ΤτΕ: Γραφείο Συντονισμού για τα «κόκκινα» δάνεια

ΤτΕ: Γραφείο Συντονισμού για τα «κόκκινα» δάνεια

Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) εξέτασε σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα την ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς δανείων αλλά και τους τρόπους αναδιάρθρωσης των δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο υποδιοικητής της ΤτΕ, Θ.Μητράκος, μιλώντας στην ημερίδα, υπογράμμισε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Η στροφή των τραπεζών σε ρυθμίσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων με αλλαγές στη δομή, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και, αν χρειάζεται, στη διοίκησή τους, θα συμβάλει στη σταθεροποίηση της οικονομίας και στη μετάβαση σε ένα νέο εξωστρεφές παραγωγικό πρότυπο.
Επίσης εξετάστηκε η συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινών πιστούχων καθώς όπως ανέφερε κατά κανόνα τα μεγάλα επιχειρηματικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια αφορούν περισσότερους του ενός πιστωτές, η κοινή δράση των πιστωτών είναι αναγκαία για τη συμφωνία και εφαρμογή βιώσιμων λύσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ήδη αναλάβει την εκπόνηση σχετικής μελέτης.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ΤτΕ για την διευθέτηση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανέφερε μεταξύ άλλων την έκδοση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 82/2016 (υπό δημοσίευση) σχετικά με το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (κατ’ εφαρμογή του ν. 4354/2015).

 Σχόλια