ΤΣΜΕΔΕ: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου χωρίς προσαυξήσεις οι εισφορές α’ εξαμήνου

ΤΣΜΕΔΕ: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου χωρίς προσαυξήσεις οι εισφορές α’ εξαμήνου

Το ΤΣΜΕΔΕ κάνει γνωστό στους ασφαλισμένους του ότι «η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών A΄ εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται, μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2016, χωρίς προσαυξήσεις και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας.Σχόλια