14:28 Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021
eReportaz

Live:

Κυβερνητικό «φιλί ζωής» για τον χρεοκοπημένο Πηλαδάκη

Κυβερνητικό «φιλί ζωής» για τον χρεοκοπημένο Πηλαδάκη

Τελικά, ο Κώστας Πηλαδάκης φαίνεται να έχει το χάρισμα να βρίσκει τον «από μηχανής θεό». Αλλιώς δεν εξηγείται πώς από τα «τάρταρα» που βρέθηκε λίγες εβδομάδες πριν όταν το Πρωτοδικείο Κέρκυρας απέρριψε τις αιτήσεις υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα των καζίνο που ελέγχει, εμφανίστηκε η κυβέρνηση διά του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη με τροπολογία να τον σώζει και να του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει.

Tου ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ


Με τροπολογία Χατζηδάκη σώζει τις επιχειρήσεις καζίνο παρά τη δήμευση


Η τροπολογία

Τι αναφέρει όμως η τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή με τις ψήφους της πλειοψηφίας;

Αναφέρει ότι: «Στην παρ. 18 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), μετά από το δεύτερο εδάφιο, προστίθενται δύο εδάφια, μετά από το τρίτο εδάφιο προστίθεται ένα εδάφιο και η παρ. 18 του άρθρου 378 διαμορφώνεταιως εξής:
18. Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμμετοχής του Ελληνικού ∆ημοσίου της παραγράφου 15, και των οικονομικών υποχρεώσεων της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποία διαπιστώνεται με την Πράξη που εκδίδει η ΕΕΕΠ, με βάση τη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου αυτού. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της παραγράφου 17, η διαπίστωση τριών (3) τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, ή και η άνω των εξήντα (60) ημερών καθυστέρηση καταβολής ή ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο μήνες.

Εφόσον τα οφειλόμενα καταβληθούν ή ρυθμιστούν, με νεότερη πράξη της ΕΕΕΠ αίρεται η προσωρινή ανάκληση και επανεκκινεί η λειτουργία του καζίνο.

Η λειτουργία του καζίνο κατά παράβαση της προσωρινής ανάκλησης της άδειας, γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της ΕΕΕΠ, επιφέρει οριστική και αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας του καζίνο. Προσωρινή ανάκληση της άδειας, πριν την παρέλευση των δύο επόμενων της προηγούμενης ανάκλησης, οικονομικών ετών, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύμβασης από την ΕΕΕΠ.

Η υποβολή σε αρμόδιο ∆ικαστήριο αίτησης επικύρωσης υπογεγραμμένης συμφωνίας εξυγίανσης ή η λήψη προληπτικών μέτρων των άρθρων 50 έως 52 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), καθώς και η υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού των άρθρων 5 έως 30 του ν. 4738/2020, αναστέλλει αυτοδικαίως τη διαδικασία επιβολής και την εκτέλεση της κύρωσης της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από το αρμόδιο ∆ικαστήριο επί της αίτησης εξυγίανσης ή τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού με συμμετοχή κατά περίπτωση του ∆ημοσίου ή των Φ.Κ.Α. σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4738/2020, ή την με άλλο τρόπο περάτωση της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού…

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 19 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018, Περί της καταβολής των χρημάτων που οφείλονται από ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό ∆ημόσιο και τους δικαιούχους Φορείς τους, τροποποιείται, ώστε η ρύθμιση να αφορά οφειλές προς το Ελληνικό ∆ημόσιο ή προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και η παράγραφος 19 του άρθρου 378 διαμορφώνεται ως εξής:

«19. Η καταβολή των χρημάτων που οφείλονται από ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό ∆ημόσιο και τους δικαιούχους Φορείς τους, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 15 και 16 του παρόντος άρθρου, αποδεικνύεται με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 17. Αν η ρύθμιση οφειλής προς το Ελληνικό ∆ημόσιο ή προς ασφαλιστικούς οργανισμούς παύσει να ισχύει εξαιτίας μη εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές κείμενες διατάξεις, επέρχονται οι συνέπειες των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου αυτού, εφαρμοζόμενης της ίδιας διαδικασίας».

Τα δάνεια

Ουσιαστικά µε τις διατάξεις αυτές δίνεται η δυνατότητα στον κ. Πηλαδάκη να συνεχίσει να λειτουργεί τις επιχειρήσεις καζίνο, ενώ το δικαστήριο απέρριψε την προηγούµενη συµφωνία εξυγίανσης. Μια συµφωνία που προέβλεπε ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα διέγραφε 138.500.000 ευρώ από υποχρέωση της τάξεως των 150.000.000 ευρώ και το ποσό των 11.000.000 ευρώ περίπου που απέµενε θα αποπληρωνόταν σε 22 χρόνια. Τα δάνεια είχαν ληφθεί επί εποχής Βγενόπουλου από τη Marfin και τα κληρονόµησε η Τράπεζα Πειραιώς. Οι εταιρείες του κ. Πηλαδάκη δεν είχαν κάνει καµία αποπληρωµή, ούτε καν πληρωµή τόκων!

Το εντυπωσιακό είναι πως υπήρχε πλέγµα εταιρειών που είτε έλαβαν τα δάνεια είτε έδωσαν εγγυήσεις και αναφέρονται οι Theros, Vivere, Goldener, Γήπεδο ΑΕ, ΠΑΕ Λάρισα 1964, Καζίνο Κέρκυρας ΑΕ και V&T Casino Corfu. Επίσης προβλεπόταν κούρεµα χρεών προς το ∆ηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς κατά 50%, ώστε να πληρώνονταν περί τα 6.600.000 ευρώ σε ΕΦΚΑ και ∆ηµόσιο σε 250 δόσεις. Βέβαια από τότε που υποβλήθηκε η απορριφθείσα αίτηση µεσολάβησε αρκετός χρόνος και οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα χρέη προς το ∆ηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς ανέρχονται σε ποσά της τάξεως των 50.000.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά οι εταιρείες του κ. Πηλαδάκη µπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν µε µια απλή αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό συµβιβασµό και, το κυριότερο, χωρίς να πληρώνουν. Τα ζητήµατα που ανακύπτουν όµως δεν περιορίζονται στη νοµοθετική ρύθµιση, καθώς φαίνεται (ουδείς γνωρίζει τι συµβαίνει πραγµατικά) οι εταιρείες να έχουν µεταβιβαστεί εδώ και καιρό στη Fidirikos Group. Το ερώτηµα που τίθεται είναι πώς µεταβιβάστηκαν οι εταιρείες αυτές, αν µεταβιβάστηκαν και µε ποιου άδεια στη Fidirikos.

Πηλαδάκη

Ο επιχειρηµατίας Γιάννης Παπαλέκας

Η Fidirikos Group λοιπόν, εκτός των Καζίνο Θράκης, Κέρκυρας και Ρίου, φέρεται όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της να ελέγχει τις Οpus cafe, Paraga (Μύκονος), Akanthus, το γνωστό µπουζουξίδικο Romeo Club, µέχρι και ορυχείο κρυπτονοµισµάτων στο Καζακστάν.

Το ποιος κρύβεται πίσω από τη Fidirikos παραµένει ένα µυστήριο το οποίο ίσως να ξεδιαλύνει η ΕΕΕΠ του γνωστού κ. Ντζανάτου, αν και θα έπρεπε να το έχει ξεδιαλύνει. Η αγορά πάντως µιλάει για τον επιχειρηµατία κ. Γιάννη Παπαλέκα, στενό φίλο του κ. Πηλαδάκη, αλλά ουδείς µπορεί να το επιβεβαιώσει. Όπως δεν µπορεί να επιβεβαιώσει ότι στρώνεται το έδαφος µε την κυβερνητική ρύθµιση να µπουν στα καζίνο πέραν του κ. Γιάννη Παπαλέκα και δύο Ισραηλινοί επιχειρηµατίες.

Πηλαδάκη

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόσο κοστίζει η εξυγίανση;

Έτσι φούσκωναν τα µεγέθη

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας