Τράπεζα Πειραιώς: Έκανε το πρώτο βήμα στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών

Τράπεζα Πειραιώς: Έκανε το πρώτο βήμα στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών έκανε σήμερα ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, απευθύνοντας προαιρετική δημόσια προσφορά στους κατόχους τόσο junior ομολόγων (υβριδικά και ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης) όσο και ομολόγων υψηλής διαβάθμισης (senior unsecured bonds).

Στόχος είναι οι ιδιώτες μέτοχοι της τράπεζας να διακρατήσουν ένα σημαντικό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας. Οι ακριβείς όροι της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών θα οριστικοποιηθούν με σχέδιο νόμου, που θα κατατεθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες στη Βουλή.Σχόλια