2:12 Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023
eReportaz

Live:

Πρόστιμα μέχρι 100.000 ευρώ για μη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA

Πρόστιμα μέχρι 100.000 ευρώ για μη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA

Πότε η ΑΑΔΕ θα δημοσιοποιεί τα στοιχεία των παραβατών. Πρόστιμα μέχρι 100.000 ευρώ για μη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA

Πρόστιμα που φτάνουν έως 100.000 ευρώ ανά παράβαση ανά φορολογικό έτος προβλέπονται για μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις στο σχέδιο νόμου για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών που δόθηκε για διαβούλευση.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:

α) Αν, ως εκδότης, δεν διαβιβάσει συνόψεις εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν ειδικών φορολογικών διατάξεων, πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα ευρώ (250€) σε ημερήσια βάση και τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€) ανά φορολογικό έτος.
β) Αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος ή δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρόστιμο διακοσίων πενήντα ευρώ (250€) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
γ) Αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου.
δ) Αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης (σ.σ. δελτία αποστολής), πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500€) σε ημερήσια βάση και τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) ανά φορολογικό έτος.
ε) Αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας, πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης.
Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν το παραστατικό εσόδου με το οποίο τα λοιπά παραστατικά είσπραξης συσχετίζονται έχει εκδοθεί προ κάθε φορολογικού ελέγχου.

Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης στις περιπτώσεις. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.

Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου, τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται, χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των περιπτώσεων α), β) και δ) της παρ. 1 ανά φορολογικό έτος. Η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των εταιρειών που είναι υπότροπες ως προς την παράβαση της μη διαβίβασης συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν ειδικών φορολογικών διατάξεων.                                                                myDATA

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα πληρωθεί σε εργαζόμενους και ανέργους

Προϋπολογισμός 2024: Αναλυτικά όλες οι αυξήσεις σε εργαζόμενους και συνταξιούχους

 

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

        

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας