθετο φόρο, μετά από σχετικό έλεγχο στα βιβλία της.

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εντοπίστηκε και καταλογίστηκε διαφορά κυρίου φόρου, ύψους 1.286.668,12 ευρώ, καθώς και πρόσθετος φόρος, λόγω ανακριβούς δήλωσης, ύψους 720.534,15 ευρώ (συνολικά 2.007.202,27 ευρώ).

Image result for motor oil ελλας

Αρχικά, τα βιβλία και τα στοιχεία της επιχείρησης είχαν κριθεί ως επαρκή και ακριβή, αλλά ο έλεγχος πρόσθεσε στα καθαρά κέρδη της επίμαχης εταιρείας ποσό 6.428.872,23 ευρώ, ως λογιστικές διαφορές, λόγω «μη αναγνώρισης δαπανών της επιχείρησης ως εκπιπτομένων από τα ακαθάριστα έσοδά της», και αναμόρφωσε τα φορολογητέα καθαρά κέρδη της σε 172.278.149,32 ευρώ.

Όμως το Διοικητικό Εφετείο έκανε δεκτή την αίτηση της εταιρείας, ακυρώνοντας τους πρόσθετους φόρους που της επιβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1490/2016 απόφασή του, κρίνοντας έτσι ότι μη νομίμως εκδόθηκε από τον προϊστάμενο του ΚΕΜΕΕΠ η πράξη επιβολής πρόσθετου φόρου.


Σχόλια