8:04 Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
eReportaz

Live:

Τα πανηγύρια (κερδών) της Eurobank και η... γυµνή αλήθεια

Τα πανηγύρια (κερδών) της Eurobank και η... γυµνή αλήθεια

Ο βασιλιάς είναι γυμνός όσο και αν πανηγυρίζει. Ο λόγος για τη Eurobank, η οποία πανηγύρισε τις επιδόσεις του 2020 που ανακοίνωσε πριν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις και υποσχέθηκε ότι θα δώσει και μέρισμα, αλλά από το 2022. Για την ακρίβεια θέλησε να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι θα δώσει αναφέροντας ότι «ανοίγει ο δρόμος» από το 2022.

Tου ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Άραγε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ικανοποιημένες με τον τρόπο ανακοίνωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Eurobank;
Η αλήθεια είναι ότι η Eurobank πέτυχε να μειώσει τα «κόκκινα» δάνεια το 2020 στο 14%. Αυτό, όμως, της κόστισε στο να εμφανίσει ζημιά μετά από φόρους άνω των 1,2 δισ. ευρώ, η οποία μάλιστα δεν είχε προβλεφθεί. Και αυτό προσπάθησε να το ξεπεράσει η τράπεζα κάνοντας το τρικ να ανακοινώσει ότι τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 544.000.000 το 2020, από 257.000.000 ευρώ τo 2019 αλλά έχοντας την υποσημείωση ότι πρόκειται για προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη και όχι για πραγματικά, καθώς τα πραγματικά είναι ζημίες.

Ζημίες

Οι ζημίες που εμφάνισε η τράπεζα οφείλονται στις συναλλαγές «ξεφορτώματος» των «κόκκινων» δανείων Cairo και FPS που κόστισαν 1.334.000 ευρώ και έκαψαν παραπάνω κεφάλαια από αυτά που πρόσθεσε η συγχώνευση με την Grivalia και τα οποία ήταν περίπου 900.000.000 ευρώ.
Είναι, δε, αξιοσημείωτο ότι το 2020 έγινε απομείωση της υπεραξίας της Grivalia ύψους 160.000.000 ευρώ, ενώ είχαν στο μεσοδιάστημα φροντίσει να αυξηθούν οι αμοιβές για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Grivalia και μάλιστα με τη χαλαρή υπογραφή της έγκυρης Deloitte.
Η τράπεζα το 2020 είδε τα καθαρά της έσοδα από τόκους να μειώνονται κατά 2,0% ισχυριζόμενη ότι αυτό οφείλεται στην αποενοποίηση των NPEs δανείων των τιτλοποίησεων Pillar και Cairo.
Τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά, η τράπεζα εμφάνιζε τόκους από πανωτόκια και έγραφε έσοδα τα οποία δεν εισέπραττε. Ή μήπως δεν το έκανε; Ένας άλλος δείκτης του πόσο βοηθούσαν τα πανωτόκια των προβληματικών δανείων είναι ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε κατά 21 μονάδες βάσης έναντι του 2019 και διαμορφώθηκε σε 2,03% σε ετήσια βάση. Και φαίνεται ότι θα υποχωρήσει εκ νέου το 2021 εάν δεν υπάρξει κάποια σοβαρή αλλαγή πολιτικής ή κάτι άλλο συγκλονιστικό, καθώς θα μειωθούν εκ νέου τα «κόκκινα» δάνεια.

Η τράπεζα επίσης ανακοίνωσε ότι τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 8,6% το 2020 και ανήλθαν σε 384.000.000, κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια (+45,6%) και τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές (+93,7%). Όμως ξεχνάει να πει ότι για παράδειγμα η αύξηση των εσόδων από ενοίκια οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι μεσούσης της χρήσης του 2019 προστέθηκε η Grivalia λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση από την τράπεζα και άρα τα αποτελέσματα είναι μη συγκρίσιμα και συγκυριακά.
Βεβαίως, είναι αληθές ότι αυξήθηκαν τα έσοδα από προμήθειες, καθώς είναι γνωστό ότι οι τράπεζες επιβάλλουν προμήθειες πέραν λογικής καθώς ένα έμβασμα 40 ευρώ έχει προμήθεια 3 ευρώ και valeur μιας ημέρας!

Τα συνολικά έσοδα, πάντως, της τράπεζας ενισχύθηκαν κατά 18,3% και διαμορφώθηκαν σε 2.181.000 ευρώ ως συνέπεια των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών κυρίως από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Όμως κι εδώ τα περιθώρια έχουν στενέψει για επανάληψη του φαινομένου και ουδείς μπορεί να αποκλείσει αν ανέβουν τα επιτόκια το 2021 να προκύψουν και ζημίες.

Κακή εικόνα η τράπεζα παρουσίασε στο εξωτερικό. Η ίδια, βέβαια, αναφέρει ότι «οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες» και αυτό είναι αληθές. Είναι όμως επίσης αληθές ότι τα καθαρά κέρδη του εξωτερικού μειώθηκαν σε 128.000.000 ευρώ το 2020, έναντι 168.000.000 το 2019. Η ποσοστιαία πτώση των κερδών από το εξωτερικό δεν είναι καθόλου αμελητέα, καθώς ανέρχεται σε 24%.

Καταθέσεις

Η Eurobank κάνει λόγο ότι ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 79,1%, από 83,2% το 2019. Αυτό σημαίνει ότι τα δάνεια σε σχέση με το ύψος των καταθέσεων μειώθηκαν. Και αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις, όπως συνέβη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αλλά όχι και οι χορηγήσεις.
Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι νέες εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 6,4 δισ. το 2020. Οι συνολικές ενήμερες χορηγήσεις του Ομίλου σημείωσαν οργανική αύξηση κατά €2,1 δισ. το 2020. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €40,9 δισ., περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Cairo και Pillar ύψους €3,5 δισ. Πέρυσι είχε ανακοινώσει υπόλοιπα δανείων προ προβλέψεων 44,5 δισ. ευρώ και γίνεται αντιληπτό τι συμπεράσματα μπορεί να εξαχθούν για την πολιτική χορηγήσεων του ομίλου.
Για όλες αυτές τις επιδόσεις από φέτος έχει αρχίσει να τρέχει πενταετές πρόγραμμα ∆ιάθεσης Μετοχών που εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση του περασμένου καλοκαιριού. Τότε ο κ. Καραβίας ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας μιλώντας στους μετόχους είχε αναφέρει:
«Αποτελεί για εμένα ξεχωριστή ικανοποίηση ότι μπορούμε σήμερα να προτείνουμε, για πρώτη φορά ύστερα από 10 και πλέον χρόνια κρίσης, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διάθεση stock options ως ανταμοιβή των εργαζομένων με βάση τις επιδόσεις τους. ∆εν υπάρχει σαφέστερη ένδειξη για την επιστροφή της Τράπεζάς μας σε συνθήκες κανονικότητας…
Σημειώνω ότι, δυστυχώς, από τις πρόνοιες αυτές εξαιρούνται δια νόμου τα υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα κατάλοιπο της κρίσης, που δεν έχει λογική βάση και λειτουργεί αντιπαραγωγικά, και ότι η ανακολουθία θα πρέπει να αποκατασταθεί, ώστε το πρόγραμμα να έχει καθολική ισχύ, με μόνο κριτήριο το αξιοκρατικό».Η Eurobank, πάντως, έχει τη δυνατότητα να εκδώσει 55.637.000 δικαιώματα, καθένα εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μια νέα μετοχή, δηλαδή σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα δικαιώματα, θα διατεθούν συνολικά έως 55.637.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. Η τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, δηλαδή €0,23 όταν η μετοχή έχει τριπλάσια τιμή στο Χρηματιστήριο. Βέβαια, ο κ. Καραβίας για να είναι σίγουρος έλαβε μια γενναία αύξηση αποδοχών αναμένοντας να του δοθεί και κίνητρο παραγωγικότητας μέσω των stock options.

Όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

 

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

         

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας