23:06 Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024
eReportaz

Live:

Ταυτότητα

Ταυτότητα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ EREPORTAZ.GR

Επωνυμία: ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ι Κ Ε

Διακριτικός τίτλος: VIP MEDIA

Τίτλος: VIP MEDIA

Έδρα της επιχείρησης: ΠΕΝΤΕΛΗΣ 28 ΤΚ:15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

Νομική μορφή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ. 800545801

Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: ΠΕΝΤΕΛΗΣ 28 ΤΚ:15125 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλέφωνο: 2103007788

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected]

Ιδιοκτήτης: ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διευθυντής: ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διευθυντή Σύνταξης: ZΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαχειριστής: ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name): ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ι Κ Ε

 

Δήλωση συμμόρφωσης με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334

Η εταιρεία «Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») δηλώνει ότι η ίδια και ο παρών ιστότοπός της, «www.ereportaz.gr», συμμορφώνονται με την Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και ότι λαμβάνει μέτρα για την αφαίρεση και διαγραφή κάθε μορφής παράνομου περιεχομένου για την άρση κάθε ενδεχόμενης δυσμενούς συνέπειας για τους χρήστες, για άλλους θιγόμενους πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της. Παράνομο περιεχόμενο, κατά την έννοια της παραπάνω Σύστασης θεωρείται κάθε πληροφορία που δεν συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Η Εταιρεία σεβόμενη την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον ανταγωνισμό και το ηλεκτρονικό εμπόριο, λαμβάνει αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα προκειμένου αφενός μεν να προληφθεί η υποβολή κακόπιστων αναγγελιών και άλλων μορφών καταχρηστικής συμπεριφοράς, αφετέρου δε να διασφαλίσει την αποτελεσματική αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. Κατά την τήρηση της Σύστασης και εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνείται δημοσιεύσεις που κρίνει ότι αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή και να διαγράφει αντίστοιχο περιεχόμενο χωρίς να ενημερώνει τους χρήστες ή να λαμβάνει την άδειά τους στο πλαίσιο των προνοητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου που εκτίθενται στη Σύσταση. Η Εταιρεία δικαιούται να αναμορφώνει την παρούσα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Συστάσεις ή τα ληφθέντα από την πολιτεία νομοθετικά μέτρα.

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας