9:10 Κυριακή 26 Ιουνίου 2022
eReportaz

Live:

Eγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών

Eγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών

Εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. το σχέδιο διάσπασης με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών και σύσταση νέας εταιρείας.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης της εταιρείας δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας (η “Επωφελούμενη”), σύμφωνα με τα άρθρα 57 παρ. 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Θέτει τις βάσεις για τα πράσινα καύσιμα, στο διυλιστήριο του μέλλοντος

Ειδικότερα, η διάσπαση θα αφορά στην απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών της Εταιρείας, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του οποίου περιλαμβάνονται στη λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.06.2021.

Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τη Διασπώμενη μετά την ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης (30.06.2021) και αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο, θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Διασπώμενης.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης (την ημέρα καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής) επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α) ιδρύεται η Επωφελούμενη με το καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και θα περιληφθεί στην οριστική πράξη διάσπασης η οποία θα υποβληθεί στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου,

(β) η Διασπώμενη καθίσταται μέτοχος της Επωφελούμενης λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και ειδικότερα 130.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €10,00 εκάστη και,

(γ) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σ΄αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στη λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνεται μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης.

Η Διασπώμενη μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα συνεχίσει τη λειτουργία της με τα περιουσιακά στοιχεία και τις δραστηριότητες που θα παραμείνουν σ’ αυτήν.

Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά νόμο απαιτούμενης έγκρισης της Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας καθώς και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Στα… πέτρινα χρόνια επιστρέφει το ποδόσφαιρο μετά την καραντίνα

Λιγότερη ταλαιπωρία από τον e-ΕΦΚΑ για ασθενείς και εγκύους

Λιγότερη ταλαιπωρία από τον e-ΕΦΚΑ για ασθενείς και εγκύους

 

 

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

         

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας