«Συσκότιση» επενδυτών με ευθύνη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίου

«Συσκότιση» επενδυτών με ευθύνη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίου

Στο απόλυτο σκοτάδι παραμένουν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών σχετικά με τις εξελίξεις στην Τράπεζα Πειραιώς που σχετίζονται με εικονικά τιμολόγια της περιόδου 2009-2013, αλλά και με τις αγωγές που έχει καταθέσει η τράπεζα σε βάρος όσων τη ζημίωσαν. Αυτό διότι παρά την ύπαρξη σχετικών δημοσιευμάτων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχουν φροντίσει να ενημερώσουν τους επενδυτές για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί σε βάρος εταιρειών που έκοβαν εικονικά τιμολόγια στην τράπεζα, αλλά και σε βάρος πρώην στελεχών της τραπέζης που αποδέχονταν τα σχετικά τιμολόγια.

Toυ Θανάση Κουκάκη 

Συνολικά έως σήμερα έχουν υποβληθεί δύο αγωγές σε βάρος των εμπλεκομένων στην υπόθεση και σύμφωνα με πληροφορίες ακολουθεί και τρίτη. Με την πρώτη αγωγή η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ζητά να αποζημιωθεί για εικονικά τιμολόγια ύψους 22 εκατ. ευρώ.

Οι αγωγές υποβλήθηκαν σε συνέχεια έρευνας των Οικονομικών Εισαγγελέων και του ΣΔΟΕ στην τράπεζα που αποκάλυψε πως στελέχη της παρελθούσας Διοίκησης του ιδρύματος είχαν αποδεχθεί τα εν λόγω εικονικά τιμολόγια, κυρίως στο πλαίσιο του έργου της ενοποίησης του πληροφοριακού συστήματος της τράπεζας. Μετά την έρευνα αυτή η φορολογική διοίκηση επέβαλε πρόστιμα αρκετών εκατομμυρίων στην τράπεζα.

Το γεγονός πως έχουν παρέλθει αρκετές ημέρες από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και ακόμη οι επενδυτές δεν έχουν ενημερωθεί επίσημα από την τράπεζα για το ύψος της ζημιάς που έχει υποστεί, το βάρος των φορολογικών προστίμων, αλλά και το πώς σκοπεύει να ανακτήσει τις απώλειες (ενδεχομένως πέραν των αγωγών που έχει υποβάλει) εκθέτει τόσο τη Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσο και τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το ereportaz.gr ήλθε σε επαφή με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το θέμα, ωστόσο στελέχη της Αρχής δεν έδειξαν διάθεση για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και αρκέσθηκαν εν πολλοίς να αναφέρουν πως έχουν επικοινωνήσει με την τράπεζα, έχουν γνώση της υπόθεσης και παρακολουθούν την εξέλιξη της. Τα ίδια στελέχη παρέπεμψαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δεδομένου ότι ο Κανονισμός του ΧΑΑ είναι πολύ συγκεκριμένος για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εκδοτών.

Πιο απογοητευτική ήταν η επικοινωνία με τα στελέχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το θέμα, καθώς έδειξαν παντελή άγνοια του κανονισμού του Χρηματιστηρίου. Σε διαδοχικές επαφές με στελέχη της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Εποπτείας Αγοράς της ΕΧΑΕ μας δηλώθηκε αρχικά η αναρμοδιότητα για το θέμα, ενώ εν συνεχεία έδειξαν πως δεν έχουν γνώση των υποχρεώσεων τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου κάθε εισηγμένη εταιρεία οφείλει να παρέχει στο Χρηματιστήριο, πληροφορίες που εκείνο ζητεί. Ο δε κανονισμός του Χρηματιστηρίου στο σημείο που αναφέρεται στις «υποχρεώσεις έκτακτης ενημέρωσης», ξεκαθαρίζει πως οι εισηγμένες επιχειρήσεις πρέπει μεταξύ άλλων να παρέχουν ενημέρωση για προνομιακές πληροφορίες και σχετικά δημοσιεύματα, αλλά και για τα αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου που τυχόν διενεργήθηκε σε αυτές. Αν και ο κανονισμός είναι σαφής η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει παράσχει ακόμη τη σχετική πληροφόρηση και το Χρηματιστήριο δεν της έχει επιβάλει να το πράξει.

Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες για αυτό, ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου στο κεφάλαιο 4.8 «Διαδικασία επικοινωνίας του Χ.Α. με τους εκδότες για τη διάχυση πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό» αναφέρει τα εξής: «Το Χ.Α. θα εντοπίζει δημοσιεύματα σχετικά με επιχειρηματικές, οικονομικές ή νομικές εξελίξεις τα οποία αφορούν συγκεκριμένους εκδότες και περιλαμβάνουν πληροφορίες, των οποίων η δημοσιοποίηση θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την τιμή των Κινητών Αξιών τους. Εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ή σχολιασθεί από τον εκδότη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Χ.Α. αποστέλλει στον εκδότη σχετικό ερώτημα, ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο εκδότης οφείλει να απαντήσει μέσω του Συστήματος Επικοινωνίας το αργότερο τη δεύτερη (2η) εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία περιέρχεται σε αυτόν το σχετικό αίτημα, ώστε η απάντησή του να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και να περιληφθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ)».

Αλλά η ενημέρωση αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική διότι ο ίδιος Κανονισμός αποσαφηνίζει πως οι περιπτώσεις επιχειρηματικών, οικονομικών ή νομικών εξελίξεων που αναφέρονται σε δημοσιεύματα και για τις οποίες το Χρηματιστήριο πρέπει να προβαίνει στη αποστολή σχετικής επιστολής προς την εταιρεία, είναι μεταξύ άλλων «νομικές ή δικαστικές διαφορές» που μπορούν να επηρεάσουν «την οικονομική ή νομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του εκδότη».

Στην περίπτωση των αγωγών της Τράπεζας Πειραιώς το ίδρυμα διεκδικεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση κάτι που αναμένεται να επιδράσει στα οικονομικά του αποτελέσματα. Παράλληλα, έχει επιβαρυνθεί με φορολογικά πρόστιμα, δηλαδή έχει υποστεί ζημία, που ακόμη παραμένει άγνωστη για τους επενδυτές.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου και ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης έχουν επανειλημμένα εκφρασθεί υπέρ της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ωστόσο στην περίπτωση των εικονικών τιμολογίων της Πειραιώς οι επενδυτές είναι σε «μαύρο σκοτάδι».

Σχόλια