Ξηλώνονται τα «σαμαράκια» στην παλιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου

Ξηλώνονται τα «σαμαράκια» στην παλιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου

Σε στοχευμένες ενέργειες με μεθοδικότητα φαίνεται πως κινείται η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναζητώντας διασφαλισμένες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση του έργου ανακατασκευής της οδού Βόλου – Βελεστίνου από τον κόμβο της ΠΑΘΕ μέχρι το εργοστάσιο της Χαλυβουργίας και τον κόμβο προς τη Β” ΒΙΠΕ.

Το θέμα θα απασχολήσει την ερχόμενη Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, καθώς εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη με τον τίτλο: Υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014- 2020 «Βελτίωση οδικού τμήματος Α/Κ Βελεστίνου – Βόλος από χιλιομετρική θέση 0+489 έως 3+489».

Εισηγητής του θέματος θα είναι ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός, ο οποίος προ ημερών και συγκεκριμένα στις 22 Οκτωβρίου υπέγραψε την περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων «Αναβάθμιση οδικών τμημάτων που ανήκουν στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών».

Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι για υποβολή προτάσεων στον Αξονα 4 «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» / Θεματικό Στόχο 7 «Προώθηση των μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων».

Στόχος της δράσης η συμπλήρωση/βελτίωση/αναβάθμιση τμημάτων του βασικού οδικού δικτύου που ανήκουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως ενίσχυση του αξιόπιστου εθνικού οδικού συστήματος μεταφορών. Ενδεικτικά αφορά σε έργα βελτίωσης τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή ισόπεδων κόμβων καθώς και σε έργα ασφάλειας και ηλεκτροφωτισμού.

Η πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων προϋπολογισμού έως 20.000.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εάν το έργο, το οποίο είναι ώριμο μελετητικά ενταχθεί στο νέο ΠΕΠ, θα γίνει άμεσα η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και εκτιμάται ότι σε ένα – ενάμιση χρόνο, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί και τα επικίνδυνα σαμαράκια θα αποτελούν ανάμνηση κακοτεχνίας καθώς το έργο κατασκευάστηκε χωρίς να πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές καταλληλότητας υλικών και κατασκευής. Κοινή παραδοχή των μελετητών είναι ότι οι φθορές στο οδόστρωμα οφείλονται σε ατέλειες στην κατασκευή του οδοστρώματος και του σώματος του επιχώματος, και όχι στο φυσικό υπέδαφος.

Η προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή του έργου είχε εγκριθεί από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ το 1995. Με συνολικό μήκος 4,13 χιλιόμετρα, το οδικό τμήμα με ταχύτητα μελέτης 100 χλμ. την ώρα, κατασκευάστηκε με διατομή αυτοκινητοδρόμου.

Περιγράφοντας την εικόνα του οδικού τμήματος, οι συντάκτες της νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εξηγούν ότι κατά τη φάση κατασκευής και τη δημιουργία του επιχώματος της οδού χρησιμοποιήθηκε ως αδρανές υλικό, σκουριά από το παρακείμενο εργοστάσιο της Χαλυβουργικής.

Οι ατέλειες του έργου, κατά την κατασκευή, καταγράφηκαν στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Διαπιστώθηκαν συγκεκριμένα, ατέλειες: στη χρήση υλικών κατασκευής του επιχώματος, της στρώσης έδρασης οδοστρώματος, του οδοστρώματος και των ασφαλτικών στρώσεων, διαφορετικών από αυτά που προέβλεπε η μελέτη, οι ΠΤΠ και η ΕΣΥ του έργου, σε ανεπαρκείς ελέγχους κατασκευής (πχ. κατασκευή επιχώματος 121.000m3 χωρίς ελέγχους συμπύκνωσης), στη διάστρωση του υλικού του επιχώματος κατά στρώσεις μεγάλου πάχους, σε ανεπαρκή συμπύκνωση, κλπ.

Διαπίστωσαν ακόμη ότι η σκωρία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του υπό μελέτη οδικού τμήματος σε διάφορα βάθη του (σώμα επιχώματος, στρώση έδρασης οδοστρώματος, υπόβαση, κλπ), δεν έτυχε του απαιτούμενου ποιοτικού ελέγχου κατά την κατασκευή, είναι ανομοιογενούς σύστασης και κοκκομετρίας, (λεπτόκοκκα υλικά έως ογκόλιθοι, κλπ.), και περιέχει ακατάλληλα υλικά (μεταλλικά αντικείμενα, κλπ).

Τα ελαττώματα και τις ελλείψεις που έκρυβε η άσφαλτος κατέδειξε γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, στο πλαίσιο της οποίας διανοίχθηκαν ερευνητικές γεωτρήσεις και φρεάτια για τη λήψη δειγμάτων.

Από τις ερευνητικές γεωτρήσεις διαπιστώθηκε με ακρίβεια κάθε έλλειψη. Επιγραμματικά διαπιστώθηκαν: σημαντικές διαφοροποιήσεις στα υλικά κατασκευής και σε αντίθεση των απαιτήσεων που είχαν τεθεί, ότι η οδοστρωσία εδράζεται απευθείας πάνω στην ποιοτικά ανεξέλεγκτη σκουριά, ότι η κοκκομετρία των υλικών βάσης – υπόβασης δεν καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές, η παρουσία μεταλλικών τεμαχίων μέσα στη σκουριά.

Την ίδια ώρα, στοιχεία γεωερευνητικής εργασίας δείχνουν ότι η υψομετρική διαφορά κυμαίνεται από 7 έως 19 εκατοστά και είναι αντιπροσωπευτική των φθορών που έχει υποστεί το οδόστρωμα.

Οι μελετητές επισημαίνουν ακόμη οι εκτεταμένες αστοχίες του οδοστρώματος, μετά την ανεπιτυχή κατασκευή του έργου, καθιστούν το υπό μελέτη οδικό τμήμα επικίνδυνο για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, με συνέπεια οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας να δαπανούν χρήματα σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την αποκατάσταση των αστοχιών του οδοστρώματος.

πηγή: εφημερίδα Ταχυδρόμος / Αντώνης Φωκίδης

 Σχόλια