Σπιναλόγκα: Υποψήφια για μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς Unesco

Σπιναλόγκα: Υποψήφια για μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς Unesco

Διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς ο φάκελος υποψηφιότητας του Φρουρίου της Σπιναλόγκας για την εγγραφή του στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Είχε προηγηθεί η κατάθεση του προκαταρκτικού φακέλου στις 27 Σεπτεμβρίου 2018.

Σχόλια