Ξάνθος: Εθνική στρατηγική για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας

Ξάνθος: Εθνική στρατηγική για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας

Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της δημόσιας περίθαλψης με αυξημένη χρηματοδότηση και ανθρώπινο δυναμικό και το τέλος της εγκατάλειψης και απαξίωσης του Συστήματος Υγείας, επανέλαβε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, κατά την ομιλία του σε ημερίδα με θέμα: «Η εθνική στρατηγική και οι επιχειρησιακές προτεραιότητες του τομέα Υγείας: Προτάσεις εξειδίκευσης της στρατηγικής στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020», επισημαίνοντας τις υγειονομικές ανισότητες και την εφαρμογή της ΚΥΑ για τους ανασφάλιστους, οι οποίοι αποτελούν σχεδόν το 25% του πληθυσμού.

Όσον αφορά το νέο ΕΣΠΑ ο Ανδρέας Ξανθός, είπε ότι το υπουργείο Υγείας θα ιεραρχήσει τις προτεραιότητες και θα διεκδικήσει τη χρηματοδότηση αναγκαίων έργων, ενώ αναφερόμενος στο παρελθόν μίλησε για προχειρότητες, σημειώνοντας ότι βρεθήκαμε να έχουμε υπερσύγχρονες μονάδες κλειστές που δεν εξυπηρετούν τον πολίτη.

«Εξήντα εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν σε πληροφοριακά συστήματα που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους», ανέφερε από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της διασύνδεσης των δομών Υγείας.

Οι τρεις άξονες και οι είκοσι ειδικοί στόχοι

Περιλαμβάνει 3 άξονες, 20 ειδικούς στόχους και 100 δράσεις ή σημεία παρέμβασης. Οι τρεις άξονες είναι:

– καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις,

– διαφανής σύγχρονη διακυβέρνηση του τομέα της υγείας, μέσω μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής δημόσιας διοίκησης,

– δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότηση.

Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών υγείας με έμφαση στην πρόληψη. Επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων η σταδιακή ανάπτυξη των τοπικών μονάδων υγείας και η καθιέρωση συνεργασιών της ΠΦΥ με την κοινότητα. Άρση ή μείωση των οικονομικών, γραφειοκρατικών, πολιτισμικών εμποδίων για την ανακούφιση των απειλούμενων από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό ατόμων και ευάλωτων ομάδων, μείωση των γεωγραφικών εμποδίων και ανισοτήτων.

Επίσης, θα επιτευχθεί με παρεμβάσεις για την προστασία του παιδιού, ενεργό και υγιή γήρανση, την επιμήκυνση υγιέστερης ενεργούς ζωής, την στήριξη της οικογένειας για την φροντίδα παιδιών με αυτισμό και ηλικιωμένων με χρόνιες παθήσεις, όπως νόσος Αlzheimer και συναφείς παθήσεις ατόμων που δεν διαβιούν αυτόνομα, αποτρέποντας τον ιδρυματισμό τους.Σχόλια