Νέα πρόταση οικονομικής αναδιάρθρωσης της Folli Follie

Νέα πρόταση οικονομικής αναδιάρθρωσης της Folli Follie

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Folli Follie μετά από μακρές συζητήσεις σε ομάδα πιστωτών και σε συνεργασία με τους συμβούλους της  ανακοινώνει την έναρξη μιας αναθεωρημένης πρότασης που αφορά την οικονομική αναδιάρθρωση του Ομίλου.

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ανακοινώσεις, η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μακρές συζητήσεις με συμβούλους μιας ad hoc ομάδας ανέγγυων πιστωτών και κατόχων χρεογράφων Schuldschein. Η Εταιρεία, σε συνεργασία με τους συμβούλους της, ανέπτυξε τον Νοέμβριο του 2019, μια εναλλακτική πρόταση αναδιάρθρωσης και το αντίστοιχο Φύλλο Αναδιάρθρωσης και κατέληξε σε συμφωνία κατ’αρχήν για την οικονομική αναδιάρθρωση του Ομίλου. Η Εταιρεία, μαζί με τους συμβούλους της, εργάζεται για τη σύνταξη των απαιτουμένων εγγράφων για την εφαρμογή του Φύλλου Αναδιάρθρωσης. Η Εταιρεία θα ανακοινώσει στις επόμενες εβδομάδες Πρόσκληση Συγκατάθεσης (Consent Solicitation) για τα χρεόγραφα 2019 και 2021, ώστε, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν τα επίπεδα έγκρισης, η Εταιρεία θα έχει τις απαραίτητες συγκαταθέσεις για να υποστηρίξει την υποβολή ενός Σχεδίου Εξυγίανσης.

Το Φύλλο Αναδιάρθρωσης λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων και στοχεύει στην επίτευξη της απαιτούμενης επιχειρησιακής ανάκαμψης και μιας βιώσιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης για να εξασφαλίσει τη συνεχή βιωσιμότητά της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραίτηση Κουτσολιουτσου από το ΔΣ της Folli Follie

 

Σχόλια