More

  ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Το “κόλπο grosso” µε τα αιολικά πάρκα

  Με τη μέθοδο της κατάτμησης σε μικρότερα τμήματα, εταιρείες αιολικών πάρκων επιχειρούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της αδειοδότησης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  Για να αποφύγουν την εμπλοκή με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), για μεγάλα αιολικά πάρκα ισχύος άνω των 60 MW, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίζουν το συνολικό έργο σε υποέργα, που δίνονται σε θυγατρικές τους. Μετά την κατάτμηση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση για τα υποέργα (αιολικά μικρότερης ισχύος) περνά σε επίπεδο περιφέρειας, όπου η αντιμετώπιση θεωρείται ταχύτερη και ευνοϊκότερη, όταν τα μεγάλα αναμένουν μήνες για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Και όχι μόνο αυτό. Τα μικρότερα έργα προπορεύονται στη σύνδεση χωρητικότητας με το δίκτυο και παράλληλα κλείνουν εγγυημένες τιμές, καθώς ο νόμος τα εξαιρεί από τις δημοπρασίες, στις οποίες προκρίνονται έργα με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

  Του
  ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗ

  Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ
  Πιο πρόσφατη είναι η περίπτωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Τέσσερις θυγατρικές της έχουν μοιρασθεί έργο συνολικής ισχύος 193,2 MW στη χερσόνησο Καβομαλιά (Λακωνία), το οποίο χωρίστηκε σε… επτά επιμέρους τμήματα, για ισάριθμα αιολικά πάρκα.
  Συγκεκριμένα: H ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ ΑΕ έχει υποβάλει αίτηση για έργο στη θέση Κουνού Λακωνίας ισχύος 105,6 mw.
  H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ έχει υποβάλει δύο αιτήσεις για αιολικά πάρκα. Η πρώτη αφορά τη θέση Ράχες – Χουνάρια με ισχύ 28,8 mw. H δεύτερη στη θέση Καψολακούσες είναι ισχύος 24 mw. Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ έχει υποβάλει αιτήσεις για τις θέσεις Βίγλα (6 mw), Αγία Κυριακή (15 mw) και Βαβύλα (1,8 mw). Η ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ υπέβαλε αίτηση για ανεμογεννήτριες στην περιοχή Κριθίνα ισχύος 12mw. Αυτήν την περίοδο μάλιστα βρίσκεται σε διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στις θέσεις «Αγία Κυριακή» και «Κριθίνα» της ∆ημοτικής Ενότητας Βοΐων του ∆ήμου Μονεμβασίας.

  Τις άδειες για αιολικούς σταθμούς έχει εκδώσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για την εν λόγω περιοχή στις θυγατρικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (η μητρική συμμετέχει σε αυτές σε πλειοψηφικό ποσοστό, από περίπου 57% έως 100%), σύμφωνα με έρευνα και στοιχεία που συγκέντρωσε η Oμοσπονδία Bατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής.
  Το συνολικό ενιαίο έργο ισχύος 193,2 MW θα έπρεπε να αδειοδοτηθεί σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς όρους από το ΥΠΕΝ ως Α1 κατηγορία. Αλλά με την κατάτμηση θα παρουσιαστεί στο ΥΠΕΝ το τμήμα που αφορά τα 105,6 MW, ενώ τα υπόλοιπα 6 έργα θα λάβουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση.

  «Η απάντηση»
  Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν απάντησε στο αίτημα της «Μ» να δώσει τη δική της θέση στο θέμα. Σε απάντηση που έστειλε πρόσφατα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην ιστοσελίδα «Σοφοκλέους in» αναφέρει ότι: «Στον Όμιλο ανήκουν οι αιτήσεις της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, στις περιοχές “Κούνος”, “Ράχες Χουνάρια” και “Καψολακούσες”, συνολικής ισχύος 158,4 MW. Για τα παραπάνω έργα, ως ενιαίο συγκρότημα κατηγορίας Α1, έχει υποβληθεί ενιαία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ στις 26-2-2021, για τη συνολική εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

  Οι υπόλοιπες εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ δεν ανήκουν και δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, και ως εκ τούτου οι ενέργειές τους δεν ελέγχονται από τον Όμιλο».
  Σύμφωνα με στοιχεία όμως που συγκέντρωσε η Oμοσπονδία Bατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής, βάσει των δημοσιευμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2019, στην ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμμετέχει με ποσοστό 80% και στην ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ με ποσοστό 57,8%, έχοντας μάλιστα και την ίδια έδρα (Ερμού 25, Κηφισιά).

   

  «Τείχος»
  Έντονα αντιδρούν κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων στη Μάνη για την εκτεταμένη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην περιοχή. Αυτήν την περίοδο τρέχουν έξι διαβουλεύσεις από συνολικά 17 για αντίστοιχα αιολικά πάρκα στη χερσόνησο του Καβομαλιά. Πρόκειται για μια χερσόνησο 20-25 χλμ. με πλάτος 7 χλμ., μια στενωπό γης με τεράστια βιοποικιλότητα (καταφύγια άγριας ζωής προστατευόμενων ειδών, σπάνια υπό εξαφάνιση χλωρίδα και δύο περιοχές Natura) και έναν σημαντικό μεταναστευτικό διάδρομο πουλιών ως το νοτιοανατολικότερο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης. Κάνουν λόγο μάλιστα για «ανεπανόρθωτες επιπτώσεις για τον τόπο σε αναπτυξιακό, τουριστικό, παραγωγικό, πολιτιστικό, ιστορικό, πληθυσμιακό, οικολογικό και περιβαλλοντικό επίπεδο».

  ∆ώδεκα τοπικοί φορείς με επιστολές τους στους βουλευτές Λακωνίας και στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου τούς ζητούν να παρέμβουν για την άμεση και ουσιαστική απόσυρση των αδειοδοτήσεων των δύο αιολικών πάρκων (Αγία Κυριακή και Κριθίνα).
  Το ∆ημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας γνωμοδότησε αρνητικά για τις δύο Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως προς την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών στη χερσόνησο του Μαλέα και η γνωμοδότηση αυτή αποφασίστηκε να κατατεθεί στη διαβούλευση.

  Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας μιλώντας στην «Μπαμ στο Ρεπορτάζ» είπε ότι «το περιφερειακό συμβούλιο ακούει τις τοπικές κοινωνίες» και εφόσον αυτές και η τοπική αυτοδιοίκηση λένε ‘‘όχι’’ σε νέα αιολικά πάρκα, θα κάνει αρνητική εισήγηση». «Έχουν γεμίσει την Πελοπόννησο με ανεμογεννήτριες» τόνισε χαρακτηριστικά.
  Στο ίδιο μήκος κύματος και ο βουλευτής Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης, ο οποίος σημείωσε στην «Μ»: «Ξεκάθαρα εκφράζω την αντίθεσή μου σε οποιαδήποτε χωροθέτηση ανεμογεννητριών στη χερσόνησο του Μαλέα».
  Ο βουλευτής Λακωνίας της Ν∆ Νεοκλής Κρητικός επιφυλάχθηκε να απαντήσει καθώς έχει προγραμματίσει να μιλήσει με κατοίκους και εκπροσώπους φορέων, ενώ την Τρίτη θα συναντηθεί για το ίδιο θέμα με τον υπουργό ΥΠΕΝ Κώστα Σκρέκα.


  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

   


  «Θεσσαλικό µπλόκο»
  στις αδειοδοτήσεις

  Το ΥΠΕΝ ζήτησε πρόσφατα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να διακοπεί η αδειοδότηση τεσσάρων µικρών αιολικών έργων (3 ΜW το καθένα), θεωρώντας ότι αποτελούν κατάτµηση ενός ενιαίου έργου 12 ΜW, µε σκοπό να έχουν ευκολότερη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας έθεσαν στο αρχείο, από τις 23-4-2021, τις αιτήσεις για τη δηµιουργία τεσσάρων Αιολικών Σταθµών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον ορεινό όγκο της περιοχής Ασπροποτάµου και Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων.
  Το Τµήµα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Τρικάλων, µετά τον έλεγχο των φακέλων, διαπίστωσε ότι και οι τέσσερις αιτήσεις είχαν κατατεθεί από τον ίδιο µελετητή, αλλά διαφορετικό φορέα υλοποίησης, µε χρονική διαφορά περίπου τριών εβδοµάδων µεταξύ τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων είναι πανοµοιότυπα για όλους τους σταθµούς, ενώ απέχουν µεταξύ τους από 3,1 έως 4,6 χλµ. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενηµέρωσε το ΥΠΕΝ ότι το ίδιο µελετητικό γραφείο µε την επωνυµία kIEFER και τον ίδιο µελετητή, Ιωάννη Φύσσα, κατέθεσε άλλους πέντε φακέλους αιτήσεων για µικρά έργα αιολικών ισχύος 3 MW έκαστο στην ίδια περιοχή του Ασπροποτάµου, επίσης µε τεχνικά χαρακτηριστικά πανοµοιότυπα των τεσσάρων που διερευνήθηκαν. Και τα πέντε αυτά έργα χωροθετούνται εντός περιοχών δικτύου Νatura 2000, ενώ η Περιφέρεια διαπίστωσε επιπλέον και σοβαρές ελλείψεις στους σχετικούς φακέλους, τους οποίους και έθεσε στο αρχείο, διακόπτοντας τη διαδικασία αδειοδότησης. Όσον αφορά το τεύχος τεκµηρίωσης συµβατότητας µε το ειδικό χωροταξικό, υπήρχε σε κάθε φάκελο, αλλά ήταν όλα πανοµοιότυπα.

  Για την εταιρεία kIΕFER υπάρχουν καταγγελίες για αντίστοιχη µεθόδευση κατάτµησης φωτοβολταϊκού πάρκου. Το έργο «Μάνα Νερού» της Μεσιανής ∆υτικής Μακεδονίας είναι συνολικά 100MW και έχει επιµεριστεί σε 196 έργα κάτω των 500KW, χωρίς να λείπουν και κάποια <1ΜW. Τα 10ΜW είναι το όριο για να θεωρηθεί ένα έργο κατηγορίας Β. Στην περίπτωση του «Μάνα Νερού» από τα 10MW φτάσαµε στα 100ΜW και το έργο από την Α2 υποβαθµίζεται σε χαµηλότερη κατηγορία. Κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις επισηµαίνουν ότι το δάσος µακεδονικής δρυός της περιοχής απειλείται.

  Από την εφημερίδα “ΜΠΑΜ στο ρεπορτάζ”

  Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

  Πρόσφατα Άρθρα

  Νέα Έρευνα : Αυτό το «Κοκτέιλ» εμβολίων προτείνουν οι επιστήμονες για την υψηλή αποτελεσματικότητα του

  Έρευνα Covid-19: Μείγμα με πρώτη δόση AstraZeneca και δεύτερη δόση Pfizer φαίνεται να στέλνει τα επίπεδα αντισωμάτων στα ύψη.Ένα «κοκτέιλ» εμβολιασμού για Covid-19, με...

  Σήφης Βαλυράκης: Νέες αποκαλύψεις – Αναφορές για βασικούς ύποπτους

  Σήφης Βαλυράκης: Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του πρώην υπουργού Οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού, Σήφη Βαλυράκη, είναι...

  Μητσοτάκης από Ρέθυμνο: Σπεύστε όλοι να εμβολιαστείτε, δεν υπάρχουν παρενέργειες

  Έκκληση για ακόμη μια φορά προς τους πολίτες να εμβολιαστούν έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεπτόμενος την κινητή μονάδα εμβολιασμών της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, στο Σπήλι Αγίου...

  Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδα στους Ολυμπιακούς του Τόκιο – Ολυμπιονίκης ο Στέφανος Ντούσκος μετά από Εκπληκτική κούρσα

  Ο χρυσός Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος: "Στα τελευταία 500μ. έλεγα ότι δεν θα με δουν καν" Στις πρώτες δηλώσεις του ως Χρυσός Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας ο...

  Ολυμπιακοί Αγώνες – Πιστόλι 25μ.: Στην 6η θέση η Άννα Κορακάκη

  Με 18 επιτυχημένες προσπάθειες η Άννα Κορακάκη κατετάγη 6η στον τελικό της σκοποβολής με πιστόλι 25 μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης...