0:08 Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023
eReportaz

Live:

Folli Follie: Ολική κατάρρευση Κουτσολιούτσου πριν τον ανακριτή

Folli Follie: Ολική κατάρρευση Κουτσολιούτσου πριν τον ανακριτή

Στις 4 Σεπτεμβρίου ο ιδρυτής της Folli Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος, η σύζυγός του Καίτη και γιος του Τζώρτζης, θα απολογηθούν μαζί με 27 ακόμη κατηγορουμένους για το σκάνδαλο της Folli Follie, το οποίο 26 μήνες μετά την αποκάλυψή του από το fund Quintessential Capital Management Fund (QCM) του Γκάμπριελ Γκρέκο, παραμένει σε βασικά σημεία του ανεξιχνίαστο.

Του Θανάση Κουκάκη

Μπορεί η χρηματιστηριακή απάτη να έχει αποκαλυφθεί, ωστόσο δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί πού βρίσκεται μεγάλος μέρος των χρημάτων της εταιρείας και των πιστωτών της, τα οποία χάθηκαν σε δαιδαλώδεις διαδρομές θυγατρικών και προμηθευτών «μαϊμού», κυρίως στην Ασία, που τελούσαν υπό τον έλεγχο της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Επιπρόσθετα, η έκθεση ελέγχου του ελεγκτικού οίκου PwC για τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Folli Follie που δημοσιεύθηκε στις 10 Ιουλίου 2020, περιγράφει πως τα κακώς κείμενα από τη διοίκηση Κουτσολιούτσου, αλλά και τις επόμενες διοικήσεις, συνεχίσθηκαν πολλούς μήνες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου. Αυτό απλά σημαίνει πως λόγω της ολιγωρίας εποπτικών αρχών, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Folli Follie έμεινε ένα «κουφάρι» και είναι πλέον αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης, με τους εργαζομένους της να είναι τα μεγαλύτερα θύματα του σκανδάλου.

ΤΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ Η PWC

Αν και η Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου, η 35η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της Folli Follie, προσωποποίησε ήδη την ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί, ωστόσο τα ευρήματα του ελέγχου της PwC για τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Folli Follie μπορεί να της προσφέρουν πρόσθετο υλικό.

Ο ελεγκτικός οίκος αποτύπωσε στην έκθεσή του για τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Folli Follie για το 2018 σειρά παρατυπιών, αδιαφανείς διαδικασίες στον εσωτερικό έλεγχο, αλλά και λογιστικές «μαύρες τρύπες» που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Και ο έλεγχος της PwC ήταν εξαιρετικά προσεκτικός και λεπτομερής, καθώς η υπόθεση της Folli Follie είναι από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ), της Αρχής που ελέγχει τους ορκωτούς και η οποία είχε συμβάλει στο εισαγγελικό έργο ήδη από τα μέσα του 2018.

Πρώτα από όλα, η PwC στην έκθεση ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Folli Follie προχώρησε στην προειδοποίηση πως οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης «δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018». Έτσι, η PwC για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έδωσε «αρνητική γνώμη» για τα οικονομικά μεγέθη της Folli Follie, καταγγέλλοντάς παράλληλα και δυσκολίες στο έργο της κάτι που δείχνει πως η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για το 2019 θα πολυκαιρίσει.

Ενδεικτικά , η PwC αναφέρει στην έκθεση της πως δεν της παρασχέθηκαν όλα τα εγκεκριμένα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Folli Follie για την περίοδο 19 Σεπτεμβρίου 2019 έως 11 Φεβρουαρίου 2020, αφήνοντάς έτσι αιχμές για παρεμπόδιση του έργου της.

Η έκθεση ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Folli Follie αναφέρει πως οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και πως έως σήμερα ο Όμιλος δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους δανειστές του για αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους, ενώ δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλα μέρη.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και ο επιβληθείς περιορισμός των μετακινήσεων του καταναλωτικού κοινού, καθώς και οι επιβληθέντες περιορισμοί στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, οδήγησε σε περαιτέρω συρρίκνωση της ρευστότητας της εταιρείας. Με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που τέθηκαν υπόψη μας, εκτιμούμε ότι η εταιρεία και ο Όμιλος, δεν είναι σε θέση να
καλύψουν τις υποχρεώσεις τους από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά τους», σημειώνεται σχετικά.

Ακόμη, τονίζεται πως αν και η εταιρεία έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα λειτουργικής αναδιάρθρωσης, με σκοπό την αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 106β του Ν.3588/2007, εντούτοις «στο παρόν στάδιο υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα που εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητες τους».

Ως εκ τούτου τονίζει πως δεν τεκμηριώνεται η εκτίμηση και η συνεπακόλουθη απόφαση της Διοίκησης σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Αλλά η PwC χαρακτηρίζει επίσης μη αξιόπιστο το σύστημα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Folli. Συγκεκριμένα σημειώνει πως κατά τη διάρκεια του ελέγχου και ως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου (σ.σ. 10 Ιουλίου 2020), η εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τον εντοπισμό αδυναμιών, ελλείψεων και παραλείψεων στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχουν οδηγήσει στην επεξεργασία και δημοσίευση εσφαλμένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

ΟΙ ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως δεν ολοκληρώθηκε το έργο που είχε ανατεθεί στην εταιρεία Alvarez & Marsal για τις θυγατρικές εταιρείες το Ομίλου στην Ασία, το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων τη διερεύνηση των γεγονότων που είχαν οδηγήσει στη σύνταξη και δημοσίευση εσφαλμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.

«Ως εκ τούτου, η Διοίκηση του Ομίλου δεν γνωρίζει τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην παραποίηση ή στην απόκρυψη οικονομικών στοιχείων, ποια πρόσωπα έδιναν τις σχετικές εντολές και ποια ήταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στη διάπραξη αυτών των πράξεων.

Χωρίς την ολοκλήρωση της διερεύνησης αυτής υπάρχει εγγενής αδυναμία εφαρμογής των κατάλληλων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που θα επέτρεπαν στη Διοίκηση να έχει επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα ώστε να καταρτίσει τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Αλλά και για την ενοποίηση των θυγατρικών και τις διορθώσεις λαθών η PwC είναι καταπέλτης για τους χειρισμούς της Folli, τόσο για τη Διοίκηση Κουτσολιούτσου, όσο και για τις επόμενες.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου, «η Διοίκηση συνέταξε τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παραλείποντας την ενοποίηση των θυγατρικών εταιρειών Links of London (International) Ltd, Links (London) Limited, Links of London Com Ltd (UK), Links of London Inc (USA), Links of London Japan Co Ltd, Links of London (Asia) Ltd, Juicy Couture Ireland Ltd, Strenaby Finance Ltd, Juicy Couture Europe Ltd, Folli Follie UK LTD και της Qivos S.A.». Παράλληλα, η PwC αναφέρει πως δεν κατέστη εφικτή η επαλήθευση απαιτήσεων από συνδεδεμένες εταιρείες στις οποίες περιλαμβάνονται απαιτήσεις από πελάτες, χρεώστες ύψους 59,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τη διόρθωση λαθών παρελθόντων ετών η PwC αναφέρει πως η Διοίκηση της Folli συνέταξε τις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, βασιζόμενη εν μέρει στα ευρήματα του ημιτελούς ελέγχου της Alvarez & Marsal. Εντούτοις δεν κατέστη εφικτό να γίνει από τη διοίκηση αναδρομικά πλήρης διόρθωση των λαθών στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ως εκ τούτου οι εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις ταμειακών ροών της προηγούμενης χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 «είναι επίσης εσφαλμένες».

Η PwC αποκαλύπτει πως κατά τη διάρκεια του 2019 και του 2020, η εταιρεία χορήγησε δάνεια σε θυγατρικές της εταιρείες, συνολικού ποσού 12,9 εκατ. ευρώ περίπου, για τα οποία δεν κατέστη δυνατό οι ορκωτοί ελεγκτές να λάβουν τα απαιτούμενα ελεγκτικά τεκμήρια. Τα δάνεια δε αυτά χορηγήθηκαν σε θυγατρικές από τις οποίες η εταιρεία είχε ήδη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που είχαν χαρακτηριστεί από τη Διοίκηση ως μη ανακτήσιμες.

Στην έκθεση επίσης γίνεται αναφορά και στις διεκδικήσεις που ο βασικός μέτοχος, Δημήτρης Κουτσολιούτσος, ισχυρίζεται ότι έχει έναντι της Folli Follie ύψους 43,9 εκατ. δολαρίων, με την αιτιολογία ότι το ποσό αυτό είχε χορηγηθεί από τον ίδιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, προς τη θυγατρική εταιρεία FF Group Sourcing Ltd., χωρίς όμως να έχει γίνει δυνατή η επιβεβαίωση του ισχυρισμού, με τον ορκωτό λογιστή να εκφράζει επιφυλάξεις για την πληρότητα των λογιστικών αρχείων του Ομίλου.

Επίσης χωρίς επιβεβαίωση αναφέρεται και οικονομική σύμβαση αμοιβής σε προμηθευτή που συνάφθηκε στις 18 Μαΐου 2018 και δέσμευε την εταιρεία στην καταβολή «αμοιβής επιτυχίας» σε περίπτωση επιτυχούς διαμεσολάβησης για την προσέλκυση επενδυτών.

Ο Όμιλος, μέχρι και τον Αύγουστο του 2018 είχε καταβάλει στον συγκεκριμένο προμηθευτή, συνολικό ποσό άνω των 3 εκατ. ευρώ μέσω δύο εταιρειών του! Είναι ενδεικτικό, όπως αναφέρεται στην έκθεση, ότι η Folli παρείχε δάνεια σε πρώην μέλη του ΔΣ και είχε συμβληθεί με εταιρεία συνδεδεμένη με πρώην μέλος του ΔΣ, χωρίς άδεια από τη γενική συνέλευση των μετόχων ενώ κατέβαλε σε μέλη του ΔΣ αμοιβές και παροχές οι οποίες συνολικά υπερβαίναν το εγκεκριμένο ποσό διάθεσης από τη γενική συνέλευση της εταιρείας.

Βαρύτατα αδικήματα

Από όλα τα παραπάνω – που εν μέρει ως ευρήματα είναι χρονικά μεταγενέστερα, όσων έχουν εντοπίσει εισαγγελέας και ανακριτής- η οικογένεια Κουτσολιούτσου αντιμετωπίζει βαρύτατα αδικήματα σχετικά με τους πλασματικούς οικονομικούς ισολογισμούς που εμφάνιζε η Folli Follie έως τις αρχές του 2018. Οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος κατηγορούνται για πέντε κακουργήματα, απάτη σε βάρος του επενδυτικού κοινού, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, χειραγώγηση αγοράς, εγκληματική οργάνωση και πλαστογραφία. Η Καίτη Κουτσολιούτσου κατηγορείται για τρία κακουργήματα, απάτη σε βάρος του επενδυτικού κοινού, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και χειραγώγηση αγοράς. Προθεσμίες για τις απολογίες τους είτε για τα τέλη Αυγούστου είτε για τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν λάβει και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Δύο δε εξ αυτών δεν εμφανίστηκαν στην ανακρίτρια. Πρόκειται για δύο στελέχη της θυγατρικής του Ομίλου στην Ασία για τους οποίους αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Folli Follie: H οικογένεια Κουτσολιούτσου και ακόμα 27 κατηγορούμενοι κλήθηκαν να απολογηθούν

Αιτήσεις συντηρητικής κατάσχεσης κατά της οικογένειας Κουτσολιούτσου υπέβαλε η Folli Follie

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

    

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας