More

  Κουτσολιούτσοι: Η κατάρρευση μετά την αποκάλυψη

  Τα τελευταία δύο χρόνια οι ορκωτοί προσπαθούν να προσδιορίσουν τη λογιστική κατάσταση της εταιρείας, αλλά ακόμα δεν το έχουν καταφέρει

  Έχουν περάσει σχεδόν 28 μήνες από τότε που ο Γκάμπριελ Γκρέγκο (Gabriel Grego), ο ιδρυτής του fund Quint essential Capital Management απεκάλυψε το σκάνδαλο της Folli-Follie και τους λογιστικούς εξωραϊσμούς της ∆ιοίκησης Κουτσολιούτσου που μέσω πλασματικών αποτελεσμάτων, ασιατικών κυρίως θυγατρικών, παρουσίαζε την εισηγμένη ως «success story», ενώ στην πραγματικότητα ήταν ένα άδειο κουφάρι με πλαστούς τζίρους και ταμείο πολύ μικρότερο του εμφανιζόμενου.

  Ρεπορτάζ Θανάσης Κουκάκης

  Σε αυτούς τους 28 μήνες αναδείχθηκαν όλες οι εποπτικές αδυναμίες του ελληνικού χρηματιστηριακού πλαισίου και το έλλειμμα ικανοτήτων και κύρους σε συγκεκριμένους εποπτικούς φορείς όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η μόνη αρχή που διασώθηκε ήταν η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία επικούρησε το έργο της εισαγγελίας και κατεύθυνε τους ορκωτούς ελεγκτές που ανέλαβαν να ξεμπερδέψουν το «κουβάρι».

  Για τον λόγο αυτό ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός – ο οποίος τους τελευταίους μήνες επιβλέπει το έργο της αναμόρφωσης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας για να μην επαναληφθούν άλλες Folli-Follie – φρόντισε ώστε η ΕΛΤΕ να αποκτήσει θέση στο ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  Η λέξη «κουβάρι» αποτυπώνει μόνον μερικώς τις λογιστικές αλχημείες της ∆ιοίκησης Κουτσολιούτσου. Αν και τα τελευταία δύο χρόνια οι ορκωτοί προσπαθούν να προσδιορίσουν την επακριβή λογιστική κατάσταση της εταιρείας, ακόμη δεν το έχουν πετύχει.
  Με βάση τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις του 2017, ο όμιλος της Folli-Follie ενέγραψε ζημίες σε επίπεδο EBITDA ύψους 75,5 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημίες 136,1 εκατ. ευρώ, όταν η ∆ιοίκηση Κουτσολιούτσου είχε ανακοινώσει για το 2017 κέρδη EBΙTDA 294 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 216,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις το 2017 αναθεωρήθηκαν από τους ορκωτούς στα 359 εκατ. ευρώ, από 1,4 δισ. ευρώ που ήταν το μέγεθος που είχε παρουσιάσει η ∆ιοίκηση Κουτσολιούτσου. Το σύνολο των υποχρεώσεων της Folli-Follie στα τέλη του 2017 ήταν πραγματικά στα 725 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμά της ήταν 176, 6 εκατ. ευρώ και όχι 446 εκατ. ευρώ, όπως είχε ανακοινώσει ψευδώς η ∆ιοίκηση Κουτσολιούτσου.

  Σύμφωνα με τα μεγέθη του 2018, η εταιρεία κατέγραψε ζημίες μετά φόρων της τάξεως των 218 εκατ. ευρώ, από 136 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ οι συνολικές ζημίες χρήσης που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος τις επόμενες περιόδους αγγίζουν τα 260 εκατ. ευρώ. Κατά τη χρήση του 2018, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε περίπου 297 εκατ. ευρώ από 359 εκατ. ευρώ το 2017, το ποσοστό μεικτών κερδών ανήλθε σε 53,8%, ενώ οι λειτουργικές ζημίες διαμορφώθηκαν σε 156 εκατ. ευρώ από 115 εκατ. ευρώ το 2017.

  Οι μη ελεγμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος και χρηματοοικονομικής θέσης του 2019 που έδωσε στη δημοσιότητα προ εβδομάδων η εισηγμένη, κατέδειξαν πως το 2019 υπήρξε μείωση των λειτουργικών ζημιών σε επίπεδο εταιρείας (37,7%) και ομίλου (52,6%), καθώς και των συνολικών ζημιών κατά 59,7% και 52,8% αντίστοιχα. Παρόλα αυτά, οι συσσωρευμένες ζημιές της Folli-Follie ανήλθαν σε 666 εκατ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεών της σε 708 εκατ. ευρώ!

  Η ζημιά του ∆ημοσίου

  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί πως το ελληνικό ∆ημόσιο έχει ζημιωθεί και ως επενδυτής από την απάτη της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας), ο ΕΦΚΑ και άλλα ασφαλιστικά Ταμεία έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους μετοχές της Folli-Follie. ∆ιαθέτοντας 643.887 μετοχές της Folli-Follie, ήτοι το 0,96% της εταιρείας, το Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων είναι ο μεγάλος χαμένος.

  Για τον λόγο αυτό η ∆ιοίκηση του Υπερταμείου έχει ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 15.11.2018 αγωγή κατά των πρώην εκτελεστικών μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Folli-Follie με την οποία ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν το ποσό των 12,34 εκατ. ευρώ ή το ποσό των 9,25 εκατ. ευρώ, καθώς και 500.000 ευρώ χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Το πλέον πιθανόν είναι πως οι μετοχές της Folli-Follie δεν θα επανέλθουν ποτέ σε διαπραγμάτευση και πως η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας θα υποστεί καθολική ζημία.

  Αλλά και οι δικηγόροι της Follie-Follie έχουν τους τελευταίους μήνες κινηθεί κατά της οικογένειας Κουτσολιούτσου διεκδικώντας είτε περιουσιακά της στοιχεία είτε περιουσιακά στοιχεία της Folli, τα οποία εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί η οικογένεια. Μέσα από τις κινήσεις αυτές επετεύχθη η δέσμευση της θαλαμηγού «Phalarope», η ανάκτηση πολυτελών ΙΧ ιδιοκτησίας της Folli, ενώ ήδη στην πρώτη γραμμή των προς κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται η πολυτελής βίλα της οικογένειας Κουτσολιούτσου στις Σπέτσες και ακίνητα στην Αστυπάλαια.

  Βασική μέριμνα της νέας διοίκησης της εισηγμένης είναι να κλείσει τα μέτωπα με τις εισαγγελικές Αρχές και να ανακτήσει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει, είτε με εισαγγελική εντολή είτε με απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές ∆ραστηριότητες. Κάτι τέτοιο θα βελτίωνε την κατάσταση της ρευστότητας της εταιρείας, η οποία είναι το βασικό εμπόδιο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας εξυγίανσης με τους ομολογιούχους.

  Από το ζενίθ στο ναδίρ

  Η αποκάλυψη του αμερικανικού fund QCM που αμφισβητούσε τις οικονομικές καταστάσεις της Folli-Follie και η έρευνα που ακολούθησε από τον εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει ως χάρτινος πύργος ο μύθος της δυναστείας Κουτσολιούτσων. Από το 2014 όταν ο Όμιλος παρέλαβε το βραβείο «Discovery of the year» (Ανακάλυψη της Χρονιάς) από το επενδυτικό fund East Capital, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη, μέχρι το 2018, οπότε και ξέσπασε το σκάνδαλο, μεσολάβησαν μόλις τέσσερα χρόνια. Και όμως, η πτώση ήταν εκκωφαντική!

  Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  e-ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Οκτωβρίου

  Α. Γεωργιάδης: Το 2021 ξεκινούν οι βαρέως τύπου εργασίες στο Ελληνικό

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

  Πρόσφατα Άρθρα

  Πύργος: Στο νοσοκομείο μαχαιρωμένος 16χρονος κάτω από άγνωστες συνθήκες

  Στο νοσοκομείο Πύργου μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα ένας 16χρονος Ρομά που φέρει τραύμα από μαχαίρι. Η κατάστασή του κρίθηκε αρχικά επικίνδυνη και άμεσα οι...

  Στην ΜΠΑΜ που κυκλοφορεί: Αποκάλυψη: Όργια σε βίλα εφοπλιστή – Επιχειρηματίες,τηλεστάρ και κοσμικοί “έσπασαν” τα μέτρα

  Η εφημερίδα των μεγάλων αποκαλύψεων κυκλοφορεί με ρεπορτάζ που θα κάνουν «ΜΠΑΜ» και θα προκαλέσουν σεισμό! Διαβάστε αυτό το Σαββατοκύριακο στην «ΜΠΑΜ»: ΚΕΕΛΠΝΟ Πόρισμα -φωτιά...

  Νέο Ηράκλειο: Απαγορεύτηκαν διαδηλώσεις για την επέτειο δολοφονίας των 2 μελών της Χρυσής Αυγής

  Απαγορεύτηκαν με αποφάσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής οι δύο συγκεντρώσεις (μελών του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη και αντισυγκέντρωση αντιεξουσιαστών), που είχαν...

  Λαμία-Παναθηναϊκός 0-2: Επιτέλους νίκη για τους πράσινους με σούπερ Καρλίτος

  Με τον Καρλίτος να σκοράρει δύο φορές, και να φτάνει τα τέσσερα γκολ ήδη, ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη φετινή του νίκη επικρατώντας 2-0...

  Λάρισα: Νεκρός άντρας μετά από συμπλοκή

  Για άγνωστη αιτία πριν από λίγη ώρα μια ομάδα αλλοδαπών συνεπλάκησαν μεταξύ τους μεταξύ τους για άγνωστο λόγο. Αποτέλεσμα ήταν να χάσει την ζωή...