12:54 Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024
eReportaz

Live:

Όργιο αδιαφάνειας στον Δήµο Αχαρνών!

Όργιο αδιαφάνειας στον Δήµο Αχαρνών!

Κόλαφο σε ό,τι αφορά τη χρηστή και διαφανή οικονομική διαχείριση του Δήμου Αχαρνών αποτελεί πολυσέλιδο πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που εκδόθηκε το 2022, καταγράφοντας πλείστες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης.

Του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ


Τι καταγράφεται σε πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους σχετικά με την οικονομική διαχείριση


Όπως προκύπτει από την έκθεση που αποκαλύπτει η «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ», από τον έλεγχο καταδείχθηκαν άκρως προβληματικές διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν, με αποτέλεσμα υπέρογκα κονδύλια να καταλήξουν -κάτω από αδιαφανείς διαδικασίες με την πρόφαση του κατεπείγοντος- σε τσέπες ημετέρων.

Στο πόρισμα επισημαίνεται με έμφαση το υψηλό ποσοστό συμβάσεων εκτός τακτικού προγραμματισμού (από τις 172 υλοποιημένες συμβάσεις εκτός τακτικού προγραμματισμού είναι οι 96, δηλαδή πάνω από τις μισές), η δαπάνη των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 3.662.074,56 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις αναθέσεις στις οποίες προχώρησε ο Δήμος, με τη διαδικασία του έκτακτου και κατεπείγοντος (εκτός τακτικού προγραμματισμού) προχώρησαν 97 αναθέσεις, συνολικού ύψους 1.812.224,19 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για να εκδοθεί το πόρισμα υπήρξαν συνεντεύξεις και επιτόπιες επισκέψεις των κλιμακίων, ενώ πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος σε 52 περιπτώσεις συμβάσεων.

Απευθείας αναθέσεις

Οι διαπιστώσεις «τσουρουφλίζουν» τη νυν διοίκηση του Δήμου, καθώς εκτός των τυπικών παρατηρήσεων για παραλείψεις, όπως η μη κατάρτιση ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων 2020-2024, ή για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικό ισοζύγιο αποθήκης και μηχανογραφημένη αποθήκη των αποθεμάτων, αποκαλύπτουν ένα πρωτοφανές «πάρτι» απευθείας αναθέσεων.

Ειδικότερα, από τον έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε παρατηρήθηκαν «επαναλαμβανόμενες αναθέσεις με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου οι οποίες μη νομίμως ανατέθηκαν απευθείας, καθόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι αφορούν στην αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των οχημάτων που προέκυψαν αιφνίδια, αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω βλαβών από τη συνήθη ιδιαίτερα μεγάλη χρήση του στόλου, καθώς και την παλαιότητά του». Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα-κόλαφο, η διοίκηση του Δήμου Αχαρνών προχώρησε σε κατάτμηση των δαπανών προκειμένου να αποφύγει τη διενέργεια διαγωνισμού, με αποτέλεσμα περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ (για την ακρίβεια 465.738,74 ευρώ) να δοθούν σε συγκεκριμένους αναδόχους με απευθείας αναθέσεις!

Μισό εκατομμύριο στα συνεργεία…

Βάσει του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε προκύπτει ότι από τις 172 συμβάσεις του Δήμου Αχαρνών που υλοποιήθηκαν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (λόγω ποσού, λόγω κορωνοϊού και κατόπιν διαπραγμάτευσης λόγω κατεπειγουσών περιπτώσεων) για το 2021 και το πρώτο τετράμηνο του 2022, οι 57 αφορούσαν τη συντήρηση αλλά και την επισκευή μηχανημάτων και οχημάτων συνολικού ποσού 465.738 ευρώ που ανατέθηκαν σε 11 αναδόχους! «…Η ομάδα ελέγχου έλεγξε δειγματοληπτικά οκτώ περιπτώσεις, από τις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι οι εργασίες που υλοποιούνται αφορούν στην αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των οχημάτων που προέκυψαν αιφνίδια, αλλά κατεστάθησαν αναγκαίες λόγω βλαβών από τη συνήθη ιδιαίτερα μεγάλη χρήση του στόλου του Δήμου Αχαρνών και την παλαιότητά του». Κοινώς, οι ελεγκτές αποφαίνονται ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν δικαιολογείται ο κατεπείγων χαρακτήρας για τις απευθείας αναθέσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν καθώς οι συγκεκριμένες επισκευές δεν αφορούσαν βλάβες που προκλήθηκαν αιφνιδίως εξαιτίας κάποιου ατυχήματος. Αντιθέτως, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα, η διοίκηση του Δήμου επέλεξε (για λόγους που πρέπει να διερευνηθούν) την «πίσω πόρτα» πριμοδοτώντας συγκεκριμένους αναδόχους, οι οποίοι μοιράστηκαν μισό εκατομμύριο.

Ενδεικτικό και άκρως αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών διαθέτει 126 οχήματα, από τα οποία χρησιμοποιεί μόλις τα 94. Έχει μάλιστα αποκτήσει όλα κι όλα μόλις δύο μηχανήματα έργων την τελευταία τετραετία, ενώ ο υπόλοιπος στόλος υπολογίζεται ότι έχει μέσο όρο παλαιότητας τα 17 έτη. Το 2021 και το πρώτο τετράμηνο του 2022 επισκευάστηκαν 37 οχήματα, με τα μισά από αυτά (ποσοστό 46%) να πηγαίνουν στο συνεργείο για παραπάνω από μία φορά με συνολικό κόστος επισκευής το ποσό των 337.364 ευρώ. «…Περίπου δηλαδή το 70% του ποσού που δόθηκε για τις επισκευές των οχημάτων αφορούσε σε επαναλαμβανόμενες επισκευές των ίδιων οχημάτων», αναφέρει το πόρισμα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δύο από τους συνολικά 11 αναδόχους ήταν εκείνοι οι οποίοι ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των επισκευών.

Αχαρνών

Κατατμήσεις και δεκάδες αναθέσεις στο όριο των 30.000 ευρώ!

Παράλληλα, στο ίδιο πόρισμα, το οποίο «ραπίζει» τη νυν διοίκηση, επισημαίνεται ότι εντοπίστηκαν αρκετές περιπτώσεις όπου οι δαπάνες κατατμήθηκαν προκειμένου να αποφευχθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι αφορούσαν ομοειδείς εργασίες που, σύμφωνα με τους ελεγκτές, «θα ήταν δυνατόν με τον κατάλληλο προγραμματισμό να αποτελούν τμήματα μιας ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας».

Στο πόρισμα οι ελεγκτές καταγράφουν σχετικά με τους αναδόχους, πως ο Δήμος «δεν εξασφαλίζει εγγυήσεις διαφάνειας» αναφορικά με την επιλογή τους, παραλείποντας να τεκμηριώσει επαρκώς τη διενέργεια έρευνας αγοράς, τα κριτήρια επιλογής αλλά και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης πριν από την απευθείας ανάθεση, προκειμένου να «κλείσει» με την πλέον συμφέρουσα οικονομικά πρόταση. Βάσει αυτών των ευρημάτων, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το πώς επιλέγονταν οι ανάδοχοι.

Ένα ακόμα επιβαρυντικό στοιχείο που προέκυψε από τον έλεγχο αφορά τον τρόπο υπολογισμού του προϋπολογισμού των συμβάσεων, αφού στο πόρισμα σημειώνεται πως «ο προϋπολογισμός τους υπολείπεται ελάχιστα του επιτρεπόμενου νόμιμου ορίου των απευθείας αναθέσεων». Για του λόγου το αληθές παρατίθεται ένας μακροσκελής κατάλογος απευθείας αναθέσεων σε διάφορους λήπτες με τις συμβάσεις να κοστολογούνται στην «περιοχή» των 29.900 ευρώ, στο όριο δηλαδή των 30.000 ευρώ.

Τέλος, στο πόρισμα επισημαίνεται το γεγονός πως ο Δήμος Αχαρνών, παρότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους της Αττικής, δεν διαθέτει στελεχωμένη Νομική Υπηρεσία, με αποτέλεσμα «η διαχείριση τυχόν καταγγελιών να ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη-δικηγόρο», γεγονός «απρόσφορο και ασύμφορο» κατά τους ελεγκτές.

Η απάντηση του Δήμου

Στέλεχος του Δήμου Αχαρνών μάς είπε για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Ήταν κάποια επιφανειακά ευρήματα, αυτά που σε πρώτη φάση βλέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο για αυτό και κλήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να απαντήσουν με λεπτομέρειες γραπτώς, όπως προβλέπεται από τον νόμο, και αυτό κάναμε.

Το συγκεκριμένο θέμα αφορά το 2022 και Οκτώβριο-Νοέμβριο του ίδιου έτους είχαν απαντηθεί αυτά που ανέφερε. Είμαστε σε έκτακτη ανάγκη, καθώς ο Δήμος επλήγη από τις πυρκαγιές (Βαρυμπόμπη, Θρακομακεδόνες). Δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους οι οποίοι βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη να εγκρίνουν απευθείας αναθέσεις, π.χ. να γίνουν δενδροφυτεύσεις για να πρασινίσουν κάποιες περιοχές, όπως και κάναμε».

Αχαρνών

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίδομα 534 ευρώ σε εργαζόμενους που επλήγησαν από φωτιές ανακοίνωσε ο Γεωργιάδης – «Θα στηρίξουμε τις επιχειρήσεις»

Market pass 2: Έρχεται διπλή δόση, πότε οι πληρωμές

 

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

          

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας