1:17 Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023
eReportaz

Live:

Τέμπη: Αγώνας δρόμου για να γυρίσει το κλίμα!

Τέμπη: Αγώνας δρόμου για να γυρίσει το κλίμα!

 

Ολες οι ενέργειες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για να δώσει στην κυκλοφορία ασφαλείς σιδηροδρόμους και για να στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων.

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ

 

 

Αγώνα δρόμου έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση προκειμένου να παραδώσει στην κυκλοφορία ασφαλείς σιδηρόδρομους, να έχουν αποδοθεί πολύ γρήγορα οι διοικητικές και υπηρεσιακές κυρώσεις στους υπαίτιους του δυστυχήματος στα Τέμπη, να προχωρήσει η Δικαιοσύνη στο πρώτο βήμα για την απόδοση των ποινικών ευθυνών και να αποδοθούν στον δημόσιο λόγο οι πολιτικές ευθύνες σε όσους αναλογούν, έτσι ώστε οι πολίτες να κρίνουν στις επερχόμενες εκλογές. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πριν από τη διάλυση της Βουλής που μπορεί να είναι τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου αν οι εκλογές γίνουν 23 Απριλίου ή τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου αν οι εκλογές γίνουν 21 Μαΐου.

 

Όμως, ο πιο δύσκολος αγώνας είναι να αλλάξει το κλίμα που έχει διαμορφωθεί εις βάρος της κυβέρνησης στην κοινωνία, και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύει ότι με όλα τα προαναφερθέντα μπορεί να σταματήσει αυτή η απότομη φθορά της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις.

Μέτρα στήριξης

Η κυβέρνηση, λοιπόν, ανακοίνωσε τα μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων με τη σημείωση ότι η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμάται και πως είναι ελάχιστο χρέος της πολιτείας, σε αυτές τις συνθήκες, είναι να ανακουφίσει και να στηρίξει, με σεμνότητα και σεβασμό, τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

 

Για αυτόν τον σκοπό:

 

1) Καταβάλλεται ειδική σύνταξη υπέρ των οικογενειών μέλος ή μέλη των οποίων απεβίωσαν, καθώς και σε όσους τυχόν επέλθει μόνιμη αναπηρία άνω του 50%, εξαιτίας του δυστυχήματος. Η σύνταξη, για κάθε πρόσωπο που απεβίωσε, επιμερίζεται στον/στη σύζυγο και στα τέκνα ή σε περίπτωση μη ύπαρξης συζύγου και τέκνων, επιμερίζεται στους γονείς. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και καταβάλλεται αναδρομικά από 1ης Μαρτίου, ανεξαρτήτως άλλων εισοδημάτων ή λήψης άλλης σύνταξης. Το ποσό της ειδικής σύνταξης προσδιορίζεται μηνιαίως στο τετραπλάσιο της εθνικής σύνταξης και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, με την αύξηση της εθνικής σύνταξης. Την αρμοδιότητα έκδοσης των συντάξεων αναλαμβάνει η Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2) Οι εκκρεμείς -κατά την 31/03/2023- ατομικές οφειλές των συγγενών (γονέων, συζύγων ή προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τέκνων και αδελφών) των θανόντων, των προσώπων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50% και των συγγενών τους, καθώς και των προσώπων που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, προς τη φορολογική Αρχή και τα ασφαλιστικά ταμεία διαγράφονται.

3) Σε συνεννόηση με τα τραπεζικά ιδρύματα και τους διαχειριστές δανείων, κατόπιν πρωτοβουλίας τους, δανειακές υποχρεώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων, ανεξάρτητα εάν οι οφειλές αυτές εξυπηρετούνται ή μη, διαγράφονται.

4) Οι κληρονόμοι προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιάς.

5) Δίνεται το δικαίωμα διορισμού στον Δημόσιο Τομέα για ένα μέλος των οικογενειών των θανόντων, έως και β’ βαθμού συγγένειας. Δικαίωμα διορισμού έχουν και τα πρόσωπα που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ ή/και υπέστησαν μόνιμη αναπηρία άνω του 50%. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον σύζυγο ή στα τέκνα ή άλλως σε έναν από τους γονείς ή σε ένα από τα αδέλφια τους.

6) Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές διαδικασίες, προς επίσπευση καταβολής των αποζημιώσεων, θα ληφθεί νομοθετική μέριμνα για τη διευκόλυνση της εκτελεστότητας των αποφάσεων από τον πρώτο βαθμό. Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν νομική βοήθεια στα θύματα και στους συγγενείς τους, εφόσον το επιθυμούν.

7) Όλοι οι επιβαίνοντες φοιτητές καθώς και οι φοιτητές που είναι τέκνα, σύζυγοι ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδέλφια και γονείς θανόντων ή προσώπων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50% δικαιούνται μετεγγραφή κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος σε αντίστοιχο τμήμα άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ).

8) Όλοι οι ανωτέρω φοιτητές προτεραιοποιούνται όσον αφορά τη στέγαση στις φοιτητικές εστίες των εκπαιδευτικών τους ιδρυμάτων και τους παρέχεται δωρεάν σίτιση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

9) Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ετών 2023, 2024, 2025 (τακτικές και επαναληπτικές) θα εφαρμοστούν ρυθμίσεις περί προσαύξησης μοριοδότησης για τους επιβαίνοντες καθώς και για τα τέκνα, συζύγους ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδέλφια και γονείς θανόντων ή προσώπων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%.

10) Καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ, οι δαπάνες νοσηλείας και αποκατάστασης τραυματιών σε υλικά και υπηρεσίες, σε όλες τις δομές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα έξοδα μετάβασης σε δομές αποκατάστασης του εξωτερικού χωρίς απολύτως καμία συμμετοχή.

11) Παρέχεται δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων, των τραυματιών και των επιβαινόντων, διά ζώσης και κατ’ οίκον, μέσα από το δίκτυο Δομών Ψυχικής Υγείας του ΕΣΥ, καθώς και τηλεφωνικά μέσω της Δωρεάν Εθνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, με την ειδική επιλογή 3.

 

 

Δέσμευση

 

Ο πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε την Παρασκευή με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, δεσμεύτηκε ότι οι σιδηρόδρομοι θα λειτουργήσουν με ασφάλεια πολύ σύντομα και πως το σύστημα της τηλεδιοίκησης θα είναι έτοιμο σε λίγους μήνες. Συγκεκριμένα είπε: «Έχω ήδη ζητήσει από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων να εκπονήσει άμεσα ένα πόρισμα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων μας, με προτάσεις για το πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, και αυτό το πόρισμα να είναι αμέσως δημόσιο από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί. Από την άλλη, οφείλουμε να κάνουμε άμεσες διορθωτικές κινήσεις για να βελτιώσουμε το επίπεδο ασφάλειας των τρένων μας και σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι χθεσινές μου εξαγγελίες, τα τρένα να επαναλειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, με δύο σταθμάρχες σε κάθε σταθμό και σε κάθε βάρδια, και βέβαια με δικιά μου δέσμευση ότι το περιβόητο σύστημα τηλεδιοίκησης, το οποίο, θέλω να σας θυμίσω, εκκρεμεί από το 2014, θα ολοκληρωθεί ταχύτατα, εντός των επόμενων μηνών».

 

 

Ομοβροντίες από την αντιπολίτευση

 

Ο νέος υπουργός Μεταφορών απέστειλε επιστολές στους επικεφαλής όλων των κομμάτων της Βουλής με την οποία τους τονίζει ότι είναι στη διάθεσή τους για συνάντηση και εξηγήσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τους σιδηροδρόμους και το δυστύχημα στα Τέμπη. Τα κόμματα, πάντως, απάντησαν στον πρωθυπουργό με ομοβροντίες. Συνάντηση με τα σωματεία εργαζομένων στους σιδηρόδρομους είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συζητήσει μαζί τους για τις συνθήκες του δυστυχήματος στα Τέμπη, να ακούσει τα προβλήματα και τις αδυναμίες που υπάρχουν και οδήγησαν στην τραγωδία, αλλά και τις αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε να υπάρξει ασφάλεια στους σιδηρόδρομους.

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «αυτή η τραγωδία δεν έπρεπε να γίνει και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία», καθώς, όπως είπε, «τα τελευταία δύο χρόνια προειδοποιούσατε επίμονα, είτε με τις απεργιακές σας κινητοποιήσεις είτε με τα εξώδικα που στείλατε στην πολιτική ηγεσία».

 

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη στάση της κυβέρνησης, επικαλούμενος τη φράση του κ. Καραμανλή στη Βουλή ότι «είναι ντροπή σε όσους μιλούν για θέματα ασφάλειας», όπως για το γεγονός ότι η απάντηση στις απεργίες των εργαζομένων ήταν δικαστικές προσφυγές για να κηρυχθούν παράνομες οι απεργίες.

Στο μεταξύ, η φράση του υπουργού Μεταφορών της κυβέρνησης Τσίπρα, Χρήστου Σπίρτζη, ότι η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν φταίει για τα προβλήματα στους σιδηρόδρομους, προκάλεσε μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση.

Εφημερίδα ΜΠΑΜ Αλέξης Τσίπρας

Εφημερίδα ΜΠΑΜ Αλέξης Τσίπρας

Η Νέα Δημοκρατία απάντησε στα λεγόμενα του Σπίρτζη. Για τη φράση: «Στη Λάρισα υπήρχε και δεύτερο σύστημα τηλεδιοίκησης που υπέστη βλάβη το 2019 και κάηκε και δεν το έφτιαξε κανείς. Γιατί δεν το έφτιαξε κανείς; 9,5 δισ. απευθείας αναθέσεις έκαναν», απάντησε: «Το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης λειτουργούσε πλήρως από τον Νοέμβριο του 2022. Το 2017 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ο τοπικός σταθμός σηματοδότησης στη Λάρισα. Η τηλεδιοίκηση ήταν ενεργή, όμως, σύμφωνα με έγγραφο του ΟΣΕ δεν λειτουργούσε, δεν τους επέτρεπε να δουν τίποτα πλην ενός πολύ μικρού τμήματος, μέχρι την πυρκαγιά του 2019, οπότε και καταστράφηκε. Ο νέος τοπικός σταθμός παραδόθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ τον Νοέμβριο του 2022 και έκτοτε ήταν πλήρως λειτουργικός. Άρα ο σταθμάρχης θα μπορούσε και να χαράξει ηλεκτρονικά την πορεία και να δει το τρένο για 5,5 χιλιόμετρα. Δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Την ίδια ημέρα τα υπόλοιπα δρομολόγια έγιναν κανονικά με αυτόματη χάραξη, κάτι που αποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργούσε πλήρως».

 

Για τη φράση: «Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα 2 σταθμάρχες σε κάθε σταθμό», απάντησε: «Ποτέ δεν υπήρχε υποχρέωση για δύο σταθμάρχες. Αρκεί να κοιτάξει κάποιος τους πίνακες υπηρεσίας για να το διαπιστώσει. Υπάρχουν 3 βάρδιες στις οποίες επιμερίζεται το έργο. Το ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει ότι ο προϊστάμενος είναι εκείνος που καθορίζει τις βάρδιες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε άλλαξε το πλαίσιο για να καταστήσει τους δύο σταθμάρχες υποχρεωτικούς».

Για τη φράση: «Όταν ήμουν υπουργός μπορούσες να δεις πού ήταν το κάθε τρένο»

Απάντησε: «Ο κ. Σπίρτζης συγχέει το σύστημα τηλεδιοίκησης που δείχνει ακριβώς πού βρίσκεται κάθε αμαξοστοιχία, δηλαδή σε ποια συγκεκριμένη γραμμή ανόδου ή καθόδου, και το σύστημα απλής πλοήγησης το οποίο δείχνει μόνο τη γενική θέση ενός οχήματος. Στην πραγματικότητα, υπήρχε ένα σύστημα GPS το οποίο όμως δεν έδειχνε σε ποιες ράγες κινείται το τρένο, αλλά απλά το στίγμα της τοποθεσίας του. Άρα, όταν υπάρχουν δύο γραμμές, όπως εν προκειμένω, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση ο σταθμάρχης να δει αν κινείται στη σωστή ή στη λάθος γραμμή. Συνεπώς, δεν είχε απολύτως κανένα ωφέλιμο αποτέλεσμα. Αντιθέτως, στο τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης, που είναι σε λειτουργία από τον Νοέμβριο του 2022 στη Λάρισα, ο κάθε σταθμάρχης μπορεί να δει ακριβώς τη γραμμή πάνω στην οποία κινείται η αμαξοστοιχία, πριν από την είσοδο του τρένου στον σταθμό και μετά την αναχώρησή του. Αυτό το σύστημα έως τον Σεπτέμβριο θα έχει εγκατασταθεί σε όλον τον κύριο άξονα».

 

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

 

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ereportaz.gr


Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

Top News

      

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας