Τα ντοκουμέντα της χολέρας

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η επιμόλυνση και άλλων χώρων σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα