7:00 Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022
eReportaz

Live:

Έκθεση για τα δάνεια Καλογρίτσα από την Τράπεζα Αττικής

Έκθεση για τα δάνεια Καλογρίτσα από την Τράπεζα Αττικής

Διευκολύνσεις προς τον όμιλο εταιρειών του Χρήστου Καλογρίτσα φαίνεται ότι παρείχε η Τράπεζα Αττικής ακόμη και μετά την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς από τον διοικητή της Τραπέζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιάννη Στουρνάρα, τον Ιανουάριο του 2017.
Έκθεση του καθηγητή Ιωάννη Γιαννίδη, η οποία διενεργήθηκε το περασμένο καλοκαίρι για λογαριασμό της διοίκησης της Τράπεζας Αττικής σχετικά με τις δανειοδοτήσεις και τα πιστοδοτικά όρια εταιρειών του ομίλου Καλογρίτσα και βρίσκεται στη διάθεση της «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ», δείχνουν ότι η ευνοϊκή μεταχείριση συνεχίστηκε τόσο το 2017 όσο και το 2018, με ορισμένες αποφάσεις να συνιστούν ενδεχομένως το αδίκημα της απιστίας.

Του Νίκου Σιδέρη 

H έκθεση του καθηγητή έλαβε υπ’ όψιν τέσσερις διαφορετικές εκθέσεις για τις δανειοδοτήσεις του ομίλου Καλογρίτσα:

1) Την ενδιάμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας με θέμα «Χρηματοδοτήσεις Ομίλου Καλογρίτσα» που διενεργήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2018,
2) Την έκθεση ελέγχου πιστοδοτήσεων Επιχειρηματικού Κέντρο Ομήρου, Χρηματοδοτήσεις Ομίλου Καλογρίτσα της ίδιας Διεύθυνσης με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 2019,
3) Το σχέδιο έκθεσης επίσης της ίδιας Διεύθυνσης με θέμα «Έκθεση Ελέγχου Πιστοδοτήσεων Επιχειρηματικό Κέντρο Ομήρου – Χρηματοδοτήσεις προς Όμιλο Καλογρίτσα – Εξατομίκευση Παρεκκλίσεων – παραβάσεων της 15ης Μαρτίου 2019 και
4) Την Επιτελική Σύνοψη Έκθεσης της Deloitte σχετικά με την εταιρεία «Τοξότης», συμφερόντων Καλογρίτσα.

Από τα έγγραφα αυτά προέκυπτε ότι στο πλαίσιο τακτικού ελέγχου πιστοδοτήσεων η Επιτροπή Ελέγχου της AtticaBank ζήτησε την παροχή προκαταρκτικής ενημέρωσης σχετικά με την εταιρεία «Τοξότης», που αφορούσε στις χρηματοδοτήσεις της το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2017 – Μάρτιος 2018. Η εταιρεία «Τοξότης» περιλαμβάνεται στον όμιλο εταιρειών της οικογένειας Καλογρίτσα και αποτελεί τη «ναυαρχίδα» του ομίλου. Το 81% της εταιρείας ανήκει στην επίσης χρηματοδοτούμενη από την Τράπεζα «ΜΙΚΗ ΑΕ».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του Φεβρουαρίου 2019, από το 2012 μέχρι το 2016 οι χορηγήσεις της Τράπεζας αυξήθηκαν κατακόρυφα. Ειδικότερα, το Γενάρη του 2012 οι χορηγήσεις ανέρχονταν σε 15 εκατ. ευρώ, το Δεκέμβριο του 2014 σε 49,1 εκατ. ευρώ και τον Ιούλιο του 2016. Όπως αναφέρεται στην έκθεση πρόκειται για «υψηλό διασφαλιστικό άνοιγμα του λογαριασμού γεγονός που φέρει την Τράπεζα σε μειονεκτική θέση έναντι του πελάτη».

Το αποτυχημένο business plan

Στις αρχές του 2017 ο όμιλος Καλογρίτσα υπέβαλε στην Τράπεζα επιχειρηματικό σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους. Το σχέδιο προέβλεπε μείωση των οφειλών προς την Τράπεζα σε 99,2 εκατ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2017. Οι στόχοι,όμως, που είχαν τεθεί δεν επετεύχθησαν, ενώ στη συνέχεια τα συνολικά υπόλοιπα του ομίλου («Τοξότης»,«ΜΙΚΗ»,«ΑΝΣΥ») αυξήθηκαν και άλλο. Αναλυτικότερα, τα υπόλοιπα του ομίλου από 105,95 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 116,7 εκατ. ευρώ, με «αντίστοιχη διαφοροποίηση του ακάλυπτου μέρους των πιστοδοτήσεων από 78,67 εκατ. ευρώ σε 91,34 εκατ. ευρώ», όπως επισημαίνεται.
Η έκθεση της Deloitte καταγράφει επίσης τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατόν να περιοριστεί το άνοιγμα των οφειλών του Ομίλου. Σύμφωνα με αυτήν, οι κυριότεροι λόγοι ήταν η «σχετικά περιορισμένη λήψη πιστοποιημένων εργασιών από το βασικό πελάτη ΔΕΔΔΗΕ, το ότι η «πιστούχος εξακολούθησε να αντιμετωπίζει όλο και αυξανόμενα προβλήματα ρευστότητας τα οποία δεν μπορούσαν να καλυφθούν από το περιορισμένο πιστωτικό όριο των 108 εκατ. ευρώ» και από το ότι δεν επετεύχθησαν οι στόχοι του επιχειρησιακού σχεδίου.

Χρήστος Καλογρίτσας

Οι ενδείξεις απιστίας

Αντικείμενο της έκθεσης Γιαννίδη ήταν κατά πόσο οι εγκρίσεις για τις πιστοδοτήσεις του ομίλου Καλογρίτσα από την Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων (ΑΕΠ) της Τράπεζας από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι και το Μάρτιο του 2018 συνιστούσαν το αδίκημα της απιστίας. Μία από αυτές ήταν μια απόφαση της ΑΕΠ στις 5 Ιανουαρίου 2018. Το Δεκέμβριο του 2017 εστάλη επιστολή στην Υποδιεύθυνση Ανάπτυξης Συντονισμού και Εργασιών Δικτύου της Τράπεζας, για την απόκτηση του σύνολου των μετοχών της ΑΝΣΥ ΑΕ του ομίλου Καλογρίτσα. Παράλληλα, εστάλη και επιστολή της πιστούχου με την οποία ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος γνωστοποίησε την απόφαση των μετόχων για την πώληση των μετοχών της προς τον ενδιαφερόμενο. Για το θέμα πραγματοποίησε εισήγηση η ΥΔΕΛ της Τράπεζας. Η εισήγηση ήταν θετική και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έδινε την «έγκριση γα τη συναίνεση της Τράπεζας στη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της ‘ΑΝΣΥ ΑΕ’ και λόγω του γεγονότος αυτού να μην συνυπολογίζονται οι οφειλές της στο συνολικό exposure των 108 εκατ. ευρώ του ομίλου». Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της ΥΔΕΛ, η Υποδιεύθυνση Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων εισηγήθηκε την έγκριση του αιτήματος για την παροχή συναίνεσης της Τράπεζας στο αίτημα της πιστούχου για μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης. Το Γενάρη του 2018 η ΑΕΠ υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ενέκρινε τη συγκεκριμένη εισήγηση, καθώς επίσης και την τροποποίηση του υφιστάμενου Πιστοδοτικού Ορίου (ΠΟ) του Ομίλου ώστε «να μην λογίζονται στο συνολικό exposure των 108 εκατ. ευρώ οι οφειλές της εταιρείας «ΑΝΣΥ ΑΕ», διατηρώντας τη συνολική έκθεση των 108 εκατ. ευρώ για τις εταιρείες «Τοξότης» και «ΜΙΚΗ ΑΕ».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει στην έκθεσή του ο καθηγητής Γιαννίδης «η από 5/01/2018 απόφαση της ΑΕΠ περί απόσχιση της ‘ΑΝΣΥ’ και τροποποίηση του υφιστάμενου ΠΟ του ομίλου μπορεί να συνιστά απιστία, εφόσον κριθεί ότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων της πιστούχου μετά την απόσχιση ή ότι οι περαιτέρω χρηματοδοτήσεις του ‘Τοξότη’ ήταν ζημιογόνες και συνδέονται αιτιωδώς με την παράλειψη αναφοράς της ‘ΑΝΣΥ’ ως σχετιζόμενου κινδύνου».

Η έκθεση του καθηγητή Ιωάννη Γιαννίδη, για λογαριασμό της διοίκησης της Τράπεζας Αττικής σχετικά με τις δανειοδοτήσεις και τα πιστοδοτικά όρια εταιρειών του ομίλου Καλογρίτσα

 

Νέες διευκολύνσεις και ενδεχόμενη απάτη

Μία ακόμη απόφαση της ΑΕΠ που τέθηκε στο μικροσκόπιο της έρευνας Γιαννίδη ήταν και αυτή της 22ας Φεβρουαρίου του 2018 με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση ανακυκλούμενου ορίου χρηματοδότησης 3,5 εκατ. ευρώ προς την «Τοξότης ΑΕ». Για την απόφαση αυτή προϋπήρξε θετική εισήγηση της ΥΔΕΛ και εισήγηση της ΥΠΕ. Η ΑΕΠ ενέκρινε και τις δύο εισηγήσεις και το ΔΣ της Τράπεζας επικύρωσε την απόφαση της ΑΕΠ, αλλά για εφάπαξ χρηματοδότηση. Οι εκταμιεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια και ανήλθαν συνολικά σε 3,710 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, επαναχορηγήθηκε και ποσό ύψους 210.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στα συμπεράσματα της έκθεσης Γιαννίδη, η απόφαση αυτή «δεν συνιστά διαχειριστική πράξη της ΑΕΠ η οποία ως εκ τούτου δεν έχει διαπράξει απιστία στο σημείο αυτό. Η επαναχορήγηση των 210.000 ευρώ κατόπιν είσπραξης πιστοποίησης ενδέχεται να συνιστά απιστία όχι για τα μέλη της ΑΕΠ, αλλά για τους ενεργήσαντες ως να επρόκειτο περί ανακυκλούμενου ορίου υπαλλήλους εφόσον βεβαίως αξιολογηθεί ως ζημία και προκύψει ότι οι εμπλεκόμενοι γνώριζαν την απόφαση του ΔΣ περί εφάπαξ χρηματοδότησης και ενήργησαν παρά ταύτα εκ δόλου».

Μία ακόμη απόφαση της ΑΕΠ πάλι για τον όμιλο Καλογρίτσα που αναφέρεται στην έκθεση ήταν και η έγκριση της δυνατότητας απομείωσης εφάπαξ χορήγησης ποσού ύψους πέραν της προκαθορισμένης ημερομηνίας. Το ποσό είχε χορηγηθεί με απόφαση της ΑΕΠ και έπρεπε να είχε πληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2017. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε. Στη συνέχεια η ΑΕΠ ενέκρινε τη δυνατότητα του ομίλου Καλογρίτσα να το αποπληρώσει και μετά το πέρας της λήξης της. Η απόφαση αυτή,όμως, δεν τέθηκε προς επικύρωση στο ΔΣ της Τράπεζας. Στην έκθεση αναφέρεται ότι ο πρόεδρος της ΑΕΠ δεν είχε μεν αρμοδιότητα για να εισάγει το θέμα στο ΔΣ ωστόσο «η εν λόγω παράλειψη η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να ελεγχθεί ως απάτη εις βάρος των μελών του ΔΣ υπό τη μορφή της παρασιωπήσεως, δεν φαίνεται να συνδέεται αιτιωδώς με ζημία της Τράπεζας. Από τον εσωτερικό έλεγχο της Τράπεζας προέκυψε τελικά ότι μέχρι και το Φεβρουάριο του 2018 το ποσό δεν είχε πληρωθεί (είχαν αποπληρωθεί τα 4,7 από τα 5 εκατ. ευρώ) και η Τράπεζα προχώρησε σε περαιτέρω χρηματόδοτηση εφάπαξ ποσού ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, με το συνολικό υπόλοιπο του ομίλου Καλογρίτσα να φτάνει τα 117,2 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2017 κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά για τις δανειοδοτήσεις του ομίλου Καλογρίτσα από το διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, και ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση από τους εισαγγελείς Ντζούρα και Σέβη. Παρόλα αυτά, οι διευκολύνσεις προς τον εν λόγω επιχειρηματία συνεχίστηκαν από την Τράπεζα. Το ερώτημα πλέον που τίθεται είναι εάν οι διευκολύνσεις και η διάπραξη των ενδεχόμενων αδικημάτων απιστίας και απάτης σε βάρος της Τράπεζας έχουν γίνει γνωστά στις εισαγγελικές Αρχές και αν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν στην αρχική έρευνα.

Όπως αποκάλυψε η «Μ» την Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 ο εισαγγελέας Εφετών, Παναγιώτης Αθανασίου, παράγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξηςγια το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βάρος του Λευτέρη Κρέτσου

Η δίωξη στον Κρέτσο για τα μάτια του απένταρου καναλάρχη…

Οι ιδιαίτερα στενές σχέσεις της οικογένειας Καλογρίτσα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστές, όπως και οι αποτυχημένες προσπάθειες του Μαξίμου να καταστεί καναλάρχης ο επιχειρηματίας. Το αποτέλεσμα ήταν να ασκηθούν διώξεις! Όπως αποκάλυψε η «Μ» την Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 ο εισαγγελέας Εφετών, Παναγιώτης Αθανασίου, παράγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξηςγια το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και δεξί χέρι του υπουργού Νίκου Παππά, Λευτέρη Κρέτσου αλλά και πέντε μέλη της επιτροπής του πρώτου διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Για την ίδια υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη για ηθική και στον Ιωάννη Καλογρίτσα ο οποίος εκείνη την περίοδο επιχειρούσε και στον εκδοτικό χώρο με την εφημερίδα «Documento» από την οποία… αποχώρησε τον Μάρτιο του 2017.

Στο δια ταύτα του πορίσματός του, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ήταν καταπέλτης. Ο Κρέτσος και τα κατηγορούμενα μέλη της επιτροπής έκαναν τα αδύνατα δυνατά «με αποκλειστικό σκοπό να ευνοήσουν την εταιρεία του Ιωάννη- Βλαδίμηρου Καλογρίτσα, μη ελέγχοντας καθόλου, ή πάντως όχι ουσιωδώς, τον τρόπο κτήσεως των περιουσιακών στοιχείων με τα οποία θα κατέβαλε το ποσό της προσφοράς του ή λαμβάνοντας υπόψη έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία με βάση την προκήρυξη δεν έπρεπε και δεν μπορούσαν να λάβουν υπόψη».

Eκτός από το δια ταύτα, το περιεχόμενο του εισαγγελικού πορίσματος για το προσκήνιο και παρασκήνιο του Kαλογρίτσας-gate θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει σενάριο για το remake της ταινίας «ένας άφραγκος Ωνάσης», με τα μέλη της επιτροπής και τον κ. Κρέτσο να χρίζουν ως υπερθεματιστή έναν επιχειρηματία, ο οποίος παρουσίασε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Με τόσο απροκάλυπτο τρόπο που ο εισαγγελικός λειτουργός διερωτάται εάν ακόμη και υποτυπωδώς διενεργήθηκε έλεγχος για τον παρ’ ολίγο καναλάρχη του ΣΥΡΙΖΑ. «…Αναμφίβολα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ανωτέρων Ειδική Πενταμελής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που συστάθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη χορήγηση 4 αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρεκπομπής λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας δεν διενήργησε, όπως όφειλε, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης τον απαιτούμενο έλεγχο επάρκειας προελεύσεως και τρόπου αποκτήσεως των οικονομικών μέσων της προσωρινής υπερθεματίστριας εταιρείας ‘Καλογρίτσας ΑΕ’». Αυτά αναφέρονται στο εισαγγελικό πόρισμα με τον κ. Κρέτσο να δηλώνει περιχαρής –εκείνη την περίοδο- στα Μέσα Ενημέρωσης: «Εμείς θεωρούμε ότι από την πλευρά μας κάνουμε το σωστό και ότι λειτουργούμε με βάση τα όσα ορίζει ο νόμος και το Σύνταγμα

*Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ” 

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

         

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας