Ένοχοι Σμπώκος, Κάμαρης, Π. Χριστοδουλίδης για τα Tor-M1

Για το χορό εκατομμυρίων που στήθηκε