More

  Ελληνικές στοιχηματικές: Θέτουν προ των ευθυνών του τον πρόεδρο της ΕΕΕΠ

  Την έντονη αντίθεσή της στην προώθηση σημαντικών αλλαγών και εξαιρέσεων στην αγορά διαδικτυακών παιγνίων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) εκφράζει με επιστολή της η Ελληνική Ένωση Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο (HOGA).

  Η Ένωση, που εκπροσωπεί συλλογικά διαδικτυακών παιγνίων που κατέχουν ποσοστό άνω του 90% της αγοράς στην Ελλάδα, με την επιστολή της προς τον Πρόεδρο της ΕΕΕΠ, κ. Δημήτρη Ντζανάτο, σημειώνει ότι οι αλλαγές που προωθούνται κατά τη διαδικασία τελικής ρύθμιση της αγοράς, «υποβαθμίζουν, εκ των πραγμάτων, το ίδιο το νέο πλαίσιο λειτουργίας της».

  Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η HOGA στην επιστολή της, προωθείται από την ΕΕΕΠ μια σημαντική εξαίρεση στην υποχρέωση από τον κανονισμό για την εγκατάσταση τόσο των υποψηφίων για αδειοδότηση εταιρειών αλλά και των main server τους, εντός χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

  Καταγγέλλει αλλαγές και εξαιρέσεις στην αγορά διαδικτυακών παιγνίων

  Επιπλέον και σε κάθε περίπτωση, ζητά από τον πρόεδρο της ΕΕΕΠ να διευκρινίσει:

  – τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕΕΠ σκοπεύει να ελέγξει την λειτουργία των εταιρειών που θα αδειοδοτηθούν πρόωρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση του νόμου και των κανονισμών.
  – τον τρόπο και την μέθοδο με τα οποία η ΕΕΕΠ και οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα ελέγξουν τις εταιρείες εκείνες που θα αποκτήσουν άδεια σε χώρες εκτός ΕΕ και ΕΟΧ αλλά με adequate GDPR status.
  – τη διαδικασία και το πλαίσιο με τα οποία θα επιτραπεί στις εταιρείες που θα αδειοδοτηθούν πρόωρα να προβληθούν διαφημιστικά, δεδομένου ότι η υποβολή και έγκριση ενός διαφημιστικού πλάνου διαρκεί, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εμπειρία και πρακτική, τουλάχιστον ένα μήνα, χρόνος που θα προσεγγίζει, αν όχι θα υπερβαίνει τον χρόνο μετάβασης από το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο στο νέο.

  Ζητούν παράλληλα διάλογο για τις σημαντικές αυτές αλλαγές και άμεση συνάντηση. Θα εισακουστούν; Αναμένουμε την αντίδραση της ΕΕΕΠ…

  Παρατίθεται αυτούσια:

  Προς: Πρόεδρο Ε.Ε.Ε.Π, Δημήτριο Ντζανάτο

  Κοιν: Μέλη ΔΣ Ε.Ε.Ε.Π

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2021

  Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

  Με την παρούσα επιστολή και με την ιδιότητα της εκπροσώπησης των εταιρειών διαδικτυακών παιγνίων στην Ελλάδα, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την αντίθεσή των εταιρειών της ελληνικής αγοράς στην προώθηση σημαντικών αλλαγών/εξαιρέσεων από την ΕΕΕΠ, οι οποίες στη διαδικασία της τελικής ρύθμισης της αγοράς, θεωρούμε ότι υποβαθμίζουν, εκ των πραγμάτων, το ίδιο το νέο πλαίσιο λειτουργίας της.

  Συγκεκριμένα, προωθείται από την ΕΕΕΠ μια σημαντική εξαίρεση στην υποχρέωση από τον κανονισμό για την εγκατάσταση τόσο των υποψηφίων για αδειοδότηση εταιρειών αλλά και των main server τους, εντός χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η εξαίρεση αυτή, εφόσον εγκριθεί, θα δίνει τη δυνατότητα για λήψη άδειας παροχής τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο στην Ελλάδα και σε εταιρείες με εγκατάσταση (τόσο των εταιρειών όσο και των main server τους) σε χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ, αρκεί οι χώρες αυτές να έχουν ενταχθεί σε καθεστώς επαρκούς (adequate) GDPR status. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η δυνατότητα αυτή βάλει ευθέως κατά της βασικής θεώρησης του νέου κανονιστικού πλαισίου για άμεσο έλεγχο των εταιρειών που θα λειτουργούν με άδεια από την ΕΕΕΠ, όπως επίσης βάλει και κατά του στόχου  της απόλυτης διαφάνειας στην λειτουργίας τους. Ταυτόχρονα δε, προσκρούει στον πυρήνα των πολιτικών της ΕΕ για την προστασία του καταναλωτικού κοινού στον ευαίσθητο τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

  Η βασική υποχρέωση των εταιρειών για διατήρηση των server τους εντός χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ,  δίνει τη δυνατότητα για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο τόσο των εσόδων τους όσο και όλων των κινήσεων που πραγματοποιούνται, διασφαλίζοντας τόσο τα δημόσια έσοδα και το υπεύθυνο παιχνίδι, όσο και τον ίδιο τον υγιή ανταγωνισμό, δεδομένου ότι η εκμηδένιση της δυνατότητας φοροδιαφυγής δημιουργεί εκ των πραγμάτων ίδιους όρους για όλες τις εταιρείες που θα λειτουργούν με άδεια στην Ελλάδα. Και βέβαια με έναν τρόπο που η προστασία των προσωπικών δεδομένων που διασφαλίζει το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, δεν θα θίγεται ούτε θα μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. 

  Η χαλάρωση του βασικού αυτού όρου του κανονισμού, στην περίπτωση που υιοθετηθεί τελικά από τον Υπουργό Οικονομικών (αφού πρόκειται για αλλαγή του ισχύοντος κανονισμού),  θα πρέπει να συνοδεύεται από τη ρητή πρόβλεψη για άμεση δυνατότητα ελέγχου και πρόσβασης στους main server των εταιρειών, με υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΕΠ και της εκάστοτε ρυθμιστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, καθώς και από τη δυνατότητα για άμεσο, real time audit από την ΕΕΕΠ, στα ίδια πρότυπα που έχουν εφαρμόσει άλλες ευρωπαϊκές  χώρες (όπως για παράδειγμα η Δανία), διαφορετικά δεν θα διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ισονομία,  πράξη που δεν  μπορεί από το να μας βρίσκει αντίθετους. 

  Παράλληλα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι προωθείται μία ακόμη σημαντική εξαίρεση, αυτή της έναρξης λειτουργίας νέων παρόχων στην Ελληνική αγορά πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης για τις υπόλοιπες εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με το μεταβατικό καθεστώς, είτε απευθείας είτε ως sublicensees, και που έχουν καταθέσει φάκελο για έκδοση αδείας νόμιμα και τυπικά. Πολλές φορές δε, αρκετούς μήνες πριν από τους νέους παρόχους. 

  Είναι πρόδηλο ότι η δυνατότητα που προτίθεστε να δώσετε σε αυτές τις  εταιρείες, να ξεκινήσουν άμεσα τη λειτουργία τους είτε εφαρμόζοντας τον νέο κανονισμό είτε τον σημερινό μεταβατικό (έχοντας όμως ως δεδομένο ότι το μεταβατικό καθεστώς που όρισε ο Νόμος 4635/2019, άρθρο 203, δεν δίνει αυτήν την δυνατότητα σε καμία άλλη εταιρεία πλην των με κάθε τρόπο νομίμως λειτουργούντων μέχρι και την ψήφιση του Νόμου) και ενώ η διαδικασία αδειοδότησης για τις εταιρείες που λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα που η ΕΕΕΠ έχει θέσει, δημιουργεί προφανείς συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και όχι μόνο.

  Εμείς, οι εταιρείες που δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα με το μεταβατικό καθεστώς, έχουμε καταθέσει εδώ και αρκετούς μήνες όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά που συνθέτουν τον φάκελο για την αδειοδότησή μας και ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα που εσείς έχετε θέσει και έχουμε αποδεχτεί, θα ενταχθούμε στο νέο καθεστώς λειτουργίας (go Live Date), την 1η Αυγούστου 2021. Η δυνατότητα σε νέους παρόχους να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους πριν από την ημερομηνία αυτή, θα δημιουργήσει μια σοβαρή εξαίρεση στην αγορά,  χωρίς να γίνεται προφανές το όφελος που θα προκύψει, πέρα αυτού που αποδίδεται στις νέες εταιρείες. 

  Σε μια χρονική συγκυρία όπου κατόπιν των αποφασιστικών πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης επίκειται η τελική ρύθμιση της αγοράς και η έκδοση των νέων αδειών, θεωρούμε τη διαβούλευση και τη συνεργασία της ΕΕΕΠ με τις εταιρείες του κλάδου για τόσο σημαντικές αλλαγές, ως βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη και διαφανή λειτουργία του νέου κανονιστικού πλαισίου, κάτι που θεωρούμε ότι επιδιώκουμε και οι δύο πλευρές.  

  Στη βάση των παραπάνω θα θέλαμε τον προγραμματισμό άμεσης συνάντησης, έτσι ώστε αφενός να έχουμε την ευκαιρία να εκθέσουμε τις απόψεις μας και αφετέρου να μας αιτιολογήσετε από την πλευρά σας την σκοπιμότητα των συγκεκριμένων αλλαγών. Επιπλέον και σε κάθε περίπτωση, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε: 

  • τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕΕΠ σκοπεύει να ελέγξει την λειτουργία των εταιρειών που θα αδειοδοτηθούν πρόωρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση του νόμου και των κανονισμών.
  • τον τρόπο και την μέθοδο με τα οποία η ΕΕΕΠ και οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα ελέγξουν τις εταιρείες εκείνες που θα αποκτήσουν άδεια σε χώρες εκτός ΕΕ και ΕΟΧ αλλά με adequate GDPR status.
  • τη διαδικασία και το πλαίσιο με τα οποία θα επιτραπεί στις εταιρείες που θα αδειοδοτηθούν πρόωρα να προβληθούν διαφημιστικά, δεδομένου ότι η υποβολή και έγκριση ενός διαφημιστικού πλάνου διαρκεί, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εμπειρία και πρακτική, τουλάχιστον ένα μήνα, χρόνος που θα προσεγγίζει, αν όχι θα υπερβαίνει τον χρόνο μετάβασης από το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο στο νέο.  

  Τους τελευταίους μήνες, λίγο πριν την ολοκλήρωση της αδειοδότησης, έχει γίνει ένας σημαντικός αριθμός αλλαγών τόσο στην φορολόγηση των παιχνιδιών όσο και στο κανονιστικό πλαίσιο που θα ισχύσει, αλλαγές για τις οποίες δεν προϋπήρξε κανένας διάλογος με τις εταιρείες του κλάδου μας. 

  Είναι αυτονόητο ότι ο αιφνιδιασμός οποιουδήποτε κλάδου της αγοράς δημιουργεί ανησυχία αλλά και αβεβαιότητα. Οι εταιρείες του κλάδου μας καλούνται να επενδύσουν σημαντικά ποσά σε κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό και προφανές είναι ότι αυτές οι επενδύσεις επιθυμούμε να γίνουν σε ένα περιβάλλον σταθερότητας και ίσων όρων.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

  Για την Ελληνική Ένωση Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο

  Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

  Πρόσφατα Άρθρα

  Ερώτηση 27 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα σκάνδαλα στα διαδικτυακά παίγνια

  Ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις «επαναλαμβανόμενες καταγγελίες και δημοσιεύματα για σκάνδαλα κατά την ρύθμιση και την έκδοση οριστικών...

  Χαϊκάλης: Τον λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη – Εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στο πειθαρχικό του ΣΕΗ

  Ο ηθοποιός Παύλος Χαϊκάλης εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη σημερινή συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών στην οποία εξετάστηκαν οι καταγγελίες που έχουν γίνει...

  “Ψυχολόγος” Καρολάϊν – Ανεπαρκείς εξηγήσεις από τη δικηγόρο της (βίντεο)

  Τηλεοπτική αντιπαράθεση είχαν ο εκδότης της εφημερίδας "ΜΠΑΜ στο ρεπορτάζ" Πέτρος Κουσουλός με τη δικηγόρο της γυναίκας που έδινε συμβουλές στην αδικοχαμένη Καρολάϊν. Η...

  Κορωνο-πάρτι ΑΠΘ: Κινδυνεύει να χάσει το πόδι του ο 23χρονος που παρασύρθηκε από μπουλντόζα (βίντεο)

  Ένας 23χρονος που τραυματίστηκε σε κορωνο-πάρτι που έγινε το περασμένο Σάββατο (12/6), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κινδυνεύει να χάσει το πόδι του. Συγκεκριμένα, την ώρα...

  Ζάκυνθος: Παραδόθηκε η φερόμενη «τσιλιαδόρος» για τη δολοφονία της συζύγου του Κορφιάτη

  Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 37χρονης Χριστίνας Κλουτσινιώτη στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα imerazante.gr, το μεσημέρι της Τρίτης παραδόθηκε στο...