8:18 Τρίτη 23 Απριλίου 2024
eReportaz

Live:

Noval: Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινάει η Δημόσια Προσφορά του Πράσινου ΚΟΔ

Noval: Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινάει η Δημόσια Προσφορά του Πράσινου ΚΟΔ

Η «Noval Property» με αφορμή την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς αύριο, 30 Νοεμβρίου 2021, για την έκδοση του Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, πραγματοποίησε εταιρική παρουσίαση, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ενημέρωση σε εκπρόσωπους των ΜΜΕ, θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές για τα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και για τους όρους της έκδοσης του Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο από 24.11.2021 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») το οποίο έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Εταιρείας, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων.

Πληροφορίες Έκδοσης

 • Έκδοση Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού έως €120 εκατ., διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες (οι «Ομολογίες»).
 • Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς με καταβολή μετρητών εντός της Ελληνικής Επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, με χρήση της υπηρεσίας Η.Β.Ι.Π..
 • Οι Ομολογίες οι οποίες θα εκδοθούν πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 • Τιμή διάθεσης: 000 ευρώ ανά Ομολογία  με ελάχιστη συμμετοχή τα 1.000 ευρώ.
 • Εύρος απόδοσης: 2,60% – 2,95%.
 • Σκοπός της εν λόγω έκδοσης είναι κυρίως η χρηματοδότηση «πράσινων» επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και η αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται με τέτοιες επενδύσεις. Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Πληροφορίες συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά

 • Η Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου 2021.
 • Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων, καθώς και μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.
 • Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές που θα προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων, θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή Ιδιωτών Επενδυτών παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.
 • Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, τους Κύριους Αναδόχους και τους Αναδόχους υποβάλλοντας τη σχετική Αίτηση Κάλυψης.
 • Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», και η «Τράπεζα Πειραιώς», Κύριοι Ανάδοχοι, η «ALPHA Τράπεζα A.E.», η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία.» και η  «Τράπεζα Optima Bank Α.Ε.» και Ανάδοχοι είναι η «AXIA Ventures Group Ltd» και η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.».
 • Σύμβουλος Έκδοσης είναι η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».
 • Η τελική απόδοση και η πλήρωση των προϋποθέσεων έκδοσης του Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα ανακοινωθεί την 2 Δεκεμβρίου 2021 και η έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς την 6 Δεκεμβρίου 2021.
 • Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την 7 Δεκεμβρίου 2021.

Αναλυτικές πληροφορίες για την Εκδότρια, τις Ομολογίες και τον τρόπο διάθεσης αυτών, περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24.11.2021. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα 41 & Κων/νου Καραμανλή 67, Μαρούσι 151 25, τηλ. 216  8608088 και στο δίκτυο καταστημάτων των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων, καθώς επίσης είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της NOVAL PROPERTY, των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και Συμβούλου Έκδοσης, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς.

Διαβάστε ακόμη

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας