Στέλεχος της Έρικσον: Σας ταϊζαμε μίζες, αγοράζατε εξοπλιστικά

Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ‘ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΡΑΝΤΑΡ’