Το ταμείον είναι μείον για την Τράπεζα Ελλάδος: 1,75 εκατ. ευρώ μόνο για το πρώτο οκτάμηνο…

Το ταμείον είναι μείον για την Τράπεζα Ελλάδος: 1,75 εκατ. ευρώ μόνο για το πρώτο οκτάμηνο…

Ταμειακό έλλειμμα ύψους 1.751 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Τράπεζα της Ελλάδος για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015, έναντι ελλείμματος 2.612 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της διοίκησης.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μείωση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στα 7,9 δισ. ευρώ από 30,2 δισ. ευρώ πέρυσι (στα οποία δεν περιλαμβάνονται 55 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά αποδόσεων ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος) και τη μείωση των δαπανών στα 30,1 δισ. ευρώ από 32,9 δισ. ευρώ από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Αυξημένο πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,06 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση το 8μηνο Ιανουαρίου Αυγούστου, έναντι 2,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού περιορίσθηκε το 8μηνο του 2015 στα 2 δισ. ευρώ από 2,5 δισ. στο αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.



Σχόλια