23:51 Τετάρτη 17 Απριλίου 2024
eReportaz

Live:

«Τρέχει» η επιδότηση για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης

«Τρέχει» η επιδότηση για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης

«Τρέχει» η επιδότηση για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Αφορά την μετατροπή τους σε πλήρους – Όλες οι λεπτομέρειες.

Σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί και θα «τρέχει» έως το τέλος του 2023 η υποβολή αιτήσεων στο σύστημα «Εργάνη» για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, για ένα χρόνο, σε όσες επιχειρήσεις μετατρέψουν συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε πλήρους εργασίας.

Ηλεκτρονική αίτηση

Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση αποδοχής ένταξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπεγράφη προβλέπεται ότι:

-Στο πρόγραμμα εντάσσονται κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν μισθωτούς με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων τους.

-Οι επιχειρήσεις πρέπει κατά την ένταξή τους να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή να έχουν ρυθμίσει τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η ρύθμιση να τηρείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
-Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί έως και τις 9 Σεπτεμβρίου 2022 και εξακολουθούν να είναι συμβάσεις μερικής απασχόλησης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
-Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του εργοδότη.
-Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδοτούνται σε ποσοστό 40% για κάθε σύμβαση μερικής απασχόλησης που μετατρέπεται σε πλήρη οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και αυτές που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Οι ασφαλιστικές εισφορές επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα ενός έτους, που αρχίζει από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας. Υπολογίζονται, δε, επί των μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.
-Κατά τη διάρκεια ένταξης στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν κατά μέσον όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για ένα έτος από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας κατά την 9η Σεπτεμβρίου 2022.
-Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να καταγγελθούν από τις επιχειρήσεις πριν από την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή τους, εκτός και εάν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά τον εργαζόμενο.
-Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους που απασχολούνται με αυτές τις συμβάσεις. Δεν επιτρέπεται επίσης η μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης.

Διασταυρώσεις

Επισημαίνεται ότι εφόσον υποβάλουν η επιχείρηση και ο εργαζόμενος τις σχετικές αιτήσεις το αργότερο έως και τη 15η ημέρα από την υποβολή της αίτησης, διασταυρώνεται και ελέγχεται η τήρηση των προϋποθέσεων. Εφόσον διαπιστώνεται η πλήρωση αυτών, εγκρίνεται οριστικά η υπαγωγή του εργαζομένου στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση, ο εργοδότης χάνει την επιδότηση και πληρώνει όλες τις εισφορές με προσαύξηση 100%.

Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΠΑΜ» που κυκλοφορεί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

“Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα”, Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

Credit Suisse- Κεντρική τράπεζα Ελβετίας: Θα παρέχουμε ρευστότητα αν χρειαστεί

Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμη

    

Kάνε εγγραφή στο newsletter eReportaz

Ενημερώσου πρώτος με τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Συνδέσου μαζί μας