Το θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Υπουργείο Υγείας της Αυστρίας, στη διάλεξή του για το θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσίασε το eHealth Network, το δίκτυο των 28 κρατών μελών της Ε.Ε. που έχει ιδρυθεί βάσει Οδηγίας του 2011, η οποία ορίζει τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη…

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.comΣχόλια