More

  Στα χαρακώματα για τα εργασιακά

  Στο πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας κυβέρνηση και αντιπολίτευση έδωσαν μάχες μέχρι εσχάτων. Το νομοσχέδιο πέρασε με τις ψήφους Νέας ∆ημοκρατίας και Ελληνικής Λύσης.

  Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ  

  Όλα τα άλλα κόμματα το καταψήφισαν. Η επόμενη μάχη θα δοθεί στο εργασιακό νομοσχέδιο, που αναμένεται να έρθει στη Βουλή την άνοιξη, ίσως και μέσα στον Μάρτιο. Και γι’ αυτό το νομοσχέδιο ήδη τα κομματικά επιτελεία ετοιμάζονται για «πόλεμο». Η «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ» σας παρουσιάζει σήμερα τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, την τοποθέτηση του αρμόδιου υπουργού, Κωστή Χατζηδάκη, και τι λέει από τώρα η αντιπολίτευση.

  Το νομοσχέδιο 

  Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φιλοδοξεί να φέρει ένα καινούργιο νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις, γιατί το εργατικό δίκαιο που ισχύει στη χώρα μας, ο βασικός του κορμός, δημιουργήθηκε το 1982, όταν δεν υπήρχε όχι μόνο τηλεργασία, αλλά ούτε καν διαδίκτυο. Κεντρική ιδέα που θα διαπνέει το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, αφού πρώτα αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση, είναι ο συνδυασμός της κοινωνικής συνοχής με την ανταγωνιστικότητα, κάτι που σημαίνει ότι η προσέλκυση των επενδύσεων θα συνδυαστεί με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας χωρίς εκπτώσεις, όπως τονίζεται κατηγορηματικά από το υπουργείο. Στο πλαίσιο αυτό, το εργασιακό νομοσχέδιο, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας αγοράς εργασίας, που εξελίσσεται σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο και θα καταγραφεί ως θετική μεταρρύθμιση για τον χώρο της εργασίας συνολικά.

  Οι βασικοί άξονες θα είναι: 

  – Ρυθμίσεις για την τηλεργασία που θα διευκολύνουν την άσκηση εξ αποστάσεως εργασίας για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Η εμπειρία της τηλεργασίας από τον περασμένο Μάρτιο έως και σήμερα λόγω της πανδημίας έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό υπόβαθρο για την υλοποίηση μόνιμων παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της επέκτασης αυτής της μορφής εργασίας, τάση που υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αναμένεται να μπουν κανόνες, όπως ανάληψη από πλευράς εργοδότη του κόστους του εξοπλισμού του τηλεργαζόμενου, κάλυψη του κόστους συντήρησης αν ο εξοπλισμός ανήκει στον εργαζόμενο, σεβασμός της ιδιωτικής του ζωής και απαγόρευσης παρακολούθησης με κάμερα.

  – Ρυθμίσεις σε σχέση με τις γονικές άδειες. Τα νέα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση θα εξασφαλίζουν στους γονείς και ιδίως στις γυναίκες, που επωμίζονται ανισομερώς τις οικογενειακές ευθύνες, την παραμονή και ανέλιξή τους στην αγορά εργασίας και μετά την απόκτηση παιδιών. Μεταξύ των μέτρων που θα συμπεριληφθούν στον νέο εργασιακό νόμο είναι η άδεια πατρότητας με αποδοχές, που θα λαμβάνει ο πατέρας κοντά στην ημερομηνία γέννησης του τέκνου του και η άδεια με αποδοχές για τους εργαζόμενους φροντιστές. Παράλληλα, θα θεσμοθετηθεί η διεύρυνση του δικαιώματος των εργαζομένων γονέων και φροντιστών για ευέλικτες συνθήκες απασχόλησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προς εξυπηρέτηση των αναγκών φροντίδας της οικογένειάς τους, καθώς και η προστασία και των δύο γονέων από την απόλυση όταν κάνουν χρήση των αδειών και διευκολύνσεων για την ανατροφή των τέκνων τους. Ουσιαστικά, θα γίνει ενσωμάτωση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/1158 με την οποία εισήχθη η άδεια πατρότητας, η γονική άδεια του πατέρα αλλά και η προστασία της πατρότητας. Μέσα σε αυτή ορίζονται για παράδειγμα η άδεια 14 ημερών με αποδοχές για τον πατέρα εργαζόμενο κατά τη γέννηση του τέκνου.

  – Ρυθμίσεις κοινής λογικής για τον συνδικαλισμό που θα ενισχύουν τη διαφάνεια. Ακούγεται ότι θα καθιερωθεί η εξ αποστάσεως συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις και η υποχρεωτική εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου για την πραγματοποίηση απεργίας. Παράλληλα, θα θεσμοθετηθεί η υποχρέωση των συνδικάτων να παρέχουν στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης πραγματική πρακτική δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικώς, ιδίως για τη λήψη απόφασης απεργίας. Θα γίνει προϋπόθεση για την άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος η απογραφή στο ήδη νομοθετημένο Γενικό Μητρώο. Θα θεσμοθετηθεί η ύπαρξη τουλάχιστον 40% προσωπικό ασφαλείας στις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους είναι κρίσιμη για το κοινωνικό σύνολο, ενώ θα απαγορευτούν οι καταλήψεις χώρων και εισόδων και η άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής βίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα καθίσταται η απεργία παράνομη και όσοι κάνουν τέτοιου είδους πράξεις θα διώκονται ποινικά.

  – Ρυθμίσεις για την προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα σε ζητήματα όπως είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Το θέμα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας ρυθμίστηκε για τελευταία φορά το 2011. Τότε είχε επιτραπεί η διαμόρφωση αυξημένης και μειωμένης εργασίας εντός εξαμήνου χωρίς να διαταραχθεί το εβδομαδιαίο 40ωρο μέσα στο εξάμηνο. Με το νέο νομοσχέδιο αντί μείωσης ωρών σε επόμενο διάστημα, να χορηγεί ρεπό ή συνδυασμό μείωσης ωρών και ρεπό, δηλαδή, θα εξομοιωθούν η υπερεργασία με τη νόμιμη υπερωρία, οι οποίες θα συμψηφίζονται συνολικά. Αν, όμως, υπάρξει μείωση εσόδων στους εργαζομένους με αντάλλαγμα ρεπό, τότε αναμένεται σκληρή κόντρα με τα συνδικάτα.

  – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

  – Ρυθμίσεις για τη σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας και τη βία γενικότερα. Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Σύμβασης 190 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO). Τα κράτη – μέλη που θα κυρώσουν τη Σύμβαση –ανάμεσά τους και η Ελλάδα- δεσμεύονται να υιοθετήσουν μία συνολική πολιτική για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

  Στο πλαίσιο της κύρωσης οφείλουν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν προληπτικά και διορθωτικά μέτρα, να προστατεύσουν όλα τα πρόσωπα στον χώρο της εργασίας, ανεξαρτήτως εργασιακού καθεστώτος και να στηρίξουν τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους που έπεσαν θύματα βίας και παρενόχλησης.

  Επιπλέον, το υπουργείο σκοπεύει να θέσει σε εφαρμογή το Ψηφιακό Ωράριο και την Ηλεκτρονική Κάρτα Εργασίας με στόχο τον περιορισμό της ψευδώς υποδηλωμένης εργασίας, καθώς μέσω της χρήσης της κάρτας θα μπορεί να καταγράφεται ο συνολικός χρόνος απασχόλησης κάθε εργαζομένου. Θα γίνεται μία online καταγραφή της ώρας εισόδου και εξόδου των εργαζομένων για να διασταυρώνονται οι δηλωμένες από τον εργοδότη υπερωρίες.

  ∆εν αποκλείεται να έχουμε νέο πλαίσιο στη διαδικασία προειδοποίησης απόλυσης και να εισαχθεί η απαγόρευση προσέλευσης εργαζομένου στην εργασία μετά την προειδοποίηση της απόλυσής του ως εργοδοτικό δικαίωμα, αλλά ο εργαζόμενος θα αμείβεται κανονικά, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της δύσκολης συνύπαρξης του εργαζομένου με τον εργοδότη στο διάστημα προειδοποίησης – οριστικής αποχώρησης από την εταιρία.

  Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (Κ), ο ομόλογος του Γιάννης Στουρνάρας (Δ) και ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης (Α) συνομιλούν πριν την συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους στο Υπουργείο Οικονομικών, Αθήνα Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013. Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας είναι στην Ελλάδα σε μονοήμερη επίσημη επίσκεψη. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΙΤΑΣ

   

  ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟΥΣ

  Ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, που έχει αναλάβει την «καυτή πατάτα» η οποία λέγεται «νέος εργασιακός νόμος», σημειώνει στην «ΜΠΑΜ»: «Θέλουμε να προσαρμοστούμε στις εξελίξεις και να αντιμετωπίσουμε αναχρονισμούς. Μεγάλο μέρος της εργατικής νομοθεσίας χρονολογείται από τη δεκαετία του ’80, όταν οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές. Μιλάμε για πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να συνδυάσουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με την προστασία των εργαζομένων. Το εργασιακό νομοσχέδιο θα ρυθμίζει θέματα που έχουν τεθεί τόσο από την πλευρά των εργοδοτών όσο και από την πλευρά των εργαζομένων, με ισορροπία και με γνώμονα τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές».

  Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα ξενογιαννακοπούλου μιλά στην ολομέλεια της της Βουλής , Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020. Πραγματοποιείται στην ολομέλεια της Βουλή η συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

  Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: ΠΑΡΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ 

  Ο ΣΥΡΙΖΑ θα τοποθετηθεί για το θέμα όταν θα έρθει στη διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Μιλώντας στην «ΜΠΑΜ» η αρμόδια κοινοβουλευτική τομεάρχης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, έκανε επίθεση στην κυβέρνηση για το θέμα των εκκρεμών συντάξεων, λέγοντας: «Το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων και του τριπλασιασμού τους από τις εκλογές του 2019 μέχρι σήμερα έχει την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ. Η κυβέρνηση της ΝΔ επί 18 μήνες δεν έλαβε κανένα μέτρο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αρνιόταν, μάλιστα, να παραδεχθεί ότι υπάρχει αύξηση των εκκρεμών συντάξεων και δεν έδινε τα στοιχεία στη Βουλή.Την κυβέρνηση εξέθεσε ο Κλάους Ρέγκλινγκ όταν τον περασμένο Σεπτέμβρη ανέφερε ότι οι εκκρεμείς συντάξεις είχαν φτάσει τις 300.000. Σήμερα, πλέον, έχουν ξεπεράσει τις 400.000. Η κυβέρνηση κάτω από την κοινωνική κατακραυγή ομολογεί την αποτυχία της και την αδυναμία της να λύσει το πρόβλημα: Η επιστράτευση ιδιώτη μάνατζερ στον ΕΦΚΑ και η δήλωση του κ. Χατζηδάκη ότι ο ΕΦΚΑ είναι ‘σαράβαλο’, αλήθεια, πώς παραμένει η ίδια διοίκηση; Ο εμπαιγμός των συνταξιούχων συνεχίζεται.

  Η προκαταβολή σύνταξης, συνιστά ένα «αντίδωρο φτώχειας» και παραδοχή αποτυχίας και αδυναμίας της κυβέρνησης να λύσει το δραματικό κοινωνικό πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων, που η ίδια δημιούργησε».

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ»

  Για «εργασιακή ζούγκλα» που ετοιμάζεται να δημιουργήσει στη χώρα μας η κυβέρνηση μιλά στην «ΜΠΑΜ» ο αρμόδιος κοινοβουλευτικός τομεάρχης του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης: «Είναι σαφές ότι η μετά Covid-19 εποχή επιβάλλει αλλαγές στην εργασία και τις εργασιακές σχέσεις. Οι αλλαγές αυτές, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταστήσουν τους εργαζόμενους μεγαλύτερα θύματα απ’ ότι είναι ήδη.

  Η Νέα Δημοκρατία, με την αμέριστη επικοινωνιακή στήριξη πρόθυμων γραφίδων, «βαφτίζει» τις κυοφορούμενες συντηρητικές ανατροπές στα εργασιακά, το ασφαλιστικό και τον συνδικαλιστικό νόμο ως μεταρρυθμίσεις, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για οπισθοδρομικές αλλαγές που μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μια εργασιακή ζούγκλα και ένα ζοφερό μέλλον για τους εργαζόμενους.

  Με την επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας, τηn de facto κατάργηση του οκταώρου και τη ρευστοποίηση του χρόνου έναρξης και λήξης της εργασίας, τη φαλκίδευση του συνδικαλιστικού νόμου 1264/1982 και τη μερική ή ολική κατάργηση της πληρωμής των υπερωριών, κατά τη λογική της έκθεσης Πισσαρίδη, δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης των πραγματικών της προθέσεων για την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και τη διάλυση του δημοσίου ασφαλιστικού συστήματος.

  Αδιαφορεί ότι το 31% των εργαζομένων αμείβεται μόλις με 200 ˇ, ενώ είμαστε στην 3η χειρότερη θέση της Ευρώπης στη μείωση εισοδήματος.

  Δεν κατανοεί ότι όταν όλα γύρω μας αλλάζουν, όταν οι νέες μορφές εργασίας – όπως η τηλεργασία – διευρύνονται, το μέλλον του τόπου διασφαλίζεται μόνο με εργαζόμενους καταρτισμένους και ασφαλείς, με αξιοπρεπείς αμοιβές και δικαιώματα.

  Το Κίνημα Αλλαγής, ως ο πολιτικός φορέας της σοσιαλδημοκρατίας, των προοδευτικών αλλαγών που δίνουν όραμα και πνοή, εξελίσσει τις μεταρρυθμιστικές τομές που τόλμησε το ΠΑΣΟΚ, καθώς γνωρίζει ότι μόνο μέσα από εμπεριστατωμένο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και την εξασφάλιση ενός ισχυρού πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων, μπορεί να εγγυηθεί το απαραίτητο για την ψηφιακή εποχή Κοινωνικό Συμβόλαιο. Αυτό επιδιώκει και γι’ αυτό μάχεται καθημερινά».

  Όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

  Ακολουθήστε μας στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

  Πρόσφατα Άρθρα

  Tα… παραπολιτικά παρασκήνια

  Ησυχία  Πάντως, η κυβέρνηση το πέρασε το νομοσχέδιο χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Η αντιπολίτευση δεν έπεισε ότι το εργασιακό σχέδιο νόμου είναι ο Αρμαγεδδών που...

  Τέλος οι μάσκες από σήμερα – Πότε καταργείται η απαγόρευση κυκλοφορίας, ποιοι δεν θα χρειάζεται να κάνουν self test [vids]

  Άρση lockdown: Καταργούνται από αύριο το πρωί οι μάσκες μόνο στους εξωτερικούς χώρους, με προϋποθέσεις, όπως ανακοίνωσε Νίκος Χαρδαλιάς. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για...

  Αγωνία για τον Μητροπολίτη Κηφισίας, τραυματίστηκε το μάτι του από βιτριόλι – Το χρονικό της σοκαριστικής επίθεσης [vids]

  Επίθεση με βιτριόλι: Σε σταθερή κατάσταση οι Μητροπολίτες Κηφισιάς και Κονίτσης https://www.youtube.com/watch?v=QaCalGbTxZU&feature=youtu.be   Επίθεση με βιτριόλι: Τα νεότερα για τους τραυματίες - Το προφίλ του 37χρονου δράστη. Πρωτοφανές...

  Ανακαλεί ο Κ. Βελόπουλος τα όσα διέδιδε για την Μάγδα Φύσσα

  Οι ισχυρισμοί για την αποζημίωση που πήρε η Μάγδα Φύσσα για την δολοφονία του γιου της Παύλου Φύσσα που διακινούσε ο πρόεδρος της Ελλ....

  Επίθεση με βιτριόλι – Μονή Πετράκη: Σε ποια νοσοκομεία διακομίσθηκαν οι τραυματίες – Ποιος πήρε εξιτήριο

  Στο ΓΝΑ «Λαϊκό» διακομίστηκαν νωρίτερα απόψε από τη Μονή Πετράκη, με μέριμνα του ΕΚΑΒ, 6 Μητροπολίτες και ο Γραμματέας των Συνοδικών Δικαστηρίων. Αυτή την ώρα...