23:11 Τετάρτη 25 Μαΐου 2022
eReportaz

Live:

Σύμβαση 720.000 ευρώ από την ΕΑΒ για την παροχή νομικών υπηρεσιών – Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός

Σύμβαση 720.000 ευρώ από την ΕΑΒ για την παροχή νομικών υπηρεσιών – Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός

Την πέμπτη διαδοχική παράταση έλαβε ο διαγωνισμός της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει για δύο έτη την παροχή νομικών υπηρεσιών, έναντι συνολικής αμοιβής 720.000 ευρώ!

Του Θανάση Κουκάκη

Η ΕΑΒ ανακοίνωσε πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού μετατίθεται από τις 29 Μάιου 2020 για τις 19 Ιουνίου 2020. Ως εκ τούτου μετατίθενται αντίστοιχα και οι ημερομηνίες παροχής διευκρινίσεων καθώς και οι ημερομηνίες αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς μετατίθεται για τις 30 Ιουνίου 2020, αντί της 9ης Ιουνίου 2020.

Διαβάστε επίσης:

Εγκρίθηκε η νέα διοίκηση της ΕΑΒ

 

Οι προς ανάθεση συμβάσεις παροχής νομικών υπηρεσιών αφορούν στη νομική υποστήριξη της ΕΑΒ, σε δικαστικές και εξωδικαστικές διαφορές, στους ακόλουθους τομείς:

  1.  Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων (υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης σε δικαστήρια, παροχή νομικών υπηρεσιών σε σχέση με συμβάσεις του εμπορικού τμήματος με πελάτες εσωτερικού/εξωτερικού, σε σχέση με διακηρύξεις διαγωνισμού (π.χ. σύνταξη προκηρύξεων, MOUs, απάντηση σε ερωτήματα, εισηγήσεις σε σχέση με ενστάσεις), παροχή νομικών υπηρεσιών και σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε σχέση με ζητήματα δικαίου δημοσίων συμβάσεων (π.χ. έγκριση συμβάσεων, έγκριση αποτελεσμάτων διαγωνισμού, κ.λπ.). Ομάδα έργου: Τουλάχιστον 3 δικηγόροι.
  2. Εργατικό δίκαιο (υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης σε δικαστήρια, παροχή νομικών υπηρεσιών σε σχέση με την εργατική νομοθεσία και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, συνδρομή της Εταιρείας στην προσαρμογή σε νέους νόμους, εγκυκλίους κ.λπ.). Ομάδα έργου: Τουλάχιστον 3 δικηγόροι.
  3. Ποινικό δίκαιο (υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης σε δικαστήρια, παροχή νομικών υπηρεσιών). Ομάδα έργου: Τουλάχιστον 2 δικηγόροι.
  4. Διοικητικό Δίκαιο (υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης σε διοικητικά δικαστήρια, σύνταξη υπομνημάτων, αλληλογραφία με δημόσιες αρχές, φορείς, γνωμοδοτήσεις σε θέματα φορολογικού δικαίου, ιδίως τελωνειακού δικαίου, δικαίου περιβάλλοντος κ.λπ.). Ομάδα έργου: Τουλάχιστον 2 δικηγόροι.
  5. Εμπορικό δίκαιο (παροχή νομικών υπηρεσιών σε σχέση με το δίκαιο ανώνυμων εταιρειών, κανονιστικά ζητήματα, τροποποίηση καταστατικού, εισηγήσεις προς τον μέτοχο, τη γενική συνέλευση και το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας κ.λπ.). Ομάδα έργου: Τουλάχιστον 2 δικηγόροι.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, η ΕΑΒ διατηρεί το μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για παράταση ολόκληρης της σύμβασης ή ενός ή περισσοτέρων τμημάτων της για επιπλέον 12 μήνες (μέγιστη διάρκεια 36 μήνες). Στην περίπτωση αυτή το οικονομικό αντικείμενο της υπηρεσίας για τους 12 επιπλέον μήνες θα είναι το ίδιο με το οικονομικό αντικείμενο της κανονικής, 24μηνης, συμβατικής διάρκειας, προσαρμοσμένο σε ετήσια βάση.

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

        

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας