Το internet έχει αντικαταστήσει τους γιατρούς και τις συμβουλές τους

Το internet έχει αντικαταστήσει τους γιατρούς και τις συμβουλές τους

Μέχρι και αυτοδιάγνωση έχει κάνει το 61,6% των ασθενών, μέσω πληροφοριών από το διαδίκτυο.

Η πληροφορία υγείας μπορεί να προσδιοριστεί ως η πληροφορία, η οποία στοχεύει στο να βοηθήσει τα άτομα να προασπίσουν και να προάγουν την υγεία τους, να διαχειριστούν καλύτερα ένα χρόνιο νόσημα επιτυγχάνο…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια