14:36 Κυριακή 29 Μαΐου 2022
eReportaz

Live:

Παπαγγελόπουλος: Οι καταθέσεις που έδεσαν εκβίαση και δωροληψία

Παπαγγελόπουλος: Οι καταθέσεις που έδεσαν εκβίαση και δωροληψία

Όπως το eReportaz.gr πρώτο είχε αποκαλύψει το προηγούμενο διάστημα για αυτή την υπόθεση (Διαβάστε εδώ) κατατέθηκε η πρόταση για την διεύρυνση του υπάρχοντος κατηγορητηρίου με ακόμη πιο βαρύ καθώς υπάρχουν τέσσερις νέες κατηγορίες και ενίσχυση των τριών κατηγοριών που εξετάζονται ήδη εναντίον του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.  Η πρόταση υπογράφεται από 30 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στο νέο κατηγορητήριο συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων και “το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης”.

ΠαπαγγελόπουλοςΗ πρόταση για τις νέες κατηγορίες βασίστηκαν σε σχετικά αποσπάσματα των καταθέσεων που έδωσαν ενώπιον της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής από τους Γεωργία Τσατσάνη, Σάμπυ Μιωνή, Ελένη Ράικου και Παναγιώτη Αθανασίου

Οι νέες κατηγορίες που προτείνονται έχουν ως εξής:

1. Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση κακουργήματος. (άρθρο 186 παρ. 1 ΠΚ: «Όποιος δίνει ή υπόσχεται αμοιβή σε άλλον για να τελέσει ορισμένο κακούργημα καθώς και όποιος αποδέχεται αυτήν την προσφορά και αναλαμβάνει την τέλεσή του, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.»)

2. Εκβίαση. (αρ. 385 παρ. 1 περ. Γ παλαιού ΠΚ): «Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 380, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον με βία ή απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία επέρχεται ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζομένου ή άλλου τιμωρείται […] με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.»)……. Αν τις παραπάνω πράξεις τέλεσε πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατά συνήθεια ή κατά επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Σημείωση: Για την κακουργηματική εκβίαση βάσει του νεότερου επιεικέστερου 385 παρ. 3 εφαρμόζεται η διάταξη: Αν την παραπάνω πράξη τέλεσε πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατά επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

3. Δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου (αρ. 159 παρ. 1 παλαιού ΠΚ): 1. Ο Πρωθυπουργός, το μέλος της κυβέρνησης, ο υφυπουργός ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή ο δήμαρχος, που ζητεί ή λαμβάνει άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, ως αντάλλαγμα για ενέργεια του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ. (αρ. 159 παρ. 1 νέου ΠΚ): Με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιές μονάδες τιμωρείται ο Πρωθυπουργός, τα μέλη της κυβέρνησης……….που ζητούν ή λαμβάνουν άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό τους ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα που δεν δικαιούνται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγμα ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, ως αντάλλαγμα για ενέργεια του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντα τους ή αντίκειται σε αυτά.

4. Δωροληψία Υπαλλήλου. (αρ. 235 ΠΚ: «1. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, για ενέργεια ή παράλειψή του σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ’ επάγγελμα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή. 2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου αντίκειται στα καθήκοντα του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ’ επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. 3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, για τον εαυτό του ή για άλλον, αθέμιτη παροχή περιουσιακής φύσης, επωφελούμενος από την ιδιότητα του, τιμωρείται με φυλάκιση, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη.»)

Σημείωση: Αναγράφεται το 235 παρ. 1, 2 και 3 του επιεικεστέρου νέου 235 ΠΚ.

5. Ηθική Αυτουργία σε Κατάχρηση Εξουσίας (αρ. 46 παρ. 1 σε συνδυασμό με αρ. 239 ΠΚ: Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων: α) αν μεταχειρίστηκε παρανόμως εκβιαστικά μέσα για να πετύχει οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορουμένου, μάρτυρα ή πραγματογνώμονα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά το άρθρο 137 Α, β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιμωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή, αν πρόκειται για κακούργημα και με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, αν πρόκειται για πλημμέλημα».)

6. Ηθική Αυτουργία σε Παράβαση Καθήκοντος και Παράβαση Καθήκοντος (αρ. 46 παρ. 1 σε συνδυασμό με ΠΚ 259 και ΠΚ 259 αυτοτελώς): Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.

7. Εγκληματική Οργάνωση περίπτωση Συμμορίας Αρ. 187 παρ. 3 (παλαιό αρ. 187 παρ. 5): όποιος εκτός από την περίπτωση της πρώτης παραγράφου οργανώνεται με άλλον ή άλλους για να διαπράξουν κακούργημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Με φυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο υπαίτιος εάν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για την διάπραξη πλημμελήματος με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ανηλικότητας.

Η Ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση (αρ. 46 παρ. 1 ΠΚ σε συνδυασμό με αρ. 224 ΠΚ) δεν αφορά την παρούσα πρόταση

Τα αποσπάσματα των καταθέσεων που οδήγησαν στην πρόταση για νέο κατηγορητήριο

Στο αίτημα που υπογράφεται από 30 βουλευτές ότι «κατά την διάρκεια των εργασιών της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και στo πλαίσιo της διερευνώμενης υπόθεσης και κατόπιν της αποστολής μέρους του φακέλου της δικογραφίας από την Προκαταρκτική Επιτροπή στη Βουλή δυνάμει της από 04.03.20 γνωμοδότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, προέκυψαν ενδείξεις για την ενδεχόμενη τέλεση -υπό του κ. Δημητρίου Παπαγγελόπουλου- ετέρων μεν, συναφών δε, αδικημάτων, πέραν των όσων αναφέρονται στην από 08-10-2019 απόφαση περί συγκρότησης της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής».

Αναφέρουν ότι από τη διερεύνηση της υπόθεσης υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος επηρέαζε εισαγγελικούς λειτουργούς και δημοσιογράφους προκειμένου να διαπράττονται αξιόποινες πράξεις. «Συγκεκριμένα φέρεται να διοχέτευε δημοσιεύματα σε βάρος φυσικών προσώπων που ήθελε να στοχοποιήσει και εν συνεχεία χρησιμοποιούσε αυτά τα δημοσιεύματα αποστέλλοντας τα σε εισαγγελικούς λειτουργούς προκειμένου να διενεργούνται σε βάρος των ατόμων που στοχοποιούσε προκαταρκτικές εξετάσεις», αναφέρουν οι βουλευτές της ΝΔ και προσθέτουν:

«Φέρεται μάλιστα να διοχέτευε δημοσιεύματα σε βάρος ακόμη και πρώην συναδέλφων του εισαγγελικών λειτουργών που δεν δέχονταν να πειθαρχήσουν στις κατευθύνσεις τις οποίες έδινε προκειμένου να προβούν σε παράνομες πράξεις και εν συνεχεία να διενεργούνται σε βάρος τους πειθαρχικές διώξεις και να κάμπτεται η αντίστασή τους. Η συγκεκριμένη τακτική είχε καταγγελθεί από τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Αγγελή και την Αντιεισαγγελέα Εφετών κα Ράικου για την υπόθεση της Νοβάρτις, αλλά διαφαίνεται ότι επεκτάθηκε και σε άλλες υποθέσεις».

Παραθέτουν μάλιστα, και αποσπάσματα των καταθέσεων της Γεωργίας Τσατάνη, Σάμπυ Μιωνή, Ελένης Ράικου και Παναγιώτη Αθανασίου στην Επιτροπή που ενισχύουν τον ισχυρισμό τους:

Α. Από την κατάθεση της Γεωργίας Τσατάνη, ενώπιον της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής:

Από όσα κατήγγειλε η πρώην Εισαγγελέας κα Τσατάνη υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος επιθυμούσε να αφαιρεθεί ο φάκελος της δικογραφίας της υπόθεσης Βγενόπουλου και λοιπών από την κα Τσατάνη και προς τούτο μάλιστα επέδειξε ενδιαφέρον πέραν τον καθηκόντων του ζητώντας να συμμετάσχει και ο ίδιος, πράγμα που απαγορεύεται από την μυστικότητα της ανάκρισης, σε συναντήσεις εισαγγελικών λειτουργών που θα συζητούνταν ενέργειες για την υπόθεση, ενώ παράλληλα προκύπτει ότι τηλεφώνησε στις 22 Νοεμβρίου 2015 στην τότε Εισαγγελέα Εφετών, Γεωργία Τσατάνη, κατά χρόνο που η ίδια χειριζόταν την υπόθεση Γ. Βγενόπουλου και της υπέδειξε, μη έχων σχετικό δικαίωμα ή εξουσία, συγκεκριμένο δικονομικό χειρισμό, ήτοι την επιστροφή της δικογραφίας στην Εισαγγελέα Ελένη Ράικου. Της δήλωσε περαιτέρω, ότι αν η ίδια δεν συμμορφωθεί προς την υπόδειξη, δεν θα κάνει αυτή Χριστούγεννα με την οικογένειά της. Εν συνεχεία, ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Βαξεβάνης δημοσίευσε άρθρο σε βάρος της εισαγγελέως, ενώ κατέθεσε καταγγελία εις βάρος της και εκκινήθηκε σχετικά πειθαρχική έρευνα εις βάρος της, η οποία αρχειοθετήθηκε την 22-12-2015. Την επομένη ημέρα, βουλευτές της τότε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας κατέθεσαν σχετική ερώτηση στην Βουλή και την αμέσως επομένη δημοσιεύθηκε ο νόμος 4356/15 οποίος παρείχε την αρμοδιότητα άσκησης της σχετικής πειθαρχικής δίωξης στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την οποία και τελικώς άσκησε. Περαιτέρω, μετά την φερομένη τηλεφωνική ανακοίνωση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, προς την Γεωργία Τσατάνη, ότι αυτή δεν θα κάνει Χριστούγεννα με την οικογένειά της και της στοχοποίησης που δέχθηκε η ίδια λόγω της άρνησής της να πειθαρχήσει στις παράνομες απειλές του κ. Παπαγγελόπουλου, αφαιρέθηκε από αυτήν η αστυνομική προστασία που της είχε παρασχεθεί από την Πολιτεία και, δυστυχώς, την 13η Οκτωβρίου 2016, έλαβε χώρα τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία της.

Ενδεικτικά η κα Τσατάνη καταθέτει προς αυτά τα πραγματικά περιστατικά τα ακόλουθα:

Η κ. Ράικου που καθόταν ακριβώς δίπλα μου μού είπε ότι είναι ο κύριος Αναπληρωτής Υπουργός. Οπότε εγώ με σεβασμό και με ευγένεια τον ρώτησα «τι συμβαίνει και βρίσκεστε εδώ;». Η απάντησή του ήταν ότι «εγώ θέλω να παρακολουθήσω ό,τι ακριβώς ειπωθεί εδώ στη συντονιστική συνάντηση, ενδιαφέρομαι για την υπόθεση αυτή Βγενόπουλου και λοιπών». Του είπα ότι «εδώ είναι σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα, δεν υπάρχει από πλευράς σας κανένα δικαίωμα για να παρευρεθείτε στη συγκεκριμένη συντονιστική συνάντηση», αυτός επέμενε ότι «εγώ ενδιαφέρομαι για την υπόθεση αυτή και θέλω να αναφέρω ό,τι ακριβώς στον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης στην Κυπριακή Δημοκρατία και στον εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας». Εγώ απ’ ό,τι θυμούμαι τότε του είπα «μα, εδώ παρευρίσκονται και οι εκπρόσωποι της δικαστικής αρχής της Κύπρου και εκείνοι θα ενημερώσουν και εν πάση περιπτώσει σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να βγείτε από την αίθουσα, διότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα να παρευρίσκεσθε». Και τελείωσε όσον αφορά το θέμα αυτό που δημιουργήθηκε κάπως έτσι με τον κ. Δημήτριο Παπαγγελόπουλο.»

«Στις 4.11 ο κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος έκανε δηλώσεις ότι δεν θα επιτρέψει τα δικαστικά πραξικοπήματα. Προηγουμένως είχε επισκεφτεί την κυρία Εισαγγελέα τότε του Άρειου Πάγου και της είχε ζητήσει να διωχθώ πειθαρχικώς, ότι έπρεπε να απολυθώ από το σώμα, διότι αφαιρούσα δικογραφίες και διότι και διότι. Είχε αναφερθεί και σε άλλες υποθέσεις σε βάρος μου, οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση ούτε με το κύρος μου ούτε με την υπηρεσιακή διαδρομή μέχρι και τότε.»

«Η στιχομυθία που έγινε μεταξύ μας είναι καταγεγραμμένη στην αναφορά την οποία υπέβαλα στη συνέχεια στην κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Συνοπτικά θα ήθελα να πω ότι έδειξε ένα έντονο ενδιαφέρον ότι θα έπρεπε να επιστραφεί η δικογραφία στην κυρία Ράικου, ότι εγώ παρανόμως κρατούσα αυτή τη δικογραφία, εγώ την είχα αφαιρέσει και ότι θα έπρεπε η δικογραφία –συνοπτικά, χωρίς να αναφερθώ συγκεκριμένα, πάντως όσα έχω καταγράψει τότε που ήταν πρόσφατα είναι ακριβώς έτσι- να επιστρέψει εκεί, για να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις.

Τελείωσε εκεί η συνάντησή μας και την επόμενη Κυριακή -διότι νομίζω ότι αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο για την περαιτέρω εκβιαστική του πλέον συμπεριφορά προς εμέ- στις 22 Νοεμβρίου 2015 επιστρέφω από το γραφείο μου γύρω στις 11.30΄ το πρωί -είμαι στην προηγούμενη πάροδο της κατοικίας μου, ήμουν σχεδόν στο ύψος της Βουλγαροκτόνου – δέχτηκα το τηλέφωνό του. Του είπα «κύριε Υπουργέ, σε δύο λεπτά είμαι στο σπίτι μου και θα σας πάρω εγώ», διότι είχα και τη συνοδεία μου στο αυτοκίνητο. Πράγματι του τηλεφώνησα εγώ γύρω στις 11.30΄ μέσα από την κατοικία μου. Εκείνος με ρώτησε, εκβιαστικά πλέον, γιατί δεν έχω επιστρέψει τη δικογραφία, και μου είπε ότι θα ακολουθήσει σε βάρος μου, σε περίπτωση μη επιστροφής της δικογραφίας εκεί, ένας άγριος πόλεμος και ότι θα έπρεπε να συμμορφωθώ για να κάνω και εγώ Χριστούγεννα με την οικογένειά μου. Και απ’ ό,τι θυμάμαι, μου είπε και κάποια άλλη χαρακτηριστική φράση, ότι έχω στα χέρια μου μια καυτή…που θα σκάσει, θα εκραγεί και θα με καταστρέψει. Η έκφραση πρέπει να ήταν ότι έχω στα χέρια μου ένα απόστημα που θα σκάσει σε βάρος μου και ότι θα έπρεπε να συμμορφωθώ για να κάνω Χριστούγεννα με την οικογένειά μου.»

«Στοχοποιήθηκα αγρίως: «Το σκοτεινό πρόσωπο της διαπλοκής. Η εισαγγελέας που τα άρπαξε για να ευνοήσει τους επιχειρηματίες. Η εισαγγελέας της καρδιάς του Βγενόπουλου». Εν πάση περιπτώσει το όλο κλίμα κατά τη γνώμη μου, η όσφρησή μου, μετά τη πάροδο τόσων ετών, έχω κατασταλάξει στο γεγονός ότι τα όσα μου έχουν συμβεί και από πλευράς του κ. Αναπληρωτή αποσκοπούσαν σε ένα και μόνο γεγονός, είχε «εμμονή» σε εισαγωγικά με την συγκεκριμένη υπόθεση και έπρεπε πάση θυσία να ασκηθούν οι διώξεις…..»

«Νομίζω ότι θα πρέπει να ερευνηθεί η φορτικότητα -έχεις ένα απόστημα- ο άγριος πόλεμος. Η φορτικότητα αυτή συνιστά την έννοια –προφανώς, θα ερευνηθεί από την Επιτροπή σας- της ηθικής αυτουργίας, όχι όμως σε απόπειρα, δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί η πράξη του. Όμως, ως γνωστό, για το θέμα της κατάχρησης εξουσίας –και θα ερευνηθεί από την Επιτροπή σας, εγώ απλώς επειδή ερωτήθηκα το μνημονεύω και αυτή είναι η γνώμη μου- απαραίτητο και θεμελιώδες θέμα στην περίπτωση του άρθρου 239 -είναι γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα- είναι στον δράστη η ιδιότητα του υπαλλήλου. Όμως, το άρθρο 239, ειδικά η περίπτωση που εκτίθεται κάποιος σε δίωξη, θα πρέπει να συσχετιστεί και με το άρθρο 49 του Ποινικού Κωδικός, που ομιλεί για ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις. Όμως, παράλληλα, ερευνητέο είναι και το άρθρο 186, επικουρική διάταξη. Αυτά όλα είναι σε έρευνα της Προανακριτικής.»

Β. Από την κατάθεση του Σάμπυ Μιωνή, ενώπιον της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής:

Από τις καταγγελίες του κ Μιωνή, προκύπτουν ενδείξεις, ότι ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, πέρα από τα περιγραφόμενα αδικήματα στην αρχική πρόταση σύστασης ειδικής προκαταρκτική επιτροπής με τα επιπλέον εδώ αναφερόμενα πραγματικά περιστατικά τέλεσε ενδεχομένως τα αδικήματα της απόπειρας εκβίασης εις βάρος του κ. Σαμπί Μιωνή, εκφέροντας το συμπερασματικώς συναγόμενο απειλητικό και επιβλαβές γεγονός της μη απόσυρσης ενταλμάτων σύλληψης, αν ο τελευταίος δεν κατέβαλε χρηματικό ποσό ύψους 350.000 ευρώ σε τρίτο, το οποίο όμως φέρεται ότι δεν οφείλετο από κάποια νόμιμη αιτία, καθώς και το αδίκημα της δωροληψίας υπαλλήλου και δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου. Συγκεκριμένα ο κ. Μιωνής κατήγγειλε ότι σε ανοιχτή αντιδικία που είχε με τον κ. Φιλιππάκη και Τάρκα παρενέβη ο τότε Υπουργός Επικρατείας κ. Νίκος Παππάς και κανονίστηκε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης κ Παπαγγελόπουλο. Στη συνάντηση εκείνη ουσιαστικώς συζητήθηκαν ανοικτές ποινικές υποθέσεις του κ. Μιωνή και συνεργατών του με την ελληνική δικαιοσύνη. Σε αυτήν τη συζήτηση ζητήθηκε από τον κ. Παπαγγελόπουλο να δώσει ο κ. Μιωνής χρηματικά ποσά ως έξοδα στον κ. Φιλιππάκη, αλλιώς δεν θα έκλειναν οι ποινικές υποθέσεις και θα συνεχίζονταν οι διώξεις σε βάρος του και των συνεργατών του. Εν συνεχεία το ποσό αυτό προσδιορίστηκε από τον κ. Φιλιππάκη στα 350.000 ευρώ και υπεγράφη και ιδιωτικό συμφωνητικό τον Μάρτιο του 2018 με το οποίο αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις που δεν εξαρτώνταν από τα μέρη, αλλά μόνο από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Μάλιστα δύο μήνες αργότερα τον Μάιο του 2018 έγινε νέα συνάντηση με τον κ. Παππά και Παπαγγελόπουλο για να διαπιστωθεί εάν υλοποιούνταν οι παράνομες συμφωνίες.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα καταθέτει ο κ. Μιωνής:

«Καταθέτω σήμερα μήνυση εναντίον του κύριου Παπαγγελόπουλου, Φιλιππάκη, Τάρκα, Παπαδάκου για δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου, απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Είμαι εδώ για να καταθέσω ενόρκως, υπεύθυνα και θεσμικά, για πραγματικά γεγονότα που όταν συνέβαιναν μου φαινόταν ότι βρισκόμουν σε ταινία τρόμου.»

«Είμαι εδώ για να καταθέσω ότι ο συνέταιρός μου, Άγγελος Μεταξάς, ο δικηγόρος μας, Σταύρος Παπασταύρου και εγώ, πέσαμε θύματα μιας εγκληματικής οργάνωσης με αρχηγό τον αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, και μέλη της τον εκδότη της εφημερίδας «Δημοκρατία», Ιωάννη Φιλιππάκη, τους δημοσιογράφους Αλέξανδρο Τάρκα και Γιάννα Παπαδάκου.»

«Η επίμαχη περίοδος ξεκινά από το 2015 και μετά. Είπα ότι η εγκληματική οργάνωση του Παπαγγελόπουλου από τότε με στοχοποίησε για να μου φορτώσει τη λίστα Λαγκάρντ.»

«Το γεγονός ότι ο δικηγόρος μου, Σταύρος Παπασταύρου, εμφανιζόταν στη λίστα Λαγκάρντ ως πληρεξούσιός μου, εταιρείας μου, και ήταν τότε –αργότερα δηλαδή όταν έγιναν αυτές οι καταγγελίες- και σύμβουλος του ΠΘ Σαμαρά, έβαλε και τον Σταύρο Παπασταύρου αλλά και εμάς στο στόχαστρο.»

«Οι κατηγορούμενοι κατασκεύασαν κατηγορίες οι οποίες εξυπηρετούσαν πολλούς σκοπούς συγχρόνως, ότι εγώ και ο συνέταιρός μου, Άγγελος Μεταξάς, μαζί με τον Σταύρο Παπασταύρου δήθεν αποτελούσαμε το 50% της λίστας Λαγκάρντ – το οποίο είναι ψεύδος–, και ότι ο δικηγόρος μας, Σταύρος Παπασταύρου είχε 5 εκατομμύρια ευρώ στη λίστα που ήταν χρήματα που ήταν δικά μου σε μία δικιά μου εταιρεία. Όλοι εμείς, λοιπόν, ήμασταν μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που ξεπλέναμε μαύρο χρήμα και μάλιστα το μαύρο αυτό χρήμα κατέληγε και σε πολιτικούς. Άλλο ένα απίστευτο ψέμα!»

«Ήταν ένα παραμύθι που τα είχε όλα. Είχε δράκους, είχε έναν πλούσιο Εβραίο, είχε έναν Παπασταύρου. Έτσι εξυπηρετούσαν τους σκοπούς τους οι οποίοι ήταν να αποκτήσουν παράνομο οικονομικό όφελος από τον εκβιασμό μου και να πάρουν οικονομικά οφέλη από την εμπλοκή του ονόματος του Σταύρου Παπασταύρου.»

«Εγώ θεωρώ ότι ο Παπαγγελόπουλος υπουργοποιήθηκε εξαιτίας αυτής ακριβώς της υπόθεσης διότι αυτό έγινε προεκλογικά η σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Έρχομαι σήμερα να τα πω αυτά όταν ο Σταύρος Παπασταύρου έχει δικαιωθεί πλήρως, τα 3 εκ. ευρώ τα οποία του δάνεισα για να μην τον βάλουν φυλακή ο Παπαγγελόπουλος και η παρέα του έχουν επιστραφεί, γιατί έχει δικαιωθεί στα διοικητικά δικαστήρια και όλη αυτή η υπόθεση είναι ξεκάθαρο ότι ήταν μια κατασκευή του χειρίστου είδους από αυτή την ομάδα του Παπαγγελόπουλου.»

«Εγώ πιστεύω ότι όλη η ιστορία η δική μας ήταν μία prova generale για την Novartis. Τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω έχει πάρα πολλές ομοιότητες.»

«Από εκείνη ακριβώς τη στιγμή αρχίζει το ένα επαγγελματικό σχέδιο εκβίασής μου με δύο μοχλούς πίεσης. Πρώτον, δια του Τύπου συκοφάντηση και δεύτερον, μεθοδευμένη και επαναλαμβανόμενη απειλή ασκήσεων κακουργηματικών διώξεων εναντίον μου, του Σταύρου Παπασταύρου και του Άγγελου Μεταξά με σκοπό να υποκύψω στις παράνομες περιουσιακές τους αξιώσεις.»

«Ο Παπαγγελόπουλος στέλνει τους μαθητές του, Τουλουπάκη, Ντζούρα και Καλούδη, εν μέσω προεκλογικής περιόδου στο Παρίσι, να συναντήσουν τον Φαλτσιανί στις 11.9.2015 τον καταζητούμενο από τις ελβετικές Αρχές Φαλτσιανί. Το ταξίδι αυτό το μεθοδεύει ο Παπαγγελόπουλος παρακάμπτοντας και αποκρύπτοντάς το από την αρμόδια Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρία Κουτζαμάνη.»

«Αδιαμφισβήτητο γεγονός η εξωθεσμική παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Παπαγγελόπουλος λοιπόν πήγε και πούλησε στην κυβέρνηση ένα ωραίο παραμυθάκι, Μιωνής, Μεταξάς, Παπασταύρου εγκληματική οργάνωση, σύμβουλος Σαμαράς, 50% της λίστας, βγάζουμε σποτάκι προεκλογικό, 5 εκατομμύρια στη λίστα Λαγκάρντ, τα οποία δεν ήταν δικά του, αλλά δεν πειράζει, γιατί έχουμε και εκλογές. Και ο Παπασταύρου μέλος κι αυτός εγκληματικής οργάνωσης. Big news.»

«Στις 10 Μαρτίου του 2016 κανονίστηκε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Νίκο Παππά, τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και εμένα, με πρωτοβουλία του Γιάννη Φιλιππάκη, προκειμένου -όπως μου είπανε- να αποσυμπιεστεί η κατάσταση μεταξύ του Φιλιππάκη και εμένα, γιατί με τον Φιλιππάκη τότε σας είχα πει βρισκόμασταν σε δικαστική διαμάχη στην Αγγλία.»

«Ήταν σαφές σε εμένα ότι ο κ. Παππάς λειτουργούσε εις γνώση του Πρωθυπουργού, γιατί πιστεύω ότι και ο κ. Παππάς και ο κ. Τσίπρας είχαν καταλάβει ότι υπήρχε μία αντισημιτική διάσταση εναντίον μου σε αυτές τις έωλες κατηγορίες, καταγγελίες και το κυνηγητό. Επίσης, ήταν σαφές σε εμένα ότι ο Παπαγγελόπουλος και ο Φιλιππάκης ήταν συνεργάτες, όπως και ο κ. Παπαγγελόπουλος το είπε και το κατέθεσα.»

«Ο Νίκος Παππάς έκανε πρώτα σύνοψη των θέσεων και αξιώσεων των δύο πλευρών, δηλαδή εμένα και του Φιλιππάκη, μετά από συναντήσεις που είχε πραγματοποιήσει και με τον Φιλιππάκη τις προηγούμενες.»

«Από τη μία μεριά οι αγωγές οι δικές μου, όπως τις συνόψισε… Ο Νίκος Παππάς το συνόψισε καλά στην αρχή και είπε ότι οι αξιώσεις του Σάμπυ είναι τα εντάλματα του Άγγελου και οι αξιώσεις του Φιλιππάκη είναι να φύγουν οι αγωγές που είχε κάνει ο Σάμπυ.» 

«Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, παρενέβη ο Παπαγγελόπουλος και είπε κατά σοκαριστικό τρόπο «και των εξόδων που του έχεις δημιουργήσει». Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Ο αρμόδιος για τη διαφθορά υπουργός ζητούσε απροκάλυπτα, εκβιάζοντας ουσιαστικά να πληρώσω στον Φιλιππάκη, χρήματα που δεν όφειλα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στο Άγγελο Μεταξά. Γνώριζα την ενεργή εμπλοκή του στο κατασκεύασμα της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έτσι, απροκάλυπτα, θα μου ζητούσε να δώσω λεφτά στον Φιλιππάκη.»

«Οι κύριοι Φιλιππάκης και Τάρκας για να μου αποδείξουν ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις απειλές τους, δεσμεύθηκαν εγγράφως ότι θα έκλειναν οριστικά τις ανοιχτές ποινικές δικαστικές μας υποθέσεις εντός 3 μηνών. Ποιες υποθέσεις; Αυτές που είχαν οι ίδιοι δημιουργήσει: εγκληματική οργάνωση, την ποινική δίωξη του Καλλούδη και τα θέματα του Άγγελου Μεταξά. Μεγαλύτερη απόδειξη από τη λειτουργία της συμμορίας από αυτό το έγγραφο δεν μπορεί να υπάρχει. Μας το υπέγραψαν κιόλας. Ο Φιλιππάκης δηλαδή και ο Τάρκας βεβαιώνουν, εγγράφως, ότι θα κλείσουν όλες οι εκκρεμείς δικαστικές μου υποθέσεις με συγκεκριμένα, μάλιστα, δικονομικά βήματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι θεωρούσαν ότι έλεγχαν, -προφανώς μέσω του Παπαγγελόπουλου- κάποιους από τους δικαστικούς μηχανισμούς. Απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ.»

«Κατηγορώ τον Παπαγγελόπουλο επειδή ουσιαστικά κινούσε τα νήματα της δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα το ανελέητο κυνηγητό μας που είχε να κάνει με έκδοση παράνομων ενταλμάτων σύλληψης, με φορολογικούς καταλογισμούς οι οποίοι ήταν λάθος, με θάψιμο δικαστικών συνδρομών, με δημιουργία προκαταρκτικών κακουργηματικών πράξεων εναντίον μας, με ποινικές διώξεις οι οποίες θα έπρεπε να μην υπάρχουν γιατί υπήρχαν όλα αυτά τα αθωωτικά, τον κατηγορώ για όλα αυτά τα πράγματα.»

«Το Νοέμβριο του 2016 συναντήθηκαν με τους δικηγόρους μου ο Φιλιππάκης, ο Τάρκας, ο Μαργωμένος όπου ζήτησαν, όπου ποσοτικοποίησαν ουσιαστικά αυτά που είχε ο Παπαγγελόπουλος. Ζήτησαν 350.000. Ο Παπαγγελόπουλος είχε ζητήσει να πληρώσω τα έξοδα του Φιλιππάκη που του έχω δημιουργήσει. Ο Φιλιππάκης τα ποσοτικοποίησε αυτά και είπε ότι ήθελε 350.000.»

«Είπα των εξόδων που του χεις δημιουργήσει». Δεν μου είπε για δικαστικά έξοδα. Οπότε τι έχουμε; Από τη μια μεριά έχουμε διεθνή εντάλματα μιας ανοιχτής ποινικής διαδικασίας για κακουργήματα και από την άλλη μεριά έχουμε την απόσυρση μήνυσης και την πληρωμή χρημάτων. Σε τι θα έδινα τα έξοδα, σε στραγάλια; Τα έξοδα λεφτά είναι. Είναι κοινή λογική ο Υπουργός Δικαιοσύνης να ζητά από έναν ιδιώτη για να φύγουν εντάλματα να πληρώσει έναν Φιλιππάκη;»

«Η εκτίμησή μου -το λέω ξανά- ότι η εκδούλευση που πουλούσε στην κυβέρνηση ήταν αυτός ως έμπειρος δικαστικός που τους ξέρει όλους και ξέρει τα μέσα και τα έξω μπορεί να κοντρολάρει τη δικαιοσύνη, να ελέγξει τη δικαιοσύνη.».

Σημειωτέον προκύπτει εξ εγγράφων ότι μετά την συνάντηση όπου επιχειρήθηκε ο αναφερόμενος εκβιασμός υπεγράφη στις 18.03.18 συμφωνητικό συμβιβασμού μεταξύ του Φιλιππάκη και Τάρκα από την μία πλευρά και του Μιωνή από την άλλη, όπου μεταξύ των σταδίων που συμφωνήθηκαν αναφέρθηκαν δεσμεύσεις και πράξεις που δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ιδιώτες, καθώς άπτονται στον σκληρό πυρήνα ελέγχου της δικαστικής εξουσίας για κακουργήματα. Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε:

α) Εγκληματική Οργάνωση: Η ερευνούσα εισαγγελική Αρχή να εισηγηθεί ότι από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία και κλείνει την προκαταρκτική έρευνα, για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα βάζοντας την υπόθεση στο Αρχείο. Στη συνέχεια, η απόφαση αρχειοθέτησης να επικυρωθεί από την Εισαγγελία Εφετών.

β) Ποινική δίωξη για απάτη επί δικαστηρίου: Η 4η Ειδική ανακρίτρια να εισηγηθεί την αρχειοθέτηση και για τα δύο πρόσωπα και επιδίδει «τυπική κλήση». Άλλος εισαγγελέας συμφωνεί στην αρχειοθέτηση και η απόφαση πάει στη συνέχεια προς επικύρωση στο Δικαστικό Τριμελές Συμβούλιο προς επικύρωση. Μετά από 30 ημέρες η απόφαση γίνεται αμετάκλητη.

γ) Μεταξάς ΔΟΣ: Κατόπιν της απάντησης που θα έλθει από τις Ελβετικές Αρχές η ΔΟΣ συμφωνεί στον τρόπο υπολογισμού και ολοκληρώνει την υπόθεση με συμφωνία αναγνωρίζοντας τις θέσεις των Ελβετικών φορολογικών αρχών.

Μάλιστα σε νεότερη συνάντηση που έγινε στις 15.05.18 δύο μήνες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού παρουσία των κκ. Υπουργών Παπαγγελόπουλου, Παππά και των κκ Φιλιππάκη και εκπροσώπου του Μιωνή ως θέμα συνάντησης αναφέρεται: η τήρηση των εκατέρωθεν δεσμεύσεων του συμβιβασμού, πράγμα που αποδεικνύει ότι ο συμβιβασμός και οι παράνομες αυτές δεσμεύσεις χειραγώγησης της δικαιοσύνης έγιναν εν γνώσει του ελεγχομένου υπουργού.

Όλα τα ανωτέρω μνημονεύονται εκτενώς στην από 26.02.20 μηνυτήρια αναφορά του Σάμπυ Μιωνή κατά των κκ Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, Ιωάννη Φιλιππάκη, Αλέξανδρου Τάρκα και Ιωάννας Παπαδάκου για τα αδικήματα της απόπειρας εκβιάσεως σε βαθμό κακουργήματος, της συνέργειας σε απόπειρα εκβιάσεως, της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου, της συνέργειας σε δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου και της συστάσεως εγκληματικής ομάδας.

Από τα παραπάνω αναφερόμενα, προκύπτουν ενδείξεις, ότι ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, πέρα από τα περιγραφόμενα αδικήματα στην αρχική πρόταση σύστασης ειδικής προκαταρκτική επιτροπής με τα επιπλέον εδώ αναφερόμενα πραγματικά περιστατικά τέλεσε ενδεχομένως τα αδικήματα της απόπειρας εκβίασης εις βάρος του κ. Σαμπί Μιωνή, εκφέροντας το συμπερασματικώς συναγόμενο απειλητικό και επιβλαβές γεγονός της μη απόσυρσης ενταλμάτων σύλληψης, αν ο τελευταίος δεν καταβάλει χρηματικό ποσό ύψους 350.000 ευρώ σε τρίτο, το οποίο όμως φέρεται ότι δεν οφείλετο από κάποια νόμιμη αιτία, καθώς και το αδίκημα της δωροληψίας υπαλλήλου και πολιτικού αξιωματούχου.

Γ. Από την κατάθεση του Παναγιώτη Αθανασίου, ενώπιον της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής:

Από την κατάθεση του αντιεισαγγελέα κ. Αθανασίου, προκύπτει ότι υπάρχουν ενδείξεις, ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος άσκησε πίεση σε βάρος του συγκεκριμένου εισαγγελικού λειτουργού όταν είχε χρέη Οικονομικού Εισαγγελέα τουλάχιστον σε τέσσερις υποθέσεις που χειριζόταν και δη: α) υπόθεση για λίστα Λαγκάρντ, β) υπόθεση κακουργηματικών διώξεων σε βάρος τραπεζικών στελέχων, γ) υπόθεση δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτητών ΜΜΕ και ιδίως του κ. Αλαφούζου, δ) υπόθεση σε βάρος του κ. Παπαχρήστου ε) υπόθεση Βγενόπουλου

Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες καταθέσεις:

«Στην πορεία όμως άρχισε να μου τηλεφωνεί και να θέλει να πληροφορείται για την εξέλιξη συγκεκριμένων υποθέσεων και συγκεκριμένα αυτές των καναλαρχών και μιντιαρχών. Προσπαθούσα να τον αποφεύγω και του απαντούσα ότι είναι σε εξέλιξη και ακολουθούν την πορεία τους. Παραπονείτο συνεχώς ότι καθυστερεί σκοπίμως ο έλεγχός των, και μάλιστα αυτός του Αλαφούζου. Μου ζητούσε να πιέσω τους ελεγκτές να τελειώσουν το ταχύτερο δυνατό. Επανειλημμένα του απαντούσα ότι σε καμιά περίπτωση δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ότι οι ελεγκτές κάνουν τη δουλειά τους, ακολουθώντας το γράμμα του νόμου, και πως αν έχει αποδεικτικά στοιχεία περί του αντιθέτου, να τα θέσει υπόψη μου για να τα ερευνήσω. Μάλιστα, θυμάμαι, αργότερα, όταν ερευνούσαμε την υπόθεση Βγενόπουλου, οι πιέσεις του ήταν αφόρητες και έφτασε στο σημείο να απειλεί ότι, αν δεν τελειώσει άμεσα ο φορολογικός έλεγχος που διενεργείτο σε βάρος του θα βγει στα κανάλια και θα καταγγείλει ότι οι ελέγκτριες του υπουργείου Οικονομικών που ήλεγχαν τη συγκεκριμένη υπόθεση τα έχουν «αρπάξει» από τον Βγενόπουλο, πράγμα βεβαίως τελείως ανυπόστατο.»

«Όταν τον ρώτησα αν έχει στη διάθεση του συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία μου απάντησε ότι δεν έχει, αλλά είναι βέβαιος ότι τα έχουν αρπάξει».

«Θα σας αναφέρω εδώ ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο γραφείο του Παπαγγελόπουλου, σε μια από τις επισκέψεις μου για τους λόγους που προανέφεραi, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016. Λίγο προτού αποχωρήσω από το γραφείο του μου λέει κάτσε μια στιγμή να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μου λες ; Σε βάρος του ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ του δημοσιογράφου δεν έχεις τίποτα; Του απαντώ ΟΧΙ. Αντί απαντήσεως μου λέει «Δεν κοιτάς να φτιάξεις κάτι ; Εγώ προς στιγμή ξαφνιάστηκα γιατί δεν πίστευα ότι μπορούσα να ακούσω κάτι τέτοιο από τα χείλη του αναπληρωτή υπουργού δικαιοσύνης αρμόδιου για θέματα της διαφθοράς, ο οποίος μάλιστα ήταν και πρώην συνάδελφός μου! Δεν κατάλαβα του λέω. Τι να φτιάξω ; Θα αστειεύεσαι βέβαια του είπα και ενοχλημένος αποχώρησα».

Ιδίως μάλιστα για την άσκηση διώξεων σε βάρος τραπεζικών στελεχών ο κ. Αθανασίου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Μόλις ο Παπαγγελόπουλος πληροφορήθηκε τη διαβίβαση των δικογραφιών με πήρε αμέσως τηλέφωνο και μου ζήτησε εξηγήσεις γιατί δεν τον ενημέρωσα προηγουμένως. Του είπα πως ενημέρωσα την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και πως δεν είχα καμιά υποχρέωση να τον ενημερώσω. « Τότε μου είπε . Ναι , εσύ καλά έκανες μου λέει. Για σένα όλα μια χαρά! Για μένα όμως τα πράγματα είναι παρά πολύ κακά ! Ήταν πάρα πολύ αναστατωμένος, και ιδιαίτερα στενοχωρημένος σαν να του είχα προκαλέσει κάποιο κακό. Συνέχεια μου έλεγε « Ξέρεις τι μου έκανες τώρα ; Τι θα κάνω εγώ τώρα ; ……………..».

«Ενοχλημένος από τη συμπεριφορά του, τον ρωτάω. Μα επιτέλους εσύ τι πρόβλημα έχεις ; Υπουργός για θέματα της Διαφθοράς δεν είσαι ! Μου λέει. Δεν ξέρεις εσύ ! Τι είναι αυτό που δεν ξέρω τον ρωτάω. Γιατί δεν μου λες να μάθω ! Δεν μου απάντησε και μου έκλεισε το τηλέφωνο.»

Από τα παραπάνω συνολικώς πραγματικά περιστατικά προκύπτουν ενδείξεις ότι ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, με στοχευμένα δημοσιεύματα από συγκεκριμένους δημοσιογράφους στους οποίους τα διοχέτευε, ασκούσε πιέσεις σε εισαγγελικούς λειτουργούς και τελικά επιτύγχανε να κινηθούν διώξεις σε βάρος φυσικών προσώπων που στοχοποιούσε. Σε περίπτωση μάλιστα που εισαγγελικοί λειτουργοί αντιδρούσαν, όπως οι κκ. Αγγελής, Ράικου, Τσατάνη, Αθανασίου, αλλά και η κα Κυβέλου, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ήτοι τη διοχέτευση δημοσιευμάτων σε βάρος των εισαγγελικών λειτουργών που αντιδρούσαν ετοίμαζε το έδαφος για την πειθαρχική εξόντωση και κάμψη των φρονημάτων αυτών των εισαγγελικών λειτουργών προσπαθώντας να χειραγωγήσει την δικαιοσύνη.

Επομένως τέλεσε ενδεχομένως τα αδικήματα για τα οποία ήδη έχει συσταθεί η Ειδική Προανακριτική Επιτροπή και για τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά ήτοι: Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση κακουργήματος, ηθική αυτουργία σε Κατάχρηση Εξουσίας, ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος και παράβαση καθήκοντος, καθώς και τα αδικήματα της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου, δωροληψίας υπαλλήλου και εκβίασης. Επιπλέον από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού για το σύνολο των ελεγχόμενων υποθέσεων της παρούσας πρότασης αλλά και των αδικημάτων που ήδη διερευνώνται από την συσταθείσα επιτροπή προκύπτουν ενδείξεις, ότι ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός τέλεσε ενδεχομένως για το σύνολο των κακουργημάτων που ήδη ελέγχεται και προτείνεται να ελεχθεί το αδίκημα του αρ. 187 παρ. 3 ΠΚ (άλλως 187 παρ. 5 παλαιού ΠΚ ήτοι συμμορία) ο ίδιος και με λοιπά φυσικά πρόσωπα, όπως προκύψουν.

«Η ΝΔ και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας έχουν εκφράσει κατ’ επανάληψη τη βούληση για την πλήρη και σε όλες τις πτυχές της διαλεύκανση της δυσώδους αυτής υπόθεσης, που συνιστά απροκάλυπτη παρέμβαση της εκτελεστικής στην δικαστική εξουσία», αναφέρει σε δήλωση του ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης.

Ολόκληρη η δήλωση του Σταύρου Καλαφάτη Γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ:

«Με βάση τη μελέτη των στοιχείων της δικογραφίας που απέστειλε προς τη Βουλή η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, πέραν των αδικημάτων για τα οποία ήδη διεξάγεται σχετική έρευνα από τη Βουλή, τέλεσε και άλλα, συνεπικουρούμενος από έτερα πρόσωπα, στο πλαίσιο και κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με σκοπό τον έλεγχο και χειραγώγηση της Δικαιοσύνης σε συγκεκριμένες υποθέσεις, που εμφανίζουν ενότητα εγκληματικής δράσης.

Η ΝΔ και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας έχουν εκφράσει κατ’ επανάληψη τη βούληση για την πλήρη και σε όλες τις πτυχές της διαλεύκανση της δυσώδους αυτής υπόθεσης, που συνιστά απροκάλυπτη παρέμβαση της εκτελεστικής στην δικαστική εξουσία.

Συνεπείς προς την βούλησή μας αυτή, καταρτίσαμε σήμερα και υποβάλλουμε προς την Βουλή των Ελλήνων πρόταση διεύρυνσης του πλήθους των αδικημάτων, που φέρεται ότι τέλεσε με τη συμμετοχή και τρίτων προσώπων ο κ. Δ. Παπαγγελόπουλος σε άλλες περιπτώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του, όπως εξειδικεύονται στην πρότασή μας.

Με θεσμική προσήλωση, αντικειμενικότητα και δίχως εκπτώσεις ως προς την αλήθεια είμαστε αποφασισμένοι να φθάσουμε μέχρι τέλους ώστε να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός τι πραγματικά συνέβη και εάν χρησιμοποιήθηκε η Δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της ως υποχείρια επίορκων πολιτικών».

 

 

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

         

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας