Ο Λιακουνάκος, ο Δωρόθεος, τα 150.000 ευρώ και η γνωστή δικηγορική εταιρεία

Οι συνομιλίες του “προέδρου” εμπλέκουν τον Μητροπολίτη Σύρου αλλά και τον υπόδικο επιχειρηματία. Ποιους κατονομάζει…