20:58 Σάββατο 10 Ιουνίου 2023
eReportaz

Live:

Αίτημα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για squeeze out από Γ. Γεράρδο

Αίτημα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για squeeze out από Γ. Γεράρδο

Η  «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS» (η «Εταιρεία»), μετά από ενημέρωση που έλαβε από τον κ. Γεώργιο Γεράρδο (ο «Προτείνων»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 15.3.2023 ο Προτείνων υπέβαλε προς έγκριση αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας  0,33€ εκάστης (οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (ως κατωτέρω ορίζονται), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου, όπως ισχύει (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 8.2.2023 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο, έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

 

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

                 

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας